Thành viên idoc2012

BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

- 12/22/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

- 12/22/2012
1,413
Báo lỗi

Kiến thức: Củng cố:  Sơ đồ khảo sát hàm số.  Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thức y ax  b . a' x  b' Kĩ năng:  Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình.  Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị.  Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.

Nội dung
Microsoft Word - gt12cb 20.doc

1

Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT

VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài 4: BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN

VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: Củng cố:

 Sơ đồ khảo sát hàm số.

 Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thức

ax by a x b' '

 

 .

Kĩ năng:

 Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình.

 Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị.

 Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.

Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

2

 Biết viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

Thái độ:

 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ

thống.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H.

Đ.

3

3. Giảng bài mới:

TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung

15' Hoạt động 1: Luyện tập xét sự tương giao giữa các đồ thị

H1. Nêu đk để đồ thị hàm số

cắt trục hoành tại 3 điểm

phân biệt ?

H2. Nêu đk để đồ thị các

hàm số cắt nhau tại 2 điểm

Đ1. Pt hoành độ giao điểm

có 3 nghiệm phân biệt:

3 23 1 2 1 0mx mx m x( )    

 21 2 1 0x mx mx( )( )   

 2 1

2 1 0 2 x mx mx ( )       

 (2) có 2 nghiệm pb, khác

–1

 0 0

2 2 0

m

m '

  

  

 1 0

m m     

1. Tìm m để đồ thị hàm số

sau cắt trục hoành tại ba

điểm phân biệt:

3 23 1 2 1y mx mx m x( )    

2. Tìm m để đồ thị các hàm

số sau cắt nhau tại hai điểm

Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

4

phân biệt ?

Đ2. Pt hoành độ giao điểm

có 2 nghiệm phân biệt:

22 3 2

1 x x m x m

x  

  

 2 1

x m x

   

 2 1 2

x m

m

   

phân biệt:

22 3 2 1

x x my y x m x

;    

15' Hoạt động 2: Luyện tập biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị

H1. Khảo sát và vẽ đồ thị

hàm số ?

H2. Biến đổi phương trình?

Đ1. Các nhóm khảo sát và

vẽ nhanh đồ thị hàm số.

-3 -2 -1 1 2 3

-2

2

x

y

m+1

O

Đ2. 3 3 0x x m  

 3 3 1 1x x m    

3. Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

của hàm số: 3 3 1y x x    .

Dựa vào đồ thị (C), biện

luận số nghiệm của phương

trình sau theo m:

3 3 0x x m  

5

H3. Biện luận số giao điểm

của (C) và (d)?

Đ3.

2 2

m m     

: pt có 1 nghiệm

2 2

m m     

: pt có 2 nghiệm

–2 < m < 2: pt có 3 nghiệm

10' Hoạt động 3: Luyện tập viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

H1. Để viết pttt, cần tìm các

giá trị nào ?

Đ1. x0, y(x0).

4 20 0 1 1 71 4 2 4

x x  

 0 1x  

 Tại 71 4

;    

, pttt là:

4. Viết phương trình tiếp

tuyến của (C):

4 21 1 1 4 2

y x x  

tại điểm có tung độ bằng 7 4

.

Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

6

7 2 1 4

y x( )    12 4

y x 

 Tại 71 4

;    

, pttt là:

7 2 1 4

y x( )   

 12 4

y x  

3' Hoạt động 4: Củng cố

Nhấn mạnh:

– Cách giải các dạng toán.

4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

 Bài tập ôn chương.

7

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang