Tài liệu

BÀI TẬP KỶ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21686     Tải về: 394     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 21
Tài liệu BÀI TẬP KỶ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI TẬP KỶ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN,TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐO LƯỜNG ĐIỆN - CHƯƠNG I: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN
background image

ĐO LƯỜNG ĐIỆN

BÀI TẬP

CHƯƠNG I: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

1.1

Một ampe-kế dùng cơ cấu đo từ điện có điện trở cơ cấu đo R(m) =99Ω và dòng làm 
lệch tối đa Imax  = 0,1mA. Điện trở shunt Rs = 1Ω. Tính dòng điện tổng cộng đi qua 
ampe-kế trong các trường hợp:

a) kim lệch tối đa
b) 0,5Dm; (FSD = Imax, full scale deviation)
c) 0,25Dm

Hình B.1.1

Giải:

a) kim lệch tối đa Dm:

Điện áp hai đầu cơ cấu đo:
Vm=Im.Rm=0,1mA.99Ω=99mV

IsRs = Vm => Is = 

Rs

Vm

=

1

9

,

mV

= 9,9mA

Dòng tổng cộng:
I = Is +  I =  9,9 + 0,1 = 10mA

b) 0,5Dm:
Im =  0,5 . 1mA = 0,05mA

Vm = Im.Rm = 0,05mA.99Ω = 4,95mV

Is = 

mA

mV

Rs

Vm

95

.

4

1

95

.

4

=

=

I = Is + Im =  4.95mA + 0,05mA=5mA

c)0,25mA:
Im = 0,25.0,1mA = 0,025mA

Vm =  ImRm = 0,025mA.99Ω = 2,475mV

Trang 1

background image

ĐO LƯỜNG ĐIỆN

BÀI TẬP

Io= 

=

Rs

Vm

V

475

,

2

1

475

,

2

=

1.2 Một cơ cấu đo từ điện có I= 100µA, điện trở nội khung quay R= 1KΩ.  Tính điện trở 
shunt mắc vào cơ cấu đo để trở thành một ampe-kế tương ứng với hình 1.1

a) Dm = 100mA = tầm đo 1
b) Dm = 1A = tầm đo 2

Giải:

a) ở tầm đo 100mA
Vm= ImRm = 100.1 = 100mV

It = Is+ Im  => Is =  It –Im = 100mA – 100µA = 9,9mA

Rs = 

=

=

001

,

1

9

,

99

100

mA

mV

Is

Vm

b) Ở tầm đo 1A: 
Vm =  ImRm = 100mV

Is= It – Im = 1A- 100µA= 999,9mA 

Rs= 

=

=

10001

,

0

9

,

999

100

mA

mV

Is

Vm

1.3 Một cơ cấu đo từ điện có ba điện trở shunt được mắc theo kiểu shunt ayrton sử dụng 

làm ampe-kế. Ba điện trở có trị số R1=0,05Ω, R2=0,45Ω, R3=4,5Ω, Rm= 1kΩ, Imax= 
50µA, có mạch đo như hình sau, tính các trị số tầm đo của ampe-kế

Hình B.1.3

Giải:

Trang 2

background image

ĐO LƯỜNG ĐIỆN

BÀI TẬP

Tại độ lệch 0,5 Dm

Vs= Imax.Rm= 50µA.1kΩ = 50mV

Is=

mA

R

R

R

V

s

10

5

50

3

2

1

=

=

+

+

It=Is+Im=50µA+10mA = 10,05mA; I=10mA.

Khóa điện ở C:
Vs= Im(Rm+R3) = 50µA.(1kΩ+4,5Ω) = 50mV

Is=

mA

mV

R

R

Vs

100

5

,

4

5

,

0

50

2

1

=

+

=

+

Khóa điện ở D:
Vs= Im(Rm +R2 +R3) = 50µA(1kΩ + 4,5Ω +0,45Ω) =50mV

Is =

=

=

05

,

0

50

1

mV

R

Vs

 1A.I = 50µA+1A=1,00005A = 1A

1.4 Một cơ cấu đo từ điện Imax =100µA,điện trở dây nội (dây quấn) Rm = 1KΩ được sử 

dụng làm vôn kế DC. Tính điện trở tầm đo để vônkế có Vtd= 100V. Tính điện áp V hai 
đầu vôn kế khi kim có độ lệch 0,75Dm; 0,75Dm và 0,25Dm (độ lệch tối đa Dm) 

Hình B.1.4

Giải:

V = IM (Rs + Rm) => Rs =

m

m

R

I

Khi V= Vtd=100V => IM = Imax =100µA

Rs = 

A

V

µ

100

100

 -1KΩ =999KΩ

Trang 3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BÀI TẬP KỶ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐO LƯỜNG ĐIỆN - CHƯƠNG I: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21686     Tải về: 394     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giáo trình điện tử công suất cực hay Lượt tải: 878 Lượt xem: 44210
Hướng dẫn tự học PLC OMRON qua hình ảnh Lượt tải: 189 Lượt xem: 31844
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 169 Lượt xem: 21727
Có thể bạn quan tâm