Thành viên mell_itsme

BÀI TẬP CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

- 03/03/2012
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thành viên mell_itsme

BÀI TẬP CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

- 03/03/2012
716
Báo lỗi

 
1. So với các nguyên tử phi kim có cùng chu kì, nguyên tử kim loại thường:
A. Có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.                                                    
B. Có năng lượng ion hóa nhỏ hơn.
C. Dễ nhận electron trong các phản ứng hoá học
D. Có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn.
2. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
A. 1s22s22p63s23p4           B. 1s22s22p63s23p5                  C. 1s22s22p63s2                    D. 1s22s22p6
3. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loai?
A. 1s22s22p63s23p43d64s2                                                                         B. 1s22s22p63s23p6
C. 1s22s22p63s23p63d34s2                                                 D. 1s22s22p63s23p63d104s24p4.
4. Tính chất hoá học chung của kim loại là:
A. Thể hiện tính oxi hoá                    B. Dễ bị oxi hoá             C. Dễ bị khử            D. Dễ nhận electron.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang