Thành viên idoc2012

Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

- 12 tháng trước
7,785
Báo lỗi

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2- Các hoạt động a)Hình thành kiến thức mới (14 phút) Bài toán: Bài giải Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: 6 x 2 = 12( xe ) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - G: Giới thiệu trực tiếp - H: Đọc bài toán - G: HD học sinh xác định yêu cầu của bài toán - H: Phân tích.Tóm tắt bài toán bằng 2 Số xe đạp bán trong cả 2 ngày: 6 + 12 = 18 ( xe) Đáp số: 18 xe đạp cách - H: Nêu lời giải H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách giải đúng. b)Luyện tập Bài

Nội dung
Microsoft Word - Toan 3 - 38

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

A- Mục tiêu:

- Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính,

- Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép

tính.

- Rèn tính cẩn thận cho HS

B- Đồ dùng dạy học:

- GV: Phiếu học tập BT2

- HS: SGK, VBT

C- Các hoạt động dạy học:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1- Giới thiệu bài: (1 phút)

2- Các hoạt động

a)Hình thành kiến thức mới

(14 phút)

Bài toán:

Bài giải

Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật:

6 x 2 = 12( xe )

- G: Giới thiệu trực tiếp

- H: Đọc bài toán

- G: HD học sinh xác định yêu cầu của

bài toán

- H: Phân tích.Tóm tắt bài toán bằng 2

Số xe đạp bán trong cả 2 ngày:

6 + 12 = 18 ( xe)

Đáp số: 18 xe đạp

b)Luyện tập (18 phút)

Bài 1:

Bài 2:

Có : 24 lít

Lấy ra: 1/3 số lít

Còn: ... lít?

cách

- H: Nêu lời giải

H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách

giải đúng.

- H: Đọc bài toán

- Xác định yêu cầu của BT

- H: Phân tích bài toán trên sơ đồ

- Giải bài toán vào nháp

- H: Lên bảng chữa bài

- H+G: Nhận xét đánh giá

- H: Đọc bài toán

- Xác định yêu cầu của BT

- H: tóm tắt và giải bài toán vào vở

- H: Lên bảng chữa bài

- H+G: Nhận xét đánh giá

Bài 3: Số

Gấp 3 lần thêm 3

5 15 18

Gấp 6 lần bớt 6

7 42 36

Gấp 2 lần bớt 2

6 12 10

Giảm 7 lần thêm 8

56 8 15

- G: Nêu yêu cầu

- H: quan sát, nhận biết cách làm

- HS trao đổi, thực hiện bài toán theo N

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp

- H+G: Nhận xét đánh giá

III Củng cố dặn dò (2 phút) - G: Nhắc lại nội dung bài,

- nhận xét chung giờ học

- H: Làm các bài tập còn lại ở buổi 2

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Giúp học sinh tiếp tục củng cố cách giải bài toán giải bằng 2 phép tính,

- Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép

tính.

- Rèn tính cẩn thận cho HS

B- Đồ dùng dạy học:

- GV: VBT, bảng phụ

- HS: VBT, vở ô li

C- Các hoạt động dạy học:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

I. Kiểm tra bài cũ 5P H: lên bảng thực hiện

Gấp 3 lần thêm 3

5 ? ?

II.Bài mới:

1,Giới thiệu bài: (1P)

2,Các hoạt động: (32P)

Bài 1: Tóm tắt

18 ô tô 17 ô tô ? ô tô

Bài 2: Tóm tắt

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Giới thiệu trực tiếp

H: Đọc bài toán (2H)

H: Xác định yêu cầu của bài

G: Hướng dẫn học sinh tóm tắt và phân

tích bài toán

H: Giải bài toán ra nháp

H: Lên bảng trình bày (1H)

H+G: Nhận xét, đánh giá

H: Đọc toàn bài

H: Xác định yêu cầu của bài (2H)

G: Hướng dẫn học sinh tóm tắt và phân

tích và phân tích bài toán

H: Giải bài ra nháp

Bài 3: Nêu bài toán theo sơ đồ rồi

giải bài toán đó

Số HS giỏi:

Số HS khá

Bài 4: Tính (theo mẫu)

M: 15 gấp lên 3 lần, rồi cộng với 47

15 X 3 = 45; 45 + 47 = 92

a.Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25

b.....

3.Củng cố – dặn dò: (2P)

H: Lên bảng trình bày (1H)

H+G: Nhận xét, đánh giá

H: Đọc yêu cầu của bài toán

G: Giúp học sih nắm vững yêu cầu của

bài

G: Phát phiếu học tập nhóm (4N)

H: Thảo luận nhóm nêu bài toán và giải

bài toán

H: Đại diện nhóm trình bày

H+G: Nhận xét, đánh giá

H: Nêu yêu cầu bài tập

G: Thực hiện mẫu

H: Quan sát

H: Thực hiện vào nháp

H: Lên bảng thực hiện (3H)

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Củng cố nội dung bài

Nhận xét giờ học

G: Hướng dẫn bài tập về nhà: BT 1, 2, 3,

4, (VBT)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang