Thành viên idoc2012

Bài tập thực hành môn: Quản trị doanh nghiệp

- 12/22/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Bài tập thực hành môn: Quản trị doanh nghiệp

- 12/22/2012
7,456
Báo lỗi

Tình hình sản xuất kinh của công ty XYZ trong tháng 10 như sau: STT 1 2 3 4 5 6 Khoản mục Chi phí vật chất trực tiếp 1 sản phẩm Giờ công hao phí sản xuất 1 sản...

Nội dung
Bài tập 1

BÀI TẬP THỰC HÀNH

MÔN: Quản trị doanh nghiệp

1. Bài tập 1

Tình hình sản xuất kinh của công ty XYZ trong tháng 10 như sau:

STT

Khoản mục

ĐVT

A

B

C

D

E

1

Chi phí vật chất trực tiếp 1 sản phẩm

1000đ

15

20

25

30

25

2

Giờ công hao phí sản xuất 1 sản phẩm

giờ

2

2

1.5

2.5

2

3

Tiền công cho một giờ sản xuất

1000đ

20

25

25

30

30

4

Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ

Sản phẩm

500

450

530

450

560

5

Giá bán 1 sản phẩm

1000đ

100

120

90

150

200

6

Chi phí gia công thuê ngoài 1 sản phẩm

1000đ

10

15

20

20

25

Một số chi phí khác phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp gồm có:

Chi phí

ĐVT

Số lượng

Chi phí tham quan, nghỉ mát

1000 đ

15000

Chi phí đào tạo công nhân

1000 đ

10000

Chi tiếp khách

1000 đ

5000

Chi phí quản lý hành chính

1000 đ

2000

Giá trị tính khấu hao trong kỳ

1000 đ

20000

Yêu cầu:

Tính giá thành công xưởng mỗi sản phẩm sử dụng khoá phân bổ K1, K2, K3

Tính lợi nhuận mỗi đơn vị sản phẩm theo các cách phân bổ trên và tính lợi nhuận trong tháng 10 của doanh nghiệp?

Nếu chi phí vật chất trực tiếp mỗi loại sản phẩm tăng 10% trong tháng 11, thì cách thức phân bổ nào làm giá thành mỗi sản phẩm thấp nhất? Lợi nhuận của toàn doanh nghiệp trong tháng 11 là bao nhiêu?

2. Bài tập 2

Trong phân xưởng sản xuất của DN Y, mỗi công nhân được chuyên môn hoá sản xuất 1 loại sản phẩm. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 04/2010 như sau:

STT

Khoản mục

ĐVT

A

B

C

D

E

1

Chi phí nguyên liệu chính

1000đ

180

200

255

250

280

2

Vật liệu phụ

1000đ

20

35

44

48

50

3

Giờ công hao phí sản xuất 1 sản phẩm

giờ

2.5

2.5

2.3

3.5

4

4

Chi phí gia công thuê ngoài cho 1 sản phẩm

1000đ

38

68

75

58

50

5

Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ

Sản phẩm

300

400

280

250

220

6

Giá bán 1 sản phẩm

1000đ

300

350

400

420

450

Trong tháng có thêm các chi phí sau:

Chi phí

ĐVT

Số lượng

Chi phí quản lý

1000đ

7500

Khấu hao

1000đ

1200

Giải sử tất cả 05 công nhân sản xuất các sản phẩm trên đều có mức lương là 2,0 triệu đồng/tháng. Theo quy định, doanh nghiệp đóng cho người lao động các khoản sau: bảo hiểm xã hội 16%, Bảo hiểm y tế 3% và Bảo hiểm thất nghiệp 1%. Công nhân làm việc theo chế độ 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần. (Các ngày nghỉ Chủ nhật được tính nguyên lương, không phát sinh ngày làm thêm, 01 tháng làm việc theo quy ước của doanh nghiệp là 30 ngày).

Yêu cầu:

Tính giá thành sản xuất mỗi sản phẩm sử dụng khoá phân bổ K1 (theo doanh thu) và K3 (theo giờ công)

Tính tổng lợi nhuận tiêu thụ tất cả các sản phẩm trên

Nếu doanh nghiệp trích thưởng cho công nhân sản xuất sản phẩm đem lại doanh thu cao nhất trong kỳ vừa qua, với số tiền thưởng là 20% doanh thu sản phẩm đó thì lợi nhuận của doanh nghiệp thay đổi như thế nào? (số lượng các sản phẩm bán ra không thay đổi ở kỳ sau).

3. Bài tập 3

Doanh nghiệp XYZ có công nghệ sản xuất phù hợp để sản xuất 05 loại sản phẩm A,B,C,D,E. Công nghệ này cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa các loại sản phẩm cho phù hợp với các đơn đặt hàng. Trong tháng 10, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị như sau:

STT

Khoản mục

ĐVT

A

B

C

D

E

1

Chi phí nguyên liệu chính

1000đ

50

60

55

45

40

2

Vật liệu phụ

1000đ

10

15

20

20

18

3

Giờ công hao phí sản xuất 1 sản phẩm

giờ

2

2.5

3

2.5

3

4

Chi phí gia công thuê ngoài cho 1 sản phẩm

1000đ

20

25

35

30

30

5

Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ

Sản phẩm

500

550

500

450

300

6

Giá bán 1 sản phẩm

1000đ

300

250

420

300

270

7

Biến phí tiêu thụ sản phẩm

Đồng

5

10

8

10

15

8

Đơn giá tiền công cho 1 giờ sản xuất

đồng/giờ

10

15

12

15

12

Các chi phí khác:

Chi phí

ĐVT

Giá trị

Khấu hao nhà xưởng sản xuất

1000đ

10000

Chi phí quản lý hành chính

1000đ

3000

Yêu cầu:

Tính giá thành toàn bộ và lợi nhuận từng đơn vị sản phẩm trên theo K1?

Tính lợi nhuận mỗi đơn vị sản phẩm theo phân bổ K1, và lợi nhuận của doanh nghiệp khi sản xuất và bán ra trên thị trường tất cả các sản phẩm trên?

Một doanh nghiệp M muốn đặt hàng gấp đôi số sản phẩm C với mức giá gấp 1,5 lần hiện nay, giao hàng ngày 01/12. Do vậy, muốn ký đơn hàng này, DN phải đầu tư thêm 5 triệu đồng đào tạo công nhân và dừng sản xuất các sản phẩm A,B,D,E trong tháng 11 để tập trung nguồn lực cho đơn hàng. Vậy DN có nên chấp nhận đơn hàng trên hay không?

4. Bài tập 4

Giả sử bạn là trưởng Phòng Kĩ thuật trong công ty phần mềm XYZ có 04 nhân viên lập trình máy tính. Các nhân viên lập trình có thể làm tất cả các phần việc trong gói phần mềm đã ký kết hợp đồng. Tuy nhiên thời gian để từng người hoàn thành mỗi module trong gói phần mềm đó là khác nhau. Thời gian hoàn thành mỗi module tương ứng được thể hiện như sau:

Công nhân\công việc

Module A

Module B

Module C

Module D

I

75

115

120

135

II

15

110

140

55

III

35

95

80

40

IV

60

30

20

70

Gói phần mềm được hoàn chỉnh khi tất cả các module được hoàn thành. Hỏi:

Trưởng phòng phải phân công nhiệm vụ cho các lập trình viên như thế nào để gói phần mềm được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất? Thời gian hoàn thành là bao lâu?

Nếu yêu cầu của công tác quản lý, mỗi nhân viên phải hoàn thành công việc trong vòng 100 ngày để tiếp tục một công việc khác, thì bạn sẽ phân việc như thế nào cho nhân viên để hoàn thành gói phần mềm trên?

5. Bài 5

Quản lý phân xưởng X lập kế hoạch chạy máy. Mỗi máy chỉ thực hiện 01 việc. Thông tin về chi phí nhiên liệu được thực hiện cho mỗi máy là:

Máy\công việc

A

B

C

D

I

7

9

8

10

II

10

9

7

6

III

11

5

9

6

IV

9

11

5

8

Hỏi:

Lập kế hoạch chạy máy để tiết kiệm nhất chi phí nhiên liệu?

Sản phẩm A có thiết kế mới nên nếu thực hiện ở máy I phải tăng gấp đôi chi phí thực hiện. Khi đó quản lý phân xưởng nên thay đổi phương án phân bổ không?

Nếu nhiên liệu cho máy IV được tài trợ hoàn toàn, thì quản lý phân xưởng nên có phương án phân công nào?

6. Bài 6

Doanh nghiệp vận tải biển có 04 tàu chở hàng. Vì lộ trình vận chuyển khác nhau nên mỗi tàu có thể chở hàng đến 4 cảng với chi phí vận chuyển khác nhau. Bảng sau đây cho biết lợi nhuận mỗi chuyến hàng của mỗi tàu khi cập các cảng A, B, C, D.

Máy\công việc

A

B

C

D

I

30

20

10

40

II

70

10

60

70

III

40

20

50

40

IV

60

70

30

90

Hỏi:

Lựa chọn phương án bố trí tàu đến các cảng để lợi nhuận thu được là lớn nhất và tính lợi nhuận đạt được? Biết mỗi tàu chỉ cập 01 cảng.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang