Thành viên idoc2012

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

- 12/10/2012
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

- 12/10/2012
5,486
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa giúp các bạn ôn thi tuyển sinh cao đẳng , đại học tốt hơn

Nội dung

BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

1. 2 2 otS H H S 

2. 2 2 otS O SO 

3. 2 2 22 2 3SO H S H O S    4. 2 2 2 2 4 2SO Br H O H SO HBr    5. Fe S FeS  6. 2 4 4 2FeS H SO FeSO H S  

Hoặc 2 22FeS HBr H S FeBr  

7. 2 2 2 2 34 11 8 2FeS O SO Fe O   8.

2 5 2 2 3400

2 2 o

V O

C SO O SO 

9. 2 2 2 2 42 2SO Cl H O HCl H SO    10. 3 2 2 4SO H O H SO  11. 2 4 2 22 3 2ddH SO S SO H O   

Hoặc 2 4 2 2 22H SO H S SO H O S      Hoặc 2 4 4 2 22 2ddH SO Cu CuSO SO H O     Hoặc 2 4 2 2 22 2 2

ot ddH SO C CO SO H O    

PhongLan Ebook.here.vn Tai mien phi De thi - Ebook

Hoặc 2 4 3 4 2 25 2 2 5 2 ot

ddH SO P H PO SO H O     12. 2 2 3 22SO NaOH Na SO H O   13. 2 3 4 2 2 2 43 2 2 3 2Na SO KMnO H O MnO Na SO KOH    

Hoặc 2 3 2 4 2 4 2 2Na SO H SO Na SO H O SO     Hoặc 2 3 2 2 44 3

otNa SO Na S Na SO  14. 2 4 2 42Na SO BaCl NaCl BaSO    15. 3 3NaCl AgNO NaNO AgCl    16. 2 22FeS HCl H S FeCl    17. 2 2 2 2 44 4 8H S Cl H O H SO HCl    18. 2 2 2 24 2HCl MnO MnCl Cl H O    

Hoặc 4 2 2 216 2 2 5 2 8HCl KMnO MnCl Cl KCl H O     Hoặc 2 2 7 2 3 214 3 2 2 7HCl K Cr O Cl CrCl KCl H O    

19. 2 3 23 6 5 3 ot

ddCl KOH KCl KClO H O    20.

2 3 22 2 3o

MnO t

KClO KCl O  

21. 2 22FeS HCl FeCl H S    22. 2 2 2H S Cl S HCl   

Hoặc 2 4 2 2 22H SO H S SO H O S     23. 2 2 2 2 44 4 8H S Cl H O H SO HCl    24. 2 2 4 2 22H S H SO SO H O S    

Hoặc 2 2 2 22 3 2 2H S O SO H O   25. 3 2 4 2 26 6 2ddS HNO H SO NO H O     26. 2 2 33 2NO H O HNO NO  

Hoặc 2 2 2 34 2 4NO H O O HNO  

27. 2 4 4 2 22 2 ot

ddH SO Cu CuSO SO H O     Hoặc 2 4 2 4H SO CuO H O CuSO   Hoặc 2 4 2 4 2( ) 2H SO Cu OH CuSO H O  

28. 4 3 2 4 3 2( ) ( )CuSO Ba NO BaSO Cu NO    29. 3 2 2 2

1( ) 2 2

otCu NO CuO NO O     30. 2 2 2 2 42 2SO Br H O H SO HBr   

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang