Tài liệu

Bài giảng xã hội học Đô thị

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 23216     Tải về: 95     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 48
Tài liệu Bài giảng xã hội học Đô thị - tài liệu, sách iDoc.VnCuối TK19, đầu TK20, CNH TBCN và ĐTH làm nảy sinh nhiều vđề XH ở các nước Phương Tây. Nửa sau kỷ 20, phần lớn cư dâ
héi c Đ« thÞ
Chương 1: Sự hình thành và phát triển của Xã hội học
Đ
ô thị
Chương 2: Cách tiếp cận và các trường phái chính trong Xã hội
học Đô thị
Chương 3: Quá trình đô thị hóa
Chương 4: Cơ cấu xã hội và lối sống của cộng đồng dân cư đô
thị
Chương 5: Xã hội học và vấn đề nhà ở đô thị
Chương 6: Xã hội học đô thị và quy hoạch, phát triển đô thị
ChƯƠng 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ
I.héi häc ®« thÞ trong héi hiÖn ®¹i
Cuối TK19, đầu TK20, CNH TBCN ĐTH làm nảy sinh nhiều vđề XH
các nước Phương Tây. Nửa sau kỷ 20, phần lớn cư dân đều sống các ĐT
VH ĐT chi phối mọi mặt đời sống của họ Khẳng định tầm qt của các
ĐT trong XH hiện đại. Cần phải mô tả và giải nhiều vđ trong cấu trúc và
LS ĐT.
XHH ĐT ra đời vào đầu TK 20, gắn liền với qt CNH TBCN. Tại các nước
PT như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, nhiều trường ĐH Viện NC đã tiến hành
những công trình NC chuyên sâu về những vđ XH ĐT và ĐTH. Từ những
năm 20, châu Âu và Bắc Mỹ đã nh thành môn XHH ĐT. Đầu những
năm 50, đã có các HN QT đầu tiên về XHH ĐT
Hệ vấn đề nghiên cứu của XHH ĐT: HN, di dân, người g, giáo
dục, tội phạm, khác biệt xã hội (quyền lực, quan liêu, giai cấp, tôn giáo); c
xu hướng trong đời sống hội... Trong các XH ĐTH cao, hệ của XHH
ĐT gần gũi với hệ vđ chung của XH.
Các nhà XHH ĐT đi sâu NC bản chất của CC và các qt của XH ĐT, giải
bản chất của ĐT, CĐ ĐT và đs ĐT.
Liên hệ quảng cáo

II. Sự phát triển của xã hội học đô thị qua các thời k
1.Nửa đầu TK 20 – kỷ nguyên vàng của
XHH ĐT
Buổi đầu, 1 số nhà XHH phương Tây thiên kiến "phản ĐT" đvới quá trình
PT ĐT ĐTH. Họ nhìn thấy những hậu quả của sụ tập trung dân quá
đông...--> tiếp cận Bệnh lý học XH
3 đặc trưng phổ biến của các ĐT: qui mô lớn, mật độ cao, tính khác biệt về
XH cơ sở ra đời của TP Chicago, thống tr môn XHH ĐT trong những năm
1920-1950 và còn ảnh hưởng cho đến nay.
Ba hệ qđ chính trong XHH ĐT của TP Chicago là Sinh thái học nhân văn, Bệnh
lý học XH và TLH XH.
TP Chicago gắn liền với phương hướng NC thực nghiệm, điền trực tiếp, đối
lập với các hệ thống hoá trừu tượng những phương hướng thuyết của các
nhà XHH trước đây. Nhiều NC thực nghiệm đã trở thành kinh điển trong XHH
ĐT như: Băng nhóm (1927), XH góc phố (1929), Gái nhảy chuyên nghiệp...
Đây là những thử nghiệm về PPNC như qsát tham dự và nc trường hợp.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng xã hội học Đô thị
Cuối TK19, đầu TK20, CNH TBCN và ĐTH làm nảy sinh nhiều vđề XH ở các nước Phương Tây. Nửa sau kỷ 20, phần lớn cư dân đều sống ở các ĐT và VH ĐT chi phối mọi mặt đời sống của họ Khẳng định tầm qt của các ĐT trong XH hiện đại. Cần phải mô tả và lý giải nhiều vđ trong cấu trúc và LS ĐT. XHH ĐT ra đời vào đầu TK 20, gắn liền với qt CNH TBCN. Tại các nướcPT như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, nhiều trường ĐH và Viện NC đã tiến hành những công trình NC chuyên sâu về những vđ XH ĐT và ĐTH. Từ những năm 20, ở châu Âu và Bắc Mỹ đã hình thành môn XHH ĐT. Đầu những năm 50, đã có các HN QT đầu tiên về XHH ĐT Hệ vấn đề nghiên cứu của XHH ĐT: GĐ và HN, di dân, người già, giáo dục, tội phạm, khác biệt xã hội (quyền lực, quan liêu, giai cấp, tôn giáo); các xu hướng trong đời sống xã hội... Trong các XH ĐTH cao, hệ vđ của XHH ĐT gần gũi với hệ vđ chung của XH.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 23216     Tải về: 95     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Đà Nẵng Lượt tải: 177 Lượt xem: 158148
Bài giảng xã hội học Đô thị Lượt tải: 95 Lượt xem: 23208
Hướng dẫn lập sơ đồ khối Lượt tải: 44 Lượt xem: 22708
Nội dung môn học: Kinh tế đất đai Lượt tải: 61 Lượt xem: 19160