Thành viên builuyen

bài tập chương 6 hóa đại cương

- 10/28/2011
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên builuyen

bài tập chương 6 hóa đại cương

- 10/28/2011
1,627
Báo lỗi

Dạng 1: Viết biểu thức tốc độ
1. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất và biến thiên nồng độ sản phẩm, hãy biểu thị tốc độ trung bình của phản ứng sau:
4NH3(k) + 5O2(k) → 4NO(k) + 6H2O(k)
2. Đối với phản ứng 2N2O5(k) → 4NO2(k) + O2(k), tốc độ phản ứng được biểu thị bởi biểu thức: dtOdv2. Hãy viết biểu thức tốc độ phản ứng thông qua các chất khác trong phương trình phản ứng.
3. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất và biến thiên nồng độ sản phẩm, hãy biểu thị tốc độ tức thời của phản ứng sau:
I-(dd) + OCl(dd) → Cl-(dd) + OI-(dd)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang