Tài liệu

Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14389     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI,Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến…
background image

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 

 

 

A- Mục tiêu: 

- Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn 

vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. 

- Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng. 

- Biết làm các phép tính với các số đo độ dài. 

B- Đồ dùng dạy học: 

- GV: Bảng phụ kẻ sẵn các cột như ở khung bài học. 

- HS: SGK 

C- Các hoạt động dạy học: 

 

NỘI DUNG 

 

I- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 

   1dm  = … m  ;    1hm = … m 

   1hm  = … dm  ;     

II- Bài mới: 

 

- H: Lên bảng đổi (1 học sinh) 

- H+G: Nhận xét, đánh giá 

background image

1- Giới thiệu bài: (1 phút) 

2- Các hoạt động    

HĐ 1: 

Hình thành kiến thức mới (14 

phút) 

- Lập bảng đơn vị đo độ dài: 

 

L

ớn hơn Mét 

Mét 

Nh

ỏ hơn Mét 

Km 

hm 

dam 

dm 

cm 

mm 

1km 

1hm 

1am 

1m 

1dm 

1cm 

1mm 

=10hm  =10dam 

=10m 

=10dm 

=10cm  =10mm 

 

=1000m  =100m 

 

=100cm  =100mm 

 

 

 

 

 

=1000mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 2: 

Luyện tập (18 phút) 

-

  G: Giới thệu trực tiếp 

 

 

 

- G: Đưa ra bảng phụ kẻ sẵn dòng, cột 

- H:  Nêu các đơn vị đo độ dài đã học 

- G: HS HS điền vào bảng kẻ sẵn để có 

bảng hoàn thiện như SGK 

- G:  HSHS nêu đơn vị cơ bản, cách viết 

kí  hiệu "m" nêu các đơn vị nhỏ hơ mét, 

đơn vị lớn hơn mét. 

- G: ghi bảng 

- H:  Nêu các quan hệ giữa các đơn vị đo 

lần lượt 

 

- G:  ghi vào bảng 

- H: nhìn bảng nêu lần lượt quan hệ giữa 2 

đơn vị liền nhau 

- G:  nêu một số VD 

- H:  nêu nhận xét về 2 đơn vị liên tiếp 

- H: lớp đọc lại để ghi nhớ. 

 

- H: Nêu yêu cầu bài tập. 

background image

Bài 2: Số ? 

 8hm = …. m             8m= …….. cm 

 9hm = …. m             6m= …….. cm 

7dam = …. m           8m= …….. mm 

- H: Nêu yêu cầu bài tập. 

- G: HD HS cach điền 

- H: Lê bảng điền số ( 2 hs) 

- H: Lớp làm vở ô 

- H+G: Nhận xét đánh giá 

Bài 3: Tính (theo mẫu): 

32dam x 3 = 96dam   96 cm : 3 =  

25m   x 2   =                 36 hm : 3 =  

15km x 4   =                 70 km : 7 =  

34cm x 6   =                 55 dm : 5 =  

 

- G: thực hiện mẫu 

- H:  quan sát 

- H:  lên bảng tính, lớp làm vào vở ( 4 

học sinh) 

- H+G: Nhận xét đánh giá 

 

III Củng cố dặn dò (2 phút) 

- G: Nhắc lại nội dung bài,  

- nhận xét  chung giờ học 

- H: Làm các bài tập còn lại ở buổi 2 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. - Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng. - Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 193 Lượt xem: 61708
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54699
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54367
Có thể bạn quan tâm