Tài liệu

bài giảng TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13152     Tải về: 19     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu bài giảng TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ - tài liệu, sách iDoc.VnA-     MỤC TIÊU BÀI HỌC:   Giúp HS:   - Cảm nhận được nỗi đau khổ của người chinh phụ phải sống trong cảnh   c
TUN 27
* Tiết 79-80
TÌNH CNH L LOI CỦA NGƯỜI CHINH PH
A- MC TIÊU BÀI HC:
Giúp HS:
- Cm nhận được nỗi đau khổ của người chinh ph phi sng trong cnh
cô đơn, chia lìa đôi lứa và hiểu được ý nghĩa đề cao hnh phúc lứa đôi
qua đoạn trích.
- Nm được ng thut miêu t ni tâm, ngh thut t cnh ng tình đặc
sc.
B- PHƯƠNG TIỆN THC HIN:
- SGK, SGV.
- Sách thiết kế bài hc.
C- CÁCH THC TIN HÀNH:
- GV t chc gi dy hc theo cách kết hp các hình thức trao đi tho
lun, tr li các câu hi.
D- TIN TRÌNH DY HC:
1) KT bài cũ.
2) GT bài mi.
HOẠT ĐỘNG CA GV-HS YÊU CU CẦN ĐT
I)Tiu dn:
1) “Chinh ph ngâm
- Em hãy nêu nhng nét chính v tác
phm?
- Viết bng ch Hán do Đặng Trn
Côn sáng tác.
- Ni dung ca Chinh ph ngâm”
là gì?
2) Dch giả Đoàn Thị Điểm.
- Em y nêu nhng hiu biết ca
mình v n sĩ?
3) Đoạn trích Tình cnh l loi ca
người chinh ph”:
- Ni dung của đoạn trích là gì?
II) Đoạn trích:
1)B cc :
- Đon trích th phân chia làm
my phn? Ni dung tng phn.
- Tác phm gây mt tiếng vang ln,
được nhiu nho sĩ dch ra chm.
-Gm 478 câu thơ theo thể trường
đoản cú.
- i lên s n ghét chiến tranh
phong kiến phi nghĩa, thể hin mt
m trng khao khát tình yêu, hnh
phúc lứa đôi đẹp đẽ và trn vn.
- Được coi tác gi ca bn dch
thành công nht.
- Cô gái ca vùng x Kinh Bc i
hoa, thông minh hiếu hc.
- Th hin tình cnh m trng ca
người chinh ph, sng đơn buồn
kh trong ni ch đợi mòn mi,
vng.
- Hai phn:
+ Phn 1: T đầu đến “… ngi
chùng”: tình cnh l loi, đơncủa
người chinh ph.
2) Phân tích
a)Tình cnh lloi, đơncủa người
chinh ph.
- EM hãy tìm nhng chi tiết miêu t
m trng người chinh ph?
- S có mt ca các yếu t ngoi
cảnh càng khơi gợi điều gì?
- Người chinh phđã m để thoát
+ Phn 2: Phn n li: ni nh
nhung của người chinh ph.
-
+ thm gieo từng bước
+r thác
+ riêng bi thiết
+ bun ru nói chng nên li
+ mi su dng dc
….
m trng khc khoi trong ni
mong ch da diết. S đơn, lẻ loi
như bủa vây, giăng phủ.Người chinh
ph qun quanh bun trong mi
thời điểm…
èn
+gà eo óc
+hoè phất phơ…
Thi gian chờ đợi dài dng dc. S
xut hin ca ánh đèn, tiếng gà…
càng đẩy ni bun sâu trong miên
man.
bài giảng TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ
A-     MỤC TIÊU BÀI HỌC:   Giúp HS:   - Cảm nhận được nỗi đau khổ của người chinh phụ phải sống trong cảnh   cô đơn, chia lìa đôi lứa và hiểu được ý nghĩa đề cao hạnh phúc lứa đôi   qua đoạn trích.   - Nắm được ngệ thuật miêu tả nội tâm, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc. B- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:   - SGK, SGV.   - Sách thiết kế bài học.   C- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:   - GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:   1) KT bài cũ.   2) GT bài mới.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13152     Tải về: 19     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm