Tài liệu

BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 46033     Tải về: 796     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 24
Tài liệu BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - tài liệu, sách iDoc.Vn
BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bài 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần là 800 triệu đồng. Cho r = 10%/năm. a) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong tám năm thì mỗi năm cần trả bao nhiêu tiền? b) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tư 400 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào năm thứ tám thì năm thứ tám phải trả bao nhiêu tiền? c) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng và trả vào năm thứ tám 500 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong bảy năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền? d) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tám 400 triệu đồng, trả đều trong bảy năm mỗi năm 50 triệu đồng thì phải trả ngay bao nhiêu tiền? e) Nếu trả ngay 200 triệu đồng, trả đều trong tám năm mỗi năm 80 triệu đồng thì riêng năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 17 Lượt xem: 180682
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162639
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1821 Lượt xem: 139826
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 775 Lượt xem: 131834
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 775 Lượt xem: 131834
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2387 Lượt xem: 129886
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 302 Lượt xem: 90370
tâm lý học đại cương Lượt tải: 428 Lượt xem: 79109
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62029