Thành viên vodaiduong

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

- 08/15/2011
Chia sẻ
/16 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (16 trang)
Thành viên vodaiduong

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

- 08/15/2011
44,503
Báo lỗi

Bài 1: Công ty Thành Tiến là một đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm điện thoại bàn, là đơn vị mới thành lập trong năm 1999. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua được tóm tắt qua bảng số liệu như sau. 
1/ Hãy áp dụng phương pháp so sánh để phân tích và nhận xét số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm. 
2/ Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn hoặc số chênh lệch, để xác định mức độ tác động liên hoàn của các nhân tố vào chỉ tiêu lợi nhuận ròng qua từng năm 

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang