Tài liệu

Bài giảng Phôi thai học đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2635     Tải về: 15     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 61
Tài liệu Bài giảng Phôi thai học đại cương - tài liệu, sách iDoc.VnThời ký tiền phôi Thời kỳ phôi THời kỳ thai
vansy_than@yahoo.com.vn 1
O +
PH¤I
Hîp tö
(Zygot) Thai
häc
Ra ®êi
vansy_than@yahoo.com.vn 2
PTH nghiên c u s pt sinh & phát tri n bình th ng & b t th ng c a cá ườ ườ
th sinh v t.
Chia 2 th i kỳ: Pi và thai.
Ngày nay, chia 3 th i kỳ:
- TH I KỲ TI N PI: T th tinh đĩa pi l ng- tu n 1 +2.ưỡ
- TH I KỲ PI: T u n 3 tu n 8 .
- TH I KỲ THAI: T u n 9 ra đ i .
N i dung nghn c u:
PT hình thái h c
PT sinh h c
PTH phân t
PTH nguyên nn
PT bÖnh häc
Vai trò c a PTH:
- V i sinh h c.
- V i y h c
vansy_than@yahoo.com.vn
vansy_than@yahoo.com.vn
3
3
Ph«i thai häc
Ph«i thai häc
®¹i c ¬ng
(General Embryology)
Bài giảng Phôi thai học đại cương
Thời ký tiền phôi Thời kỳ phôi THời kỳ thai
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2635     Tải về: 15     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bệnh Giời leo có lây không? Lượt tải: 8 Lượt xem: 19778
Bữa ăn hoàn hảo Lượt tải: 184 Lượt xem: 18674
BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC TẬP 1 Lượt tải: 172 Lượt xem: 10278
Có thể bạn quan tâm
BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC TẬP 1 Lượt tải: 172 Lượt xem: 10278
Kỹ thuật tiêm trong da Lượt tải: 1 Lượt xem: 8663
Chuyển hóa Hemoglobin Lượt tải: 59 Lượt xem: 8292