Tài liệu

Bài tập phương trình mặt phẳng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 894     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Bài tập phương trình mặt phẳng - tài liệu, sách iDoc.VnPhương trình mặt phẳng Tiết 33: Bài tập Bài 1:(Nhóm 1) Viết phương trình (P) // (Q) : 2x+y-2z-6=0 và tiếp xúc với mặt
CH NG III, Bài 2:ƯƠ
NĂM H C 2010 - 2011
Phương trình mt phng
Ti t 33: Bài t pế
GV: Hoàng Th H ng H nh
Kim tra bài cũ:
1) Nêu phương trình mt cu tâm I(a;b;c) bán kính r.
2) Nêu phương trình mp đi qua đim M(x
0
;y
0
;z
0
) và nhn vectơ
(a;b;c) làm vectơ pháp tuyến.
3) Nêu phương trình mp đi qua 3 đim A(a;0;0), B(0;b;0),
C(0;0;c) vi abc ? 0.
4) là cp vectơ ch phương ca (P) thì vectơ pháp tuyến
ca (P) là gì?
5) (P): a
1
x+b
1
y+c
1
z+d
1
=0, (Q): a
2
x+b
2
y+c
2
z+d
2
=0, (P)
?
(Q) khi
nào ?
6) (P): ax+by+cz+d=0, (Q)//(P) thì phương trình (Q) có dng
nào ?
n
r
,a b
r
r
Liên hệ quảng cáo

Kim tra bài cũ:
7) Nêu công thc tính khong cách t đim M(x
0
;y
0
;z
0
) đến mp
(P) : ax+by+cz+d=0.
8) Nêu các tr ng h p giao c a (P) v i m t c u S(I;r) và đi u ườ
ki n t ng ng? ươ
Tr li 8:
TH 1: d(I,(P))>r thì (P)(S)=Ф.
TH 2: d(I,(P))=r thì (P)(S)={H}, (mp (P) tiếp xúc vi mt cu).
TH 3: d(I,(P))<r thì (P)(S) là mt đường tròn bán kính r’ và
r
2
=r’
2
+ d
2
(I,(P))
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập phương trình mặt phẳng
Phương trình mặt phẳng Tiết 33: Bài tập Bài 1:(Nhóm 1) Viết phương trình (P) // (Q) : 2x+y-2z-6=0 và tiếp xúc với mặt cầu (S) : x2+y2+z2-2x+4y-6z-2=0. Bài 2:(Nhóm 2) viết phương trình mặt cầu tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với (Q) : 2x+y-3z+2=0. Bài 3: (Nhóm 3) viết phương trình (P) // (Q) : x+2y-3z+5=0 và cắt mặt cầu (S) : x2+y2+z2+2x-4y-6z-11=0 theo một đường tròn có bán kính r’ bằng 4. Bài 4: (Nhóm 4) Cho mặt cầu (S): x2+y2+z2-4x+2y-6z+5=0 và (P): 2x+y-z+6=0, chứng minh rằng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn, tìm bán kính đường tròn đó. Phương trình mặt phẳng Tiết 33: Bài tập Bài 1:(Nhóm 1) viết phương trình (P) // (Q) : 2x+y-2z-6=0 và tiếp xúc với mặt cầu (S) : x2+y2+z2-2x+4y-6z-2=0.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 894     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm