Tài liệu

bài tập kinh tế vĩ mô 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3686     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu bài tập kinh tế  vĩ mô 2 - tài liệu, sách iDoc.Vnbài tập kinh tế vĩ mô 2,Trong mô hình xác định thu nhập trong ngắn hạn (thường gọi là mô hình Keynes), tiết kiệm tư nhân phụ thuộc vào? • [A] Lãi suất danh nghĩa…
Kinh tế vĩ mô:
Câu hỏi ôn tập bài “Xác định thu nhập trong ngắn hạn-
Mô hình Keynes”
Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo
1
>>> 1 (1 phút)
Trong mô hình xác định thu nhập trong ngắn hạn
(thường gọi là mô hình Keynes), tiết kiệm tư
nhân phụ thuộc vào?
[A] Lãi suất danh nghĩa
[B] Thu nhập khả dụng.
Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo
2
[B] Thu nhập khả dụng.
[C] Thu nhập
[D] Lãi suất thực
>>> 2 (1 phút)
Trong mô hình xác định thu nhập trong ngắn hạn
(thường gọi là mô hình Keynes), được xây dựng
dựa trên giả thuyết
[A] Giá cả linh hoạt và lãi suất linh hoạt
[B] Giá cả linh hoạt và lãi suất cố định
Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo
3
[B] Giá cả linh hoạt và lãi suất cố định
[C] Giá cả c định và lãi suất linh hoạt
[D] Giá cả và lãi sut cố định
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

bài tập kinh tế vĩ mô 2

Trong mô hình xác định thu nhập trong ngắn hạn
(thường gọi là mô hình Keynes), tiết kiệm tư
nhân phụ thuộc vào?
• [A] Lãi suất danh nghĩa
• [B] Thu nhập khả dụng.
Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 2
• [C] Thu nhập
• [D] Lãi suất thực

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3686     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 76 Lượt xem: 15813
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 97 Lượt xem: 12285
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 61 Lượt xem: 10346
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 129 Lượt xem: 9126
TÀI LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ - ĐỘC QUYỀN Lượt tải: 39 Lượt xem: 8667