Thành viên idoc2012

Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

- 04/19/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

- 04/19/2013
31,570
Báo lỗi

Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. - Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng. - Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.

Nội dung
Microsoft Word - Toan 3 - 34

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

A- Mục tiêu:

- Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn

vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ.

- Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng.

- Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.

B- Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ kẻ sẵn các cột như ở khung bài học.

- HS: SGK

C- Các hoạt động dạy học:

NỘI DUNG

I- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

1dm = … m ; 1hm = … m

1hm = … dm ;

II- Bài mới:

- H: Lên bảng đổi (1 học sinh)

- H+G: Nhận xét, đánh giá

1- Giới thiệu bài: (1 phút)

2- Các hoạt động

HĐ 1: Hình thành kiến thức mới (14

phút)

- Lập bảng đơn vị đo độ dài:

Lớn hơn Mét Mét Nhỏ hơn Mét

Km hm dam m dm cm mm

1km 1hm 1am 1m 1dm 1cm 1mm

=10hm =10dam =10m =10dm =10cm =10mm

=1000m =100m =100cm =100mm

=1000mm

HĐ 2: Luyện tập (18 phút)

- G: Giới thệu trực tiếp

- G: Đưa ra bảng phụ kẻ sẵn dòng, cột

- H: Nêu các đơn vị đo độ dài đã học

- G: HS HS điền vào bảng kẻ sẵn để có

bảng hoàn thiện như SGK

- G: HSHS nêu đơn vị cơ bản, cách viết

kí hiệu "m" nêu các đơn vị nhỏ hơ mét,

đơn vị lớn hơn mét.

- G: ghi bảng

- H: Nêu các quan hệ giữa các đơn vị đo

lần lượt

- G: ghi vào bảng

- H: nhìn bảng nêu lần lượt quan hệ giữa 2

đơn vị liền nhau

- G: nêu một số VD

- H: nêu nhận xét về 2 đơn vị liên tiếp

- H: lớp đọc lại để ghi nhớ.

- H: Nêu yêu cầu bài tập.

Bài 2: Số ?

8hm = …. m 8m= …….. cm

9hm = …. m 6m= …….. cm

7dam = …. m 8m= …….. mm

- H: Nêu yêu cầu bài tập.

- G: HD HS cach điền

- H: Lê bảng điền số ( 2 hs)

- H: Lớp làm vở ô

- H+G: Nhận xét đánh giá

Bài 3: Tính (theo mẫu):

32dam x 3 = 96dam 96 cm : 3 =

25m x 2 = 36 hm : 3 =

15km x 4 = 70 km : 7 =

34cm x 6 = 55 dm : 5 =

- G: thực hiện mẫu

- H: quan sát

- H: lên bảng tính, lớp làm vào vở ( 4

học sinh)

- H+G: Nhận xét đánh giá

III Củng cố dặn dò (2 phút) - G: Nhắc lại nội dung bài,

- nhận xét chung giờ học

- H: Làm các bài tập còn lại ở buổi 2

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Giúp học sinh: làm quen với việc đọc, viết số đo độ dài có 2 tên đơn

vị đo. làm quen với việc đổi số đo độ dài có 2 tên đơn vị đo thành số đo độ

dài có 1tên đơn vị đo ( nhỏ hơn đơn vị đo còn lại).

- Củng cố phép cộng, phép trừ các số đo độ dài, củng cố cách so sánh

các độ dài dựa vào số đo của chúng.

- Biết vận dụng kiến thức đã học trong cuộc sống.

B- Đồ dùng dạy- học:

- GV: Thước m, phiếu học tập ghi nội dung BT3

- HS: Vở ô li, SGK

C- Các hoạt động dạy- học:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

I- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

-Bảng đơn vị đo độ dài

II- Bài mới:

- H: Đọc bảng đơn vị đo độ dài(1 em)

- H+G: Nhận xét, đánh giá

1- Giới thiệu bài: (1 phút)

2- Luyện tập

- G: Giới thiệu trực tiếp

Bài 1a:

Viết là: 1 m 9 dm

Đọc là: một mét chín đề xi mét

- G: Đưa ra đoạn thẳng BT 1a, HD học

sinh cách đo

- H: Quan sát, nhận biết

- G: HD cách đoc, viết số

- H: Đọc, viết theo HD của GV( cả lớp,

cá nhân)

- H+G: Nhận xét, bổ sung

Bài 2: Tính

8 dm + 5 dm =

57 hm – 28 hm =

12 km x 4 =

- H: Nêu yêu cầu bài tập.

- G: HD HS cách thực hiện ( như SGK)

- H: Lên bảng điền số ( 6 em)

- H: Lớp làm vở ô li

- H+G: Nhận xét đánh giá

Bài 3: Điền dấu thích hợp( < > = )

6m3cm ... 7m

6m3cm ... 6m

6m3cm ... 630cm

6m3cm ... 603cm

- H: Nêu yêu cầu bài tập

- G: HD học sinh nắm chắc yêu cầu BT

- H: Thảo luận, điền kết quả vào phiếu

học tập.

- Đại diện nhóm trình bày

- H+G: Nhận xét đánh giá

III Củng cố dặn dò (2 phút) - H: Nhắc lại nội dung bài

- G: nhận xét giờ học

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang