Tài liệu

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2476     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12 - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12,Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12
Teacher: Lâm Ch nơ
* Warm up:
* Vocabulary and Model Sentences of Unit 11.
Thursday, April 7
th
2011
place
a stamp
post office
bookshop
supermarket
food stall
zoo
cinema
want
S.1: I want some [stamps].
S.2: Let’s go to the [post office].
S.1: Why do you want to go to the
[post office]?
S.2: Because I want some [stamps].
Liên hệ quảng cáo

Thursday, April 7
th
2011
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2476     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67513
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 683 Lượt xem: 64499
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64477
Có thể bạn quan tâm