Tài liệu

Bài giảng Phôi thai học đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2551     Tải về: 15     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 61
Tài liệu Bài giảng Phôi thai học đại cương - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng Phôi thai học đại cương,Thời ký tiền phôi Thời kỳ phôi THời kỳ thai
vansy_than@yahoo.com.vn 1
O +
PH¤I
Hîp tö
(Zygot) Thai
häc
Ra ®êi
vansy_than@yahoo.com.vn 2
PTH nghiên c u s pt sinh & phát tri n bình th ng & b t th ng c a cá ườ ườ
th sinh v t.
Chia 2 th i kỳ: Pi và thai.
Ngày nay, chia 3 th i kỳ:
- TH I KỲ TI N PI: T th tinh đĩa pi l ng- tu n 1 +2.ưỡ
- TH I KỲ PI: T u n 3 tu n 8 .
- TH I KỲ THAI: T u n 9 ra đ i .
N i dung nghn c u:
PT hình thái h c
PT sinh h c
PTH phân t
PTH nguyên nn
PT bÖnh häc
Vai trò c a PTH:
- V i sinh h c.
- V i y h c
Liên hệ quảng cáo

vansy_than@yahoo.com.vn
vansy_than@yahoo.com.vn
3
3
Ph«i thai häc
Ph«i thai häc
®¹i c ¬ng
(General Embryology)
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng Phôi thai học đại cương

Thời ký tiền phôi
Thời kỳ phôi
THời kỳ thai

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2551     Tải về: 15     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bệnh Giời leo có lây không? Lượt tải: 7 Lượt xem: 18063
Bữa ăn hoàn hảo Lượt tải: 173 Lượt xem: 17924
BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC TẬP 1 Lượt tải: 150 Lượt xem: 9700
Có thể bạn quan tâm
BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC TẬP 1 Lượt tải: 150 Lượt xem: 9700
Chuyển hóa Hemoglobin Lượt tải: 59 Lượt xem: 8032
Kỹ thuật tiêm trong da Lượt tải: 1 Lượt xem: 8030
Trắc nghiệm sinh lý học thần kinh Lượt tải: 97 Lượt xem: 7452