Tài liệu

Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5766     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP),GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng…
background image

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) 

A- Mục tiêu: 

-  Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính,  

- Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép 

tính. 

- Rèn tính cẩn thận cho HS 

B- Đồ dùng dạy học: 

- GV: Phiếu học tập BT2 

- HS: SGK, VBT 

C- Các hoạt động dạy học: 

 

NỘI DUNG 

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 

1- Giới thiệu bài: (1 phút) 

2- Các hoạt động    

a)Hình thành kiến thức mới  

                    (14 phút) 

Bài toán:  

Bài giải 

Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: 

6 x 2 = 12( xe ) 

- G: Giới thiệu trực tiếp 

 

 

 

- H:  Đọc bài toán 

- G: HD học sinh xác định yêu cầu của 

bài toán 

- H: Phân tích.Tóm tắt bài toán bằng 2 

background image

Số xe đạp bán trong cả 2 ngày: 

6 + 12 = 18 ( xe) 

                         Đáp số: 18 xe đạp 

 

b)Luyện tập                (18 phút) 

Bài 1:   

 

 

 

 

 

 

Bài 2:  

Có : 24 lít 

Lấy ra: 1/3 số lít 

Còn:   ... lít? 

cách 

- H:  Nêu lời giải 

H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách 

giải đúng. 

 

- H: Đọc bài toán 

- Xác định yêu cầu của BT 

- H: Phân tích bài toán trên sơ đồ 

- Giải bài toán vào nháp 

- H: Lên bảng chữa bài 

- H+G: Nhận xét đánh giá 

 

- H: Đọc bài toán 

- Xác định yêu cầu của BT 

- H: tóm tắt và giải bài toán vào vở 

- H: Lên bảng chữa bài 

- H+G: Nhận xét đánh giá 

background image

Bài 3: Số 

 

    Gấp 3 lần          thêm 3 

5                    15                     18 

 

 

    Gấp 6 lần          bớt 6 

7                    42                     36 

 

 

    Gấp 2 lần          bớt 2 

6                    12                     10 

 

 

    Giảm 7 lần          thêm 8 

56                    8                     15 

 

 

 

- G: Nêu yêu cầu 

 

- H:  quan sát, nhận biết cách làm 

 

- HS trao đổi, thực hiện bài toán theo N 

 

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp 

 

- H+G: Nhận xét đánh giá 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2- Các hoạt động a)Hình thành kiến thức mới (14 phút) Bài toán: Bài giải Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: 6 x 2 = 12( xe ) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - G: Giới thiệu trực tiếp - H: Đọc bài toán - G: HD học sinh xác định yêu cầu của bài toán - H: Phân tích.Tóm tắt bài toán bằng 2 Số xe đạp bán trong cả 2 ngày: 6 + 12 = 18 ( xe) Đáp số: 18 xe đạp cách - H: Nêu lời giải H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách giải đúng. b)Luyện tập Bài

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm