Tài liệu

Bài tập nghiệp vụ cuối khóa mầm non 2011

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5015     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Bài tập nghiệp vụ cuối khóa mầm non 2011 - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập nghiệp vụ cuối khóa mầm non 2011,PHẦN I: MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài II. Lịch sử vấn đề nghiên cứu III. Mục đích nghiên cứu IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu…
TR NG Đ I H C S PH M HÀ N IƯỜ Ư
KHOA GIÁO D C M M NON
-----------------------*----------------------
BÀI T P NGHI P V CU I KHÓA
M T S BI N PHÁP LUY N K NĂNG DI N
Đ T CHO TR M U GIÁO 5-6 TU I QUA
VI C D Y TR Đ C VÀ K L I TÁC PH M
VĂN H C
NG I H NG D NƯỜ ƯỚ : PGS, TS ĐINH H NG THÁI
NG I TH C HI N : PH M TH THU HOÀIƯỜ
L P ĐHTX - K6 - ĐĂKLĂK
ĐĂKKĂK - 2011
1
L I C M N Ơ
Tôi xin bài t lòng bi t n sâu s c t i các th y trong khoa ế ơ
giáo d c m m non Tr ng Đ i H c S Ph m I. Đ c bi t vô cùng ườ ư
bi t n P Giáo S –Ti n Đinh H ng Thái đã t n tình h ngế ơ ư ế ướ
d n giúp đ tôi hoàn thành bài t p qua bài t p này th y đã
cho em m t hành trang v ng ch c đ b c ti p trên con đ ng s ướ ế ườ
nghi p “m i năm tr ng cây, trăm năm tr ng ng i” ườ ườ
Xin chúc các th y giáo s c kh e, kính chúc th y giáo phó
giáo s Ti n Đinh H ng Thái ti p t c đ t đ c nhi u thànhư ế ế ượ
công l n trong s nghi p giáo d c và đào t o.
Đ k L K: Năm 2011
Sinh Viên
Ph m Th Thu Hoài
2
Liên hệ quảng cáo

M C L C
PH N I: M Đ U
I. Lý do ch n đ tài
II. L ch s v n đ nghiên c u
III. M c đích nghiên c u
IV. Đ i t ng và khách th nghiên c u ượ
V. Gi i h n ph m vi nghiên c u
VI. Nhi m v nghiên c u
VII. Ph ng pháp nghiên c uươ
VIII.Ph m vi nghiên c u
IX.K ho ch th c hi nế
PH N II: N I DUNG NGHIÊN C U
Ch ng I. LÝ LU N C A Đ C K DI N C Mươ
I.Đ c đi m v kh năng di n đ t c a tr 5-6 tu i qua vi c đ c và
k l i tác ph m văn h c.
II.Vai trò c a vi c đ c k d i s phát tri n c a tr . ướ
Ch ng II. KH O SÁT TH C TR NG LUY N K NĂNGươ
DI N Đ T CHO TR M U GIÁO 5-6 TU I.
I.Th c tr ng c a vi c rèn k năng di n đ t tr ng m m non ườ
H a My.
II.Tìm hi u nguyên nhân t i sao ngôn ng c a tr b h n ch . ế
III.N i dung giáo d c.
Ch ng III. M T S PH NG PHÁPBI N PHÁP RÈNươ ƯƠ
LUY N K NĂNG DI N Đ T CHO TR
I.Đ xu t m t s bi n pháp rèn luy n k năng di n đ t cho tr 5-
6 tu i.
II.Th c nghi m s ph m. ư
PH N III. K T LU N -KI N NGH S PH M Ư
I.K t lu nế
II.Ki n ngh s ph mế ư
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập nghiệp vụ cuối khóa mầm non 2011

PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
II. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
III. Mục đích nghiên cứu
IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
V. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
VI. Nhiệm vụ nghiên cứu
VII. Phương pháp nghiên cứu
VIII.Phạm vi nghiên cứu
IX.Kế hoạch thực hiện
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5015     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67441
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64369
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 667 Lượt xem: 64107
Có thể bạn quan tâm