Tài liệu

Bài tập địa chất công trình

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6054     Tải về: 39     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Bài tập địa chất công trình - tài liệu, sách iDoc.VnĐây là một số bài tập địa chất trong công trình,các bạn tham khảo nha
33
0
TSI TR NG S NƯỜ Ơ
Chöông 2
i t p 2.3
T nh v trên ta c ph ng v h ng d c ươ ướ β = 315
0
c d c α: tgα = h/L = (h
H
– h
A
)/AH =
62 51
0.239
65 2
2
=
α = 13
0
27’
i t p 2.4
HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Trang 1
b ê t a
H
A
6 5 m6 5 m6 5 m
6 5 m
H K 3 ( 8 4 m )
H K 2 ( 6 2 m )
H K 1 ( 5 1 m )
Đ ng ph ngườ ươ
v h ng d c ướ
Đ ngườ
ph ng ươ
C
E
A
D
B
Đ ng ph ngườ ươ
v h ng d c ướ
53
0
50
0
70
0
10
0
TSI TR NG S NƯỜ Ơ
c d c α:
0 0
cos( ) 292cos(17 ) (8 ) 12 51.2
cos( )
D A D A
D A
h h h hh
tg h AB DAB tg h tg m
L AD AB DAB
α α
= = = = + = + =
0 0
cos( ) 178cos(77 ) (8 ) 12 6.4
cos( )
A E A E
E A
h h h hh
tg h AC EAC tg h tg m
L AE AC EAC
α α
= = = = − + = + =
,
D B E C
h h h h= =
i t p 2.5
c d c α:
0 0
cos( ) 67cos(56 ) (10 ) 1025 1018.4
cos( )
A D A D
D A
h h h hh
tg h AB DAB tg h tg m
L AD AB DAB
α α
= = = = + = + =
0 0
cos( ) 108cos(80 ) (10 ) 1025 1028.3
cos( )
E A E A
E A
h h h hh
tg h AC EAC tg h tg m
L AE AC EAC
α α
= = = = + = + =
,
D B E C
h h h h= =
Đ sâu l p đá t i C là: 1040 – 1028.3 = 11.7m
i t p 2.1
Đ t gãy ngh ch
i t p 2.2
Đ t gãy ngh ch (B)
HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Trang 2
66
0
TSI TR NG S NƯỜ Ơ
Đ t gãy thu n (A)
Chöông 4
i t p 4.6
x
i
% kh i l ng đ t gi l i c ng d n trêny th i ượ ữ ạ
a
i
kh i l ng đ t gi l i c ng d n trêny th i ượ
A kh i l ng đ t làm TN = 910 + 514.9 = 1424.9g ượ
x
i
= a
i
/A*100%
% kh i l ng đ t l t qua rây th i: y ượ
i
% = 100% - x
i
%
Ta b ng k t qu ế
TN RÂY KHÔ
S hi u y
m gi l i c ng d n
(g)
x
i
(%)
y
i
(%)
½ inch 0 0.00 100.00
3/8 inch 128.5 9.02 90.98
#4 370.8 26.02 73.98
#10 910 63.86 36.14
TN RÂY R A
#20 22.43 0.08 99.92
#40 36.84 0.13 99.87
#100 51.75 0.19 99.81
#200 59.84 0.22 99.78
TN RÂY R A
#20 x
i
= (22.43/100)*(514.9/1424.9)
i t p 4.7
( ) ,
2
o
R C
V
L
H N M a M R
N F
= + + =
v i R
C
vi t theo ch rút g nế
1800
( )
R
s w
H
d
g t
η
ρ ρ
=
HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Trang 3
Bài tập địa chất công trình
Đây là một số bài tập địa chất trong công trình,các bạn tham khảo nha
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6054     Tải về: 39     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 40 Lượt xem: 293273
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 760 Lượt xem: 61660
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 777 Lượt xem: 59836
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 255 Lượt xem: 48331
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 177 Lượt xem: 43174
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 227 Lượt xem: 42215