Tài liệu

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4917     Tải về: 36     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu BÀI TẬP  CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH,Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa giúp các bạn ôn thi tuyển sinh cao đẳng , đại học tốt hơn
BÀI TP V NHÓM OXI – LƯU HUỲNH
1.
2 2
o
t
S H H S 
2.
2 2
o
t
S O SO 
3.
2 2 2
2 2 3SO H S H O S
4.
2 2 2 2 4
2SO Br H O H SO HBr
5.
Fe S FeS 
6.
2 4 4 2
FeS H SO FeSO H S
Hoc
2 2
2FeS HBr H S FeBr
7.
2 2 2 2 3
4 11 8 2FeS O SO Fe O
8.
9.
2 2 2 2 4
2 2SO Cl H O HCl H SO
10.
11.
2 4 2 2
2 3 2
dd
H SO S SO H O
Hoc
2 4 2 2 2
2H SO H S SO H O S   
Hoc
2 4 4 2 2
2 2
dd
H SO Cu CuSO SO H O 
Hoc
2 4 2 2 2
2 2 2
o
t
dd
H SO C CO SO H O 
Hoc
2 4 3 4 2 2
5 2 2 5 2
o
t
dd
H SO P H PO SO H O
12.
2 2 3 2
2SO NaOH Na SO H O
13.
2 3 4 2 2 2 4
3 2 2 3 2Na SO KMnO H O MnO Na SO KOH
Hoc
2 3 2 4 2 4 2 2
Na SO H SO Na SO H O SO
Hoc
2 3 2 2 4
4 3
o
t
Na SO Na S Na SO
14.
2 4 2 4
2Na SO BaCl NaCl BaSO
15.
3 3
NaCl AgNO NaNO AgCl
16.
2 2
2FeS HCl H S FeCl
17.
2 2 2 2 4
4 4 8H S Cl H O H SO HCl
18.
2 2 2 2
4 2HCl MnO MnCl Cl H O
Hoc
4 2 2 2
16 2 2 5 2 8HCl KMnO MnCl Cl KCl H O
Hoc
2 2 7 2 3 2
14 3 2 2 7HCl K Cr O Cl CrCl KCl H O 
19.
2 3 2
3 6 5 3
o
t
dd
Cl KOH KCl KClO H O
20.
2
3 2
2 2 3
o
MnO
t
KClO KCl O
21.
2 2
2FeS HCl FeCl H S
22.
Hoc
2 4 2 2 2
2H SO H S SO H O S  
23.
2 2 2 2 4
4 4 8H S Cl H O H SO HCl
24.
2 2 4 2 2
2H S H SO SO H O S
Hoc
2 2 2 2
2 3 2 2H S O SO H O
25.
3 2 4 2 2
6 6 2
dd
S HNO H SO NO H O
26.
2 2 3
3 2NO H O HNO NO
Hoc
2 2 2 3
4 2 4NO H O O HNO 
Liên hệ quảng cáo

27.
2 4 4 2 2
2 2
o
t
dd
H SO Cu CuSO SO H O 
Hoc
2 4 2 4
H SO CuO H O CuSO
Hoc
2 4 2 4 2
( ) 2H SO Cu OH CuSO H O
28.
4 3 2 4 3 2
( ) ( )CuSO Ba NO BaSO Cu NO
29.
3 2 2 2
1
( ) 2
2
o
t
Cu NO CuO NO O
30.
2 2 2 2 4
2 2SO Br H O H SO HBr
BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa giúp các bạn ôn thi tuyển sinh cao đẳng , đại học tốt hơn

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 65 Lượt xem: 62046
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57177
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 768 Lượt xem: 45805
Có thể bạn quan tâm