Chia sẻ Download
Tài liệu Bài tập kế toán quản trị có lời giải
/7 trang
Thành viên docx2012

Bài tập kế toán quản trị có lời giải

- 12 tháng trước
54,337
Báo lỗi

Bài 1: Công ty A có tài liệu của 2 bộ phận phục vụ: (1.000 đồng)
 Chỉ tiêuPX ĐIỆNPXSCChi phí ban đầu- Biến phí12.00014.0002.4002.800- Định phí10.50011.0005.1006.000Sản phẩm SX- Tự sử dụng200kw220kw40 giờ30 giờ- Cung cấp giữa 2 bộ phận1.000kw1.100kw50 giờ60 giờ- Cung cấp cho sản xuất chính7.000kw7.200kw120 giờ140 giờ- Cung cấp cho QLDN2.000kw1.900kw30 giờ40 giờ 
Kế hoạch 2 bộ phận phục vụ phù hợp với kế hoạch ban đầu
Yêu cầu:
1.      Phân bồ chi phí bộ phận phục vụ bằng phương pháp trực tiếp vào đầu năm và cuối năm.
2.      Phân bổ chi phí phục vụ bằng phương pháp bậc thang vào đầu năm và cuối năm – phân bổ chi phí điện nước.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT