Thành viên huynhthibaochau

Bài tập Thống Kê doanh nghiệp Chương 2

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/13 trang
Tải xuống
Thành viên huynhthibaochau

Bài tập Thống Kê doanh nghiệp Chương 2

- 12 tháng trước
7,969
Báo lỗi

Chương II:

Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh
nghiệp

A. Tóm tắt lý thuyết:

2.1. Phương pháp tính kết quả
sản xuất của doanh nghiệp:

Các chỉ tiêu thống kê kết quả SXKD gồm 2 nhóm
chỉ tiêu sau đây:

2.1.1. Nhóm chỉ tiêu hiện vật:

a. Chỉ tiêu sản lượng hiện vật:

Lỡ dùng đơn vị đo lường phù hợp với tính chất vật lý tự nhiên để thống kê khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp tạo ra trong kỳ.

b. Chỉ tiêu sản lượng hiện vật quy ước:

Lỡ chỉ
tiêu phản ảnh khối lượng sản phẩm quy đổi từ các sản phẩm
cùng tên gọi cùng công dụng kinh tế, nhưng khác nhau về công suất, quy cách
về cùng một loại được chọn lỡm sản phẩm chuẩn thông qua
hệ số tính đổi.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang