Chia sẻ Download
Tài liệu BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN  VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)
/7 trang
Thành viên idoc2012

BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

- 12 tháng trước
1,409
Báo lỗi

Kiến thức: Củng cố:  Sơ đồ khảo sát hàm số.  Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thức y ax  b . a' x  b' Kĩ năng:  Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình.  Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị.  Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.

Nội dung
Microsoft Word - gt12cb 20.doc

1

Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT

VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài 4: BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN

VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: Củng cố:

 Sơ đồ khảo sát hàm số.

 Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thức

ax by a x b' '

 

 .

Kĩ năng:

 Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình.

 Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị.

 Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.

Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

2

 Biết viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

Thái độ:

 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ

thống.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H.

Đ.

3

3. Giảng bài mới:

TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung

15' Hoạt động 1: Luyện tập xét sự tương giao giữa các đồ thị

H1. Nêu đk để đồ thị hàm số

cắt trục hoành tại 3 điểm

phân biệt ?

H2. Nêu đk để đồ thị các

hàm số cắt nhau tại 2 điểm

Đ1. Pt hoành độ giao điểm

có 3 nghiệm phân biệt:

3 23 1 2 1 0mx mx m x( )    

 21 2 1 0x mx mx( )( )   

 2 1

2 1 0 2 x mx mx ( )       

 (2) có 2 nghiệm pb, khác

–1

 0 0

2 2 0

m

m '

  

  

 1 0

m m     

1. Tìm m để đồ thị hàm số

sau cắt trục hoành tại ba

điểm phân biệt:

3 23 1 2 1y mx mx m x( )    

2. Tìm m để đồ thị các hàm

số sau cắt nhau tại hai điểm

Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

4

phân biệt ?

Đ2. Pt hoành độ giao điểm

có 2 nghiệm phân biệt:

22 3 2

1 x x m x m

x  

  

 2 1

x m x

   

 2 1 2

x m

m

   

phân biệt:

22 3 2 1

x x my y x m x

;    

15' Hoạt động 2: Luyện tập biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị

H1. Khảo sát và vẽ đồ thị

hàm số ?

H2. Biến đổi phương trình?

Đ1. Các nhóm khảo sát và

vẽ nhanh đồ thị hàm số.

-3 -2 -1 1 2 3

-2

2

x

y

m+1

O

Đ2. 3 3 0x x m  

 3 3 1 1x x m    

3. Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

của hàm số: 3 3 1y x x    .

Dựa vào đồ thị (C), biện

luận số nghiệm của phương

trình sau theo m:

3 3 0x x m  

5

H3. Biện luận số giao điểm

của (C) và (d)?

Đ3.

2 2

m m     

: pt có 1 nghiệm

2 2

m m     

: pt có 2 nghiệm

–2 < m < 2: pt có 3 nghiệm

10' Hoạt động 3: Luyện tập viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

H1. Để viết pttt, cần tìm các

giá trị nào ?

Đ1. x0, y(x0).

4 20 0 1 1 71 4 2 4

x x  

 0 1x  

 Tại 71 4

;    

, pttt là:

4. Viết phương trình tiếp

tuyến của (C):

4 21 1 1 4 2

y x x  

tại điểm có tung độ bằng 7 4

.

Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

6

7 2 1 4

y x( )    12 4

y x 

 Tại 71 4

;    

, pttt là:

7 2 1 4

y x( )   

 12 4

y x  

3' Hoạt động 4: Củng cố

Nhấn mạnh:

– Cách giải các dạng toán.

4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

 Bài tập ôn chương.

7

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT