Tài liệu

Bài tập nghiệp vụ cuối khóa mầm non 2011

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5120     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Bài tập nghiệp vụ cuối khóa mầm non 2011 - tài liệu, sách iDoc.VnPHẦN I: MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài II. Lịch sử vấn đề nghiên cứu III. Mục đích nghiên cứu IV. Đối tượng và kh
TR NG Đ I H C S PH M HÀ N IƯỜ Ư
KHOA GIÁO D C M M NON
-----------------------*----------------------
BÀI T P NGHI P V CU I KHÓA
M T S BI N PHÁP LUY N K NĂNG DI N
Đ T CHO TR M U GIÁO 5-6 TU I QUA
VI C D Y TR Đ C VÀ K L I TÁC PH M
VĂN H C
NG I H NG D NƯỜ ƯỚ : PGS, TS ĐINH H NG THÁI
NG I TH C HI N : PH M TH THU HOÀIƯỜ
L P ĐHTX - K6 - ĐĂKLĂK
ĐĂKKĂK - 2011
1
L I C M N Ơ
Tôi xin bài t lòng bi t n sâu s c t i các th y trong khoa ế ơ
giáo d c m m non Tr ng Đ i H c S Ph m I. Đ c bi t vô cùng ườ ư
bi t n P Giáo S –Ti n Đinh H ng Thái đã t n tình h ngế ơ ư ế ướ
d n giúp đ tôi hoàn thành bài t p qua bài t p này th y đã
cho em m t hành trang v ng ch c đ b c ti p trên con đ ng s ướ ế ườ
nghi p “m i năm tr ng cây, trăm năm tr ng ng i” ườ ườ
Xin chúc các th y giáo s c kh e, kính chúc th y giáo phó
giáo s Ti n Đinh H ng Thái ti p t c đ t đ c nhi u thànhư ế ế ượ
công l n trong s nghi p giáo d c và đào t o.
Đ k L K: Năm 2011
Sinh Viên
Ph m Th Thu Hoài
2
Liên hệ quảng cáo

M C L C
PH N I: M Đ U
I. Lý do ch n đ tài
II. L ch s v n đ nghiên c u
III. M c đích nghiên c u
IV. Đ i t ng và khách th nghiên c u ượ
V. Gi i h n ph m vi nghiên c u
VI. Nhi m v nghiên c u
VII. Ph ng pháp nghiên c uươ
VIII.Ph m vi nghiên c u
IX.K ho ch th c hi nế
PH N II: N I DUNG NGHIÊN C U
Ch ng I. LÝ LU N C A Đ C K DI N C Mươ
I.Đ c đi m v kh năng di n đ t c a tr 5-6 tu i qua vi c đ c và
k l i tác ph m văn h c.
II.Vai trò c a vi c đ c k d i s phát tri n c a tr . ướ
Ch ng II. KH O SÁT TH C TR NG LUY N K NĂNGươ
DI N Đ T CHO TR M U GIÁO 5-6 TU I.
I.Th c tr ng c a vi c rèn k năng di n đ t tr ng m m non ườ
H a My.
II.Tìm hi u nguyên nhân t i sao ngôn ng c a tr b h n ch . ế
III.N i dung giáo d c.
Ch ng III. M T S PH NG PHÁPBI N PHÁP RÈNươ ƯƠ
LUY N K NĂNG DI N Đ T CHO TR
I.Đ xu t m t s bi n pháp rèn luy n k năng di n đ t cho tr 5-
6 tu i.
II.Th c nghi m s ph m. ư
PH N III. K T LU N -KI N NGH S PH M Ư
I.K t lu nế
II.Ki n ngh s ph mế ư
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập nghiệp vụ cuối khóa mầm non 2011
PHẦN I: MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài II. Lịch sử vấn đề nghiên cứu III. Mục đích nghiên cứu IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu V. Giới hạn phạm vi nghiên cứu VI. Nhiệm vụ nghiên cứu VII. Phương pháp nghiên cứu VIII.Phạm vi nghiên cứu IX.Kế hoạch thực hiện PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5120     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67937
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 721 Lượt xem: 65637
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64950
Có thể bạn quan tâm