Tài liệu

Bài giảngPHÚ SÔNG BẠCH ĐẰNG ( Bạch Đằng giang phú Trương Hán Siêu)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1002     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Bài giảngPHÚ SÔNG BẠCH ĐẰNG ( Bạch Đằng giang phú Trương Hán Siêu) - tài liệu, sách iDoc.VnGíup HS cảm nhận được: -Nội dung yêu nước và tư tưởng nhân văn của bài thơ -Những đặc trưng cơ bản của thể phú
Tiết 57: Đọc văn
PHÚ SÔNG BẠCH ĐẰNG
( Bạch Đằng giang phú_Trương Hán Siêu)
A. Mục đích yêu cu
Gíup HS cm nhận được:
-Nội dung yêu nước và tư tưởng nhân văn của bài t
-Những đặc trưng cơ bản của thể phú về các mặt kết cấu, hình tượng nghệ
thuật, lời văn, từ đó biết cách phân tích một bài phú cụ thể
-Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trân trọng những
địa danh lịch sử, những danh nhân lịch sử.
B.Các bước lên lớp
1.định lớp
2.Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:ch lập dàn ýi văn thuyết minh?
Lập dàn ý bài văn thuyết về nhân vật lịch sử Nguyễn Trãi?
C. Nội dung bài mới
HO
ẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
N
ỘI DUNG B
ÀI H
ỌC
PV
ọc tiểu dẫn & n
êu nh
ững nét
chính về tác giả?
DG: Vua Trn gọi Trương Hán Siêu
là thy, ông cũng là người soạn
Hoàng triều đại biểu”
PV: Hoàn cảnh sáng tác bài phú?
I.Gi
ới thiệu
1.Tác gi
-Trương Hán Siêu(?-1354)_Ninh
Bình
-Là một tri thức có tiếng được vua
Trần kính trọng.
-Tác phm: Còn 4 bài thơ và 3 bài
văn
DG:
Th
ể pl
à m
ột thể t
ài c
ủa văn
học Trung đại Trung Quốc và được
chuyển dụng ở VN. Phú nghĩa đen là
bày tỏ, phô bày ra.là một thể văn
vần để tả cảnh vật, phong tục hoặc
tính tình
Phú cổ thể có trước đời Đường (
TQ) có vn mà không đối, tựa như
một bài ca dài, hoặc một bài văn xuôi
có vn.Phú Đường luật là phú đặt ra
từ đời Đường, có vn, có đối,có luật
bằng tắc. Bài này thuộc phú cổ thể có
phần theo điệu sở từ (Có tiếng đệm
hề” trong câu dịch là “chừ”)
GV cho HS đọc
PV: Bố cục bài này có thể chia làm
mấy phần? Nội dung của từng phần?
DG: 3 phần.
PV:Theo em nhân vật khách ở đây là
ai?
PV: Nghệ thuật nào được sử dụng ở
đoạn thơ y?
DG: Giong thuyn chơi tng thăm
cảnh đẹp, nhất là dưới ánh tng là
2.Tác ph
m
-Làm vào khong 50 năm sau 1288
(chiến thắng chống quân
Nguyên_Mông)
-Thể phú: Là thể tài có ngun gốc
từ thơ, thiên về trình bày miêu tả,
qua đó nói lên tư tưởng tình cm,
quan nim về chính trị xã hi.
Có 2 lối: phú cổ thể và phú đường
luật
II.Phân tích
1.Đoạn 1: “Từ đầu…luống còn
lưu”:Nhân vật khách và tâm trng
của khách khi đi chơi sông.
a.Nhân vật khách
-Khách: Tác gi
-Động từ mạnh: lướt, giong, gõ,
ln, thăm
m
t thú vui quen thuộc của thi nhân
xưa .Nhưng ở đây với người khách
này, không chỉ dạo chơi thiên nhiên
cảnh đẹp ca đất trời mà quan trng
hơn là còn biết tìm đến nơi có chiến
công oanh liệt xưa để chiêm
ngưỡng.Một cuộc rong chơi như vậy
chứng tỏ tâm hồn của khách phong
phú, thanh cao bíết chừng nào.
PV: Tâm trng của khách như thế
nào khi đến sông Bạch Đằng?
DG: Vui vi cảnh sông nước mênh
mông, có thuyn xuôi, thuyền ngược,
nhịp nhàng có mặt nước tiếp giáp với
chân tri cùng sắc xanh của phong
cảnh trời thu. Buồn đau nuối tiếc là
thấy cảnh chiến trường xưa chiến
thắng oanh liêt còn hừng hực là thế
mà sao nay li trơ trọi, hoang vu, hiu
quạnh thế này.
-
Không gian: Đ
a d
anh Nguyên
Tương, Vũ Huyệt, Cửu Giang, N
Hồ,…→địa danh trong sách vở TQ
mang tính chất tượng trưng tác giả
đi nhiều, hiu nhiều.
-Thi gian: Sớm, chiu, tối →di
chuyển nhanh, không hạn định
m hồn phóng kgoáng, ham
hiểu biết, yêu thiên nhiên, thích du
ngoạn.
b. Tâm trng của khách
-Bát ngát sóng kình….
Nước trời một sắc
…..đuôi trĩ một màu
-Phong cnh: cuối thu( khoảng
tháng 9)
→Sông rộng thuyền nhiều,phong
cảnh vào cuối thu trời nước rất đẹp
-Bờ lau san sát…..
….xương k
→Đến sông Bạch Đằng tưởng tượng
ra dấu vết của chiến trường→ âm
hưởng thơ trầm lắng, cảm xúc buồn
hoài cổ, tiếc thương những anh hùng
Bài giảngPHÚ SÔNG BẠCH ĐẰNG ( Bạch Đằng giang phú Trương Hán Siêu)
Gíup HS cảm nhận được: -Nội dung yêu nước và tư tưởng nhân văn của bài thơ -Những đặc trưng cơ bản của thể phú về các mặt kết cấu, hình tượng nghệ thuật, lời văn, từ đó biết cách phân tích một bài phú cụ thể -Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1002     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan