Tài liệu

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Chương VII. CHỈ SỐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12850     Tải về: 65     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Chương VII. CHỈ SỐ - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Chương VII. CHỈ SỐ,VII.1. Ý nghĩa và tác dụng của chỉ số VII.1.1. Khái niệm chỉ số “chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ…
background image

 

 

Chương VII. CHỈ SỐ

VII.1. Ý nghĩa và tác dụng của chỉ số

VII.1.1. Khái niệm chỉ số

“chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của một 

hiện tượng kinh tế - xã hội” 

VII.1.2. Tác dụng của chỉ số

 Biểu hiện sự biến động của hiện tượng kinh tế theo thời gian

 Biểu  hiện  sự  biến  động  của  hiện  tượng  kinh  tế  qua  những  điều 

kiện không gian khác nhau

 Biểu hiện các nhiệm vụ hoặc tình hình thực hiện kế hoạch

 Phân tích vai trò và ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động 

của toàn bộ tổng thể kinh tế phức tạp

background image

 

 

VII.1. Ý nghĩa và tác dụng của chỉ số…

VII.1.3. Đặc điểm của phương pháp chỉ số

 Chuyển đổi các đơn vị, phần tử có tính chất khác nhau về dạng 

giống nhau

 Giả định chỉ có 1 nhân tố thay đổi, các nhân tố còn lại không đổi

VII.1.4 Phân loại chỉ số trong thống kê

 Căn cứ vào phạm vi tính toán

 Chỉ số cá thể

 Chỉ số chung

 Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu

 Chỉ số chỉ tiêu chất lượng 

 Chỉ số chỉ tiêu khối lượng

background image

 

 

VII.2. Phương pháp tính chỉ số…

VII.2.1. Chỉ số cá thể
“là chỉ tiêu tương đối biểu hiện sự biến động của từng phần tử, 

từng đơn vị cá biệt trong một tổng thể phức tạp”

 

Chỉ số cá thể về giá cả

Chỉ số cá thể về lượng hàng hóa tiêu thụ

0

1

p

p

i

=

0

1

q

q

i

=

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Chương VII. CHỈ SỐ

VII.1. Ý nghĩa và tác dụng của chỉ số VII.1.1. Khái niệm chỉ số “chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của một hiện tượng kinh tế - xã hội”

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1472 Lượt xem: 116198
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 573 Lượt xem: 111156
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 247 Lượt xem: 74378
tâm lý học đại cương Lượt tải: 337 Lượt xem: 67622
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53078
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51747