Thành viên nguyenphihung

Bài tập + lời giải nguyên lý kế toán

- 08/31/2011
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên nguyenphihung

Bài tập + lời giải nguyên lý kế toán

- 08/31/2011
1,435
Báo lỗi

Trong
kỳ kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế sau:

NV1:
Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là
16.000

USD).

NV2:
Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USD

NV3:
Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ.
(Tỷ giá

giao dịch
là 16050). (Hàng mua đang đi đường / Trừ vào số tiền ký quỹ)

NV4:
Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & Chi phí bảo hiểm
hàng hoá

quốc tế
là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá giao dịch 16100)

NV5:
Làm thủ tục nhận hàng: Tỷ giá giao dịch 16100

- Thuế
Nhập khẩu phải nộp: 20% theo giá CIF trả ngay bằng tiền mặt

- Thuế
GTGT phải nộp: 10% trả bằng tiền mặt

NV6: Lệ
phí ngân hàng 500.000VNĐ trả bằng tiền mặt

NV7:
Chi phí vận chuyển nội địa là 4tr + thuế GTGT 5% trả bằng tiền mặt

NV8:
Bán lô hàng nhập khẩu với giá vốn là 600tr, giá bán là 680tr. Người mua chưa trả
tiền.

NV9:
CP trả lương cho bộ phận bán hàng là 8tr trả bằng tiền mặt + trích CP khấu hao
bộ phận bán

hàng
là 1tr

NV10.
CP trả lương cho bộ phận quản lý là 12tr trả bằng tiền mặt + trích chi phí khấu
hao bộ phận

quản
lý là 4tr.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang