Tài liệu

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2515     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12 - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12
Teacher: Lâm Ch nơ
* Warm up:
* Vocabulary and Model Sentences of Unit 11.
Thursday, April 7
th
2011
place
a stamp
post office
bookshop
supermarket
food stall
zoo
cinema
want
S.1: I want some [stamps].
S.2: Let’s go to the [post office].
S.1: Why do you want to go to the
[post office]?
S.2: Because I want some [stamps].
Liên hệ quảng cáo

Thursday, April 7
th
2011
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12
Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2515     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 217 Lượt xem: 68239
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 726 Lượt xem: 66454
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65213
Có thể bạn quan tâm