Tài liệu

Bài tập địa chất công trình

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5874     Tải về: 37     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Bài tập địa chất công trình - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập địa chất công trình,Đây là một số bài tập địa chất trong công trình,các bạn tham khảo nha
33
0
TSI TR NG S NƯỜ Ơ
Chöông 2
i t p 2.3
T nh v trên ta c ph ng v h ng d c ươ ướ β = 315
0
c d c α: tgα = h/L = (h
H
– h
A
)/AH =
62 51
0.239
65 2
2
=
α = 13
0
27’
i t p 2.4
HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Trang 1
b ê t a
H
A
6 5 m6 5 m6 5 m
6 5 m
H K 3 ( 8 4 m )
H K 2 ( 6 2 m )
H K 1 ( 5 1 m )
Đ ng ph ngườ ươ
v h ng d c ướ
Đ ngườ
ph ng ươ
C
E
A
D
B
Đ ng ph ngườ ươ
v h ng d c ướ
53
0
50
0
70
0
10
0
TSI TR NG S NƯỜ Ơ
c d c α:
0 0
cos( ) 292cos(17 ) (8 ) 12 51.2
cos( )
D A D A
D A
h h h hh
tg h AB DAB tg h tg m
L AD AB DAB
α α
= = = = + = + =
0 0
cos( ) 178cos(77 ) (8 ) 12 6.4
cos( )
A E A E
E A
h h h hh
tg h AC EAC tg h tg m
L AE AC EAC
α α
= = = = − + = + =
,
D B E C
h h h h= =
i t p 2.5
c d c α:
0 0
cos( ) 67cos(56 ) (10 ) 1025 1018.4
cos( )
A D A D
D A
h h h hh
tg h AB DAB tg h tg m
L AD AB DAB
α α
= = = = + = + =
0 0
cos( ) 108cos(80 ) (10 ) 1025 1028.3
cos( )
E A E A
E A
h h h hh
tg h AC EAC tg h tg m
L AE AC EAC
α α
= = = = + = + =
,
D B E C
h h h h= =
Đ sâu l p đá t i C là: 1040 – 1028.3 = 11.7m
i t p 2.1
Đ t gãy ngh ch
i t p 2.2
Đ t gãy ngh ch (B)
HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Trang 2
66
0
Liên hệ quảng cáo

TSI TR NG S NƯỜ Ơ
Đ t gãy thu n (A)
Chöông 4
i t p 4.6
x
i
% kh i l ng đ t gi l i c ng d n trêny th i ượ ữ ạ
a
i
kh i l ng đ t gi l i c ng d n trêny th i ượ
A kh i l ng đ t làm TN = 910 + 514.9 = 1424.9g ượ
x
i
= a
i
/A*100%
% kh i l ng đ t l t qua rây th i: y ượ
i
% = 100% - x
i
%
Ta b ng k t qu ế
TN RÂY KHÔ
S hi u y
m gi l i c ng d n
(g)
x
i
(%)
y
i
(%)
½ inch 0 0.00 100.00
3/8 inch 128.5 9.02 90.98
#4 370.8 26.02 73.98
#10 910 63.86 36.14
TN RÂY R A
#20 22.43 0.08 99.92
#40 36.84 0.13 99.87
#100 51.75 0.19 99.81
#200 59.84 0.22 99.78
TN RÂY R A
#20 x
i
= (22.43/100)*(514.9/1424.9)
i t p 4.7
( ) ,
2
o
R C
V
L
H N M a M R
N F
= + + =
v i R
C
vi t theo ch rút g nế
1800
( )
R
s w
H
d
g t
η
ρ ρ
=
HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Trang 3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập địa chất công trình

Đây là một số bài tập địa chất trong công trình,các bạn tham khảo nha

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5874     Tải về: 37     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 34 Lượt xem: 292630
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 648 Lượt xem: 59554
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 570 Lượt xem: 57970
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 238 Lượt xem: 47644
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 174 Lượt xem: 42754
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 189 Lượt xem: 41592