Tài liệu

Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 109243     Tải về: 556     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập kiểm toán căn bản có lời giải,dành cho các bạn đang học toán căn bản,đang ôn thi hết môn toán căn bản
background image

Bài tập Kiểm toán đại cương

Chương 1      TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1.

Lý do chính của một cuộc kiểm toán BCTC là:

a. Phát hiện ra các sai sót và gian lận trên BCTC.
b. Nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp.
c. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của BCTC.
d. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với BCTC.

2.

Doanh nghiệp cần kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC là vì:

a. Ban Giám đốc có thể gian lận và thông thường các kiểm toán viên độc lập sẽ phát hiện các gian lận 

này.

b. Thường có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa công ty soạn thảo BCTC với người sử dụng BCTC.
c.Vì có thể có sai sót ở số dư các tài khoản mà sẽ được các kiểm toán viên độc lập điều chỉnh.
d. Vì hệ thống KSNB thường không đáng tin cậy

3.

Các BCTC đã được kiểm toán sẽ đảm bảo:

a. Thông tin trên các BCTC là chính xác.
b. Không có gian lận trong các BCTC.
c. Đơn vị đã được quản lý tốt.
d. Làm tăng thêm sự tin cậy của các BCTC.

4.

Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là:

a. Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống KSNB hoạt động đúng như thiết kế.
b. Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong việc kiểm toán BCTC.
c. Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp cao 

của công ty.

d. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức đó.

5.

Một KH yêu cầu kiểm toán các báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng của họ, đây là yêu cầu về: 

a. Kiểm toán BCTC.
b. Kiểm toán tuân thủ.
c. Kiểm toán hoạt động.
d. Kiểm toán Nhà nước

6.

Ai là người chịu trách nhiệm chính đối với tính trung thực của BCTC của một ngân hàng

a. Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
b. Ban giám đốc ngân hàng
c. Kế toán trưởng
d. Kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC này

7. Các thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ

a. Kiểm toán các chi nhánh ngân hàng về việc thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay
b. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp
c. Kiểm toán doanh nghiệp theo yêu cầu của ngân hàng về việc chấp hành các điều khoản của hợp đồng tín 

dụng

d. Kiểm toán một dự án xóa đói giảm nghèo về tính hiệu quả của nó. 

8.

Một cuộc kiểm toán được dành cho việc phát hiện những vi phạm các điều luật và quy định được 

xem như là:

a.  Kiểm toán BCTC
b.  Kiểm toán tuân thủ
c.  Kiểm toán thực hiện
d.  Kiểm toán hoạt động

- 1-

background image

Bài tập Kiểm toán đại cương

9.

Ý nghĩa quan trọng nhất mà hoạt động kiểm toán mang lại cho xã hội  là:

a. Tăng thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong 

nền kinh tế

b. Giúp các doanh nghiệp dễ dàng gọi vốn từ các nhà đầu tư.
c. Hạn chế rủi ro kinh doanh cho khách hàng được kiểm toán
d. Hạn chế rủi ro thông tin cho nhiều đối tượng

10. GĐ yêu cầu KTV nội bộ kiểm toán một chi nhánh mới về hiệu quả hoạt động của nó là ví dụ về:

a. Kiểm toán hoạt động
b. Kiểm toán tuân thủ
c. Kiểm toán BCTC
d. Kiểm toán độc lập

II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH

1. Việc một công ty nhỏ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập sẽ luôn luôn đưa đến một sự 

bảo đảm tuyệt đối về tính chính xác cuả báo cáo tài chính.

2. Kiểm toán viên nội bộ trong các ngân hàng chỉ thực hiện kiểm toán hoạt động thay vì thực hiện cả 

kiểm toán tuân thủ và kiểm toán BCTC. 

3. Nếu bộ phận kiểm toán nội bộ trong ngân hàng làm việc hiệu quả, có khả năng các ngân hàng thương 

mại sẽ không cần thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC nữa.

4. Quyền lợi của người cung cấp những thông tin tài chính cũng như những người sử dụng các thông tin 

đó là như nhau và các quyền lợi chung này là đòi hỏi cho việc kiểm toán độc lập hàng năm.

5.

Nếu các công ty kiểm toán độc lập hoạt động mạnh sẽ thực hiện việc kiểm toán tất cả các đơn vị 

trong nền kinh tế, không cần kiểm toán nhà nước.

6.

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính sẽ làm giảm nhẹ trách nhiệm của giám đốc hoặc người đứng 

đầu đơn vị được kiểm toán.

- 2-

background image

Bài tập Kiểm toán đại cương

Chương 2

MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN

I. TRẮC NGHIỆM
1. Chất lượng dịch vụ kiểm toán được đánh giá bởi:

a. Hiệp hội kiểm toán
b. Quá trình thực hiện kiểm tra chéo giữa các công ty kiểm toán với nhau
c. Những nhà đầu tư.
d. Đối tượng sử dụng thông tin BCTC được kiểm toán

2. Các nguyên tắc kiểm toán có một yêu cầu sau:

a. KTV thực hiện kiểm toán với sự thận trọng nghề nghiệp đúng mức
b. KTV có hiểu biết về kiểm soát nội bộ
c. Các báo cáo tài chính được trình bày phù hợp với những nguyên tắc kế toán thông thường
d. KTV duy trì sự độc lập

3. Sản phẩm dịch vụ kiểm toán là loại sản phẩm: 

a. Đòi hỏi người sử dụng có kiến thức kinh tế nhất định.
b. Giá trị càng tăng lên khi càng có nhiều người sử dụng.
c. Không bị tiêu hao trong quá trình sử dụng
d. Tất cả đều đúng

4. Phát biểu nào sau đây về Chuẩn mực kiểm toán là hợp lý nhất:

a. Chuẩn mực kiểm toán là những điều kiện tiền đề để Công ty kiểm toán có thể ký hợp đồng kiểm toán 

với khách hàng.

b. Chuẩn mực kiểm toán là văn bản hướng dẫn hành nghề chung cho các kế toán viên.
c. Chuẩn mực kiểm toán là cơ sở giúp cho kiểm toán viên tránh được rủi ro nghề nghiệp nếu làm đúng 

theo hướng dẫn

d. Tất cả đều không hợp lý

5. Kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm pháp lý truớc khách hàng vì:

a.

Những sai sót thông thường hoặc sai sót nghiêm trọng mà KTV gây nên

b.

Không tìm ra được những gian lận trên BCTC

c.

Không thể đưa ra ý kiến về BCTC

d.

Thiếu sự thận trọng trong công việc

6. Sau khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán cho công ty Y, công ty kiểm toán X được Cty Y 

mời kiểm toán BCTC năm đó. Công ty X sẽ:

a.

Chấp nhận hợp đồng vì khách hàng quen biết

b.

Không chấp nhận hợp đồng vì vi phạm tính độc lập

c.

Chấp nhận hợp đồng hay không còn tùy vào phí kiểm toán

d.

Tất cả đều sai

7. Công ty X khai khống giá trị hàng tồn kho để vay ngân hàng. KTV không phát hiện ra sự gian lận này 

nên đưa ra ý kiến không hợp lý. Ý kiến nào luôn đúng:

a.

KTV phải chịu trách nhiệm 

b.

Ban quản trị của công ty X phải chịu trách nhiệm

c.

Cả ban quan trị của công ty X và KTV đều phải chịu trách nhiệm

d.

KTV không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào

8. Những người chịu trách nhiệm ký tên trên báo cáo kiểm toán là:

a.

Chủ phần hùn

b.

KTV chính phụ trách cuộc kiểm toán

c.

Bất kỳ KTV nào có tham gia cuộc kiểm toán

d.

Chủ phần hùn và KTV chính phụ trách cuộc kiểm toán

- 3-

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải

dành cho các bạn đang học toán căn bản,đang ôn thi hết môn toán căn bản

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1446 Lượt xem: 114195
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 554 Lượt xem: 109022
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88202
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 234 Lượt xem: 72621
tâm lý học đại cương Lượt tải: 320 Lượt xem: 66265
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52163
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 183 Lượt xem: 51431