Tài liệu

Bài học" lấy dân làm gốc"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4786     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Bài học" lấy dân làm gốc" - tài liệu, sách iDoc.Vn
Bài học" lấy dân làm gốc"

Bài học “Lấy dân làm gốc” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ CNXH đã ghi: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính người dân là người làm nên thắng lợị lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước”.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4786     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm