Chia sẻ Download
Tài liệu Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh
/16 trang
Thành viên vodaiduong

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

- 12 tháng trước
44,357
Báo lỗi

Bài 1: Công ty Thành Tiến là một đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm điện thoại bàn, là đơn vị mới thành lập trong năm 1999. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua được tóm tắt qua bảng số liệu như sau. 
1/ Hãy áp dụng phương pháp so sánh để phân tích và nhận xét số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm. 
2/ Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn hoặc số chênh lệch, để xác định mức độ tác động liên hoàn của các nhân tố vào chỉ tiêu lợi nhuận ròng qua từng năm 

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT