Tài liệu

Bài giảng Vật lý 11 NC - DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1531     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Bài giảng Vật lý 11 NC - DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng Vật lý 11 NC - DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ,Kiến thức - Hiểu bản chất dòng điện trong chất khí và mô tả. - Hiểu đường đặc tuyến Vôn – ampe, sự biến thiên của cường độ…
background image

DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

 1. Kiến thức 

- Hiểu bản chất dòng điện trong chất khí và mô tả. 

- Hiểu đường đặc tuyến Vôn – ampe, sự biến thiên của cường độ theo hiệu 

điện thế, sự iôn hoá do va chạm trong chất khí. 

- Hiểu được sự hình thành tia lửa điện và hồ quang. 

- Hiểu một số ứng dụng của tia lửa điện và hồ quang. 

- Nắm được sự phóng điện dưới áp suất thấp và ứng dụng của nó. 

 2. kỹ năng 

- Giải thích bản chất dòng điện trong chất khí. 

- Giải thích bản chất sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện bình thường. 

- Giải thích ứng dụng phóng điện dưới áp suất thấp. 

B. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên 

a) Kiến thức và dụng cụ: 

- Thí nghiệm dòng điện trong chất khí; tia lửa điện; hồ quang điện; dòng 

điện dưới áp suất thấp. 

- Một số hình vẽ trong SGK đã phóng to. 

background image

b) Phiếu trắc nghiệm : 

P1. Bản chất dòng điện trong chất khí là 

A. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường 

và các ion âm, êlectron ngựoc chiều điện trường. 

B.  Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường 

và các ion âm ngựoc chiều điện trường. 

C.  Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường 

và các êlectron ngựoc chiều điện trường. 

D. Chuyển dời có hướng của các êlectron ngựoc chiều điện trường. 

P2. Chọn câu đúng. 

A. Dòng điện trong chất khí là dòng các ion. 

B.  Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm. 

C.  Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là êlectron, ion dương và ion âm. 

D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tăng lên khi 

hiệu điện thế tăng. 

P3. Chọn câu đúng. 

Bản chất dòng điện trong kim loại khác với bản chất dòng điện trong chân 

không và trong chất khí như thế nào? 

A. Dòng điện trong kim loại cũng trong chân không và trong chất khí đều 

là dòng chuyển động có hướng của các electron. 

background image

B.  Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các 

electron. Còn dòng điện trong chân không và trong chất khí đều là 

dòng chuyển động có hướng của các ion dương và ion âm. 

C.  Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng chuyển 

động có hướng của các electron. Còn dòng điện trong chất khí là dòng 

chuyển động có hướng của các electron, của các ion dương và ion âm. 

D. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các 

electron. Dòng điện trong chân không là dòng chuyển động có hướng 

của các ion dương và ion âm. Còn dòng điện trong chất khí là dòng 

chuyển động có hướng của các electron, của các ion dương và ion âm. 

P4. Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng trong 

A. hàn điện  

B.  Chế tạo đèn ống. 

C.  Diốt bán dẫn 

D. Ống phóng điện tử. 

P5. Cách tạo ra tia lửa điện là 

A. Nung nóng không khí giữa hai đầu tụ điện được tích điện. 

B.  Đặt vào hai đầu của thanh than một hiệu điện thế khoãng 40 đến 50V 

C.  Tạo một điện trường rất lớn khoãng 3.10

6 V/m trong chân không  

D. Tạo một điện trường rất lớn khoãng 3.10

6 V/m trong không khí. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng Vật lý 11 NC - DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Kiến thức - Hiểu bản chất dòng điện trong chất khí và mô tả. - Hiểu đường đặc tuyến Vôn – ampe, sự biến thiên của cường độ theo hiệu điện thế, sự iôn hoá do va chạm trong chất khí. - Hiểu được sự hình thành tia lửa điện và hồ quang. - Hiểu một số ứng dụng của tia lửa điện và hồ quang. - Nắm được sự phóng điện dưới áp suất thấp và ứng dụng của nó. 2. kỹ năng - Giải thích bản chất dòng điện trong chất khí. - Giải thích bản chất sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện bình thường. - Giải thích ứng dụng phóng điện dưới áp suất thấp.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1531     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 468 Lượt xem: 19854
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 259 Lượt xem: 16576
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 142 Lượt xem: 16165