Tài liệu

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5232     Tải về: 43     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu BÀI TẬP  CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa giúp các bạn ôn thi tuyển sinh cao đẳng , đại học
BÀI TP V NHÓM OXI – LƯU HUỲNH
1.
2 2
o
t
S H H S 
2.
2 2
o
t
S O SO 
3.
2 2 2
2 2 3SO H S H O S
4.
2 2 2 2 4
2SO Br H O H SO HBr
5.
Fe S FeS 
6.
2 4 4 2
FeS H SO FeSO H S
Hoc
2 2
2FeS HBr H S FeBr
7.
2 2 2 2 3
4 11 8 2FeS O SO Fe O
8.
9.
2 2 2 2 4
2 2SO Cl H O HCl H SO
10.
11.
2 4 2 2
2 3 2
dd
H SO S SO H O
Hoc
2 4 2 2 2
2H SO H S SO H O S   
Hoc
2 4 4 2 2
2 2
dd
H SO Cu CuSO SO H O 
Hoc
2 4 2 2 2
2 2 2
o
t
dd
H SO C CO SO H O 
Hoc
2 4 3 4 2 2
5 2 2 5 2
o
t
dd
H SO P H PO SO H O
12.
2 2 3 2
2SO NaOH Na SO H O
13.
2 3 4 2 2 2 4
3 2 2 3 2Na SO KMnO H O MnO Na SO KOH
Hoc
2 3 2 4 2 4 2 2
Na SO H SO Na SO H O SO
Hoc
2 3 2 2 4
4 3
o
t
Na SO Na S Na SO
14.
2 4 2 4
2Na SO BaCl NaCl BaSO
15.
3 3
NaCl AgNO NaNO AgCl
16.
2 2
2FeS HCl H S FeCl
17.
2 2 2 2 4
4 4 8H S Cl H O H SO HCl
18.
2 2 2 2
4 2HCl MnO MnCl Cl H O
Hoc
4 2 2 2
16 2 2 5 2 8HCl KMnO MnCl Cl KCl H O
Hoc
2 2 7 2 3 2
14 3 2 2 7HCl K Cr O Cl CrCl KCl H O 
19.
2 3 2
3 6 5 3
o
t
dd
Cl KOH KCl KClO H O
20.
2
3 2
2 2 3
o
MnO
t
KClO KCl O
21.
2 2
2FeS HCl FeCl H S
22.
Hoc
2 4 2 2 2
2H SO H S SO H O S  
23.
2 2 2 2 4
4 4 8H S Cl H O H SO HCl
24.
2 2 4 2 2
2H S H SO SO H O S
Hoc
2 2 2 2
2 3 2 2H S O SO H O
25.
3 2 4 2 2
6 6 2
dd
S HNO H SO NO H O
26.
2 2 3
3 2NO H O HNO NO
Hoc
2 2 2 3
4 2 4NO H O O HNO 
Liên hệ quảng cáo

27.
2 4 4 2 2
2 2
o
t
dd
H SO Cu CuSO SO H O 
Hoc
2 4 2 4
H SO CuO H O CuSO
Hoc
2 4 2 4 2
( ) 2H SO Cu OH CuSO H O
28.
4 3 2 4 3 2
( ) ( )CuSO Ba NO BaSO Cu NO
29.
3 2 2 2
1
( ) 2
2
o
t
Cu NO CuO NO O
30.
2 2 2 2 4
2 2SO Br H O H SO HBr
BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH
Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa giúp các bạn ôn thi tuyển sinh cao đẳng , đại học tốt hơn
Nội dung trích xuất từ tài liệu

BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

1. 2 2 otS H H S 

2. 2 2 otS O SO 

3. 2 2 22 2 3SO H S H O S    4. 2 2 2 2 4 2SO Br H O H SO HBr    5. Fe S FeS  6. 2 4 4 2FeS H SO FeSO H S  

Hoặc 2 22FeS HBr H S FeBr  

7. 2 2 2 2 34 11 8 2FeS O SO Fe O   8.

2 5 2 2 3400

2 2 o

V O

C SO O SO 

9. 2 2 2 2 42 2SO Cl H O HCl H SO    10. 3 2 2 4SO H O H SO  11. 2 4 2 22 3 2ddH SO S SO H O   

Hoặc 2 4 2 2 22H SO H S SO H O S      Hoặc 2 4 4 2 22 2ddH SO Cu CuSO SO H O     Hoặc 2 4 2 2 22 2 2

ot ddH SO C CO SO H O    

PhongLan Ebook.here.vn Tai mien phi De thi - Ebook

Hoặc 2 4 3 4 2 25 2 2 5 2 ot

ddH SO P H PO SO H O     12. 2 2 3 22SO NaOH Na SO H O   13. 2 3 4 2 2 2 43 2 2 3 2Na SO KMnO H O MnO Na SO KOH    

Hoặc 2 3 2 4 2 4 2 2Na SO H SO Na SO H O SO     Hoặc 2 3 2 2 44 3

otNa SO Na S Na SO  14. 2 4 2 42Na SO BaCl NaCl BaSO    15. 3 3NaCl AgNO NaNO AgCl    16. 2 22FeS HCl H S FeCl    17. 2 2 2 2 44 4 8H S Cl H O H SO HCl    18. 2 2 2 24 2HCl MnO MnCl Cl H O    

Hoặc 4 2 2 216 2 2 5 2 8HCl KMnO MnCl Cl KCl H O     Hoặc 2 2 7 2 3 214 3 2 2 7HCl K Cr O Cl CrCl KCl H O    

19. 2 3 23 6 5 3 ot

ddCl KOH KCl KClO H O    20.

2 3 22 2 3o

MnO t

KClO KCl O  

21. 2 22FeS HCl FeCl H S    22. 2 2 2H S Cl S HCl   

Hoặc 2 4 2 2 22H SO H S SO H O S     23. 2 2 2 2 44 4 8H S Cl H O H SO HCl    24. 2 2 4 2 22H S H SO SO H O S    

Hoặc 2 2 2 22 3 2 2H S O SO H O   25. 3 2 4 2 26 6 2ddS HNO H SO NO H O     26. 2 2 33 2NO H O HNO NO  

Hoặc 2 2 2 34 2 4NO H O O HNO  

27. 2 4 4 2 22 2 ot

ddH SO Cu CuSO SO H O     Hoặc 2 4 2 4H SO CuO H O CuSO   Hoặc 2 4 2 4 2( ) 2H SO Cu OH CuSO H O  

28. 4 3 2 4 3 2( ) ( )CuSO Ba NO BaSO Cu NO    29. 3 2 2 2

1( ) 2 2

otCu NO CuO NO O     30. 2 2 2 2 42 2SO Br H O H SO HBr   

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 66 Lượt xem: 62532
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57623
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 786 Lượt xem: 46792
Có thể bạn quan tâm