Tài liệu

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2199     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12 - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12,Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12
Teacher: Lâm Ch nơ
* Warm up:
* Vocabulary and Model Sentences of Unit 11.
Thursday, April 7
th
2011
place
a stamp
post office
bookshop
supermarket
food stall
zoo
cinema
want
S.1: I want some [stamps].
S.2: Let’s go to the [post office].
S.1: Why do you want to go to the
[post office]?
S.2: Because I want some [stamps].
Thursday, April 7
th
2011
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2199     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 196 Lượt xem: 62236
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55728
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 566 Lượt xem: 54756
Có thể bạn quan tâm