Tài liệu

Bài giảng: Ông lão đánh cá và con cá vàng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4511     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Bài giảng: Ông lão đánh cá và con cá vàng - tài liệu, sách iDoc.VnI. Đọc-Tìm hiểu chung: 1.Tác giả; -A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vich Pu-skin (1799-1837). -Đại thi hào Nga 2.Tác phẩm: -Pu-skin k
(Truy n c tích c a A. Puskin)
(Truy n c tích c a A. Puskin)
(Truy n c tích c a A. Puskin)
(Truy n c tích c a A. Puskin)
I. Đ c-Tìm hi u chung:
1.c gi;
-A-l ch-xan-ế đrơ Xéc-ghê-ê-vich Pu-skin
(1799-1837).
i thi hào Nga
2.c ph m:
-Pu-skin k l i truy n này b ng 205
u thơ trên cơ s truy n dân gian
Nga, Đ c.
3. Đ c,k ,gi i nghĩa t khó:
K l i các s vi c chính theo tranh
Bài giảng: Ông lão đánh cá và con cá vàng
I. Đọc-Tìm hiểu chung: 1.Tác giả; -A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vich Pu-skin (1799-1837). -Đại thi hào Nga 2.Tác phẩm: -Pu-skin kể lại truyện này bằng 205 câu thơ trên cơ sở truyện dân gian Nga, Đức. 3. Đọc,kể ,giải nghĩa từ khó: Kể lại các sự việc chính theo tranh * Các sự việc trong truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”: 1. Hai vợ chồng ông lão đánh cá sống trong một túp lều nát bên bờ biển. 2. Ông lão bắt được cá vàng và thả, cá hứa đền ơn. 3. Ông lão không đòi hỏi gì và về kể cho vợ nghe việc đó.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4511     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan