Thành viên leducanh

BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- 11/11/2011
Chia sẻ
/19 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (19 trang)
Thành viên leducanh

BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- 11/11/2011
10,444
Báo lỗi

 
-  Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc của sinh viên ngành Nuôi
trồng Thủy sản và là môn học tự chọn cho các ngành nông nghiệp khác.  
-  Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề
cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập
thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp
trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.  
-  Môn học cũng sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về các phương pháp luận khác như phương
pháp mô thức luận (LFA = logical framework Approach) ứng dụng trong xây dựng các
đề án nghiên cứu và phát triển.
-  Ngoài ra, với các bài tập về viết và trình bày trước lớp đề cương nghiên cứu, xây dựng
cây vấn đề,.. . cũng giúp cho sinh viên làm quen với công việc bảo vệ đề cương, thẩm
định đề cương và đọc báo cáo mà sẽ hữu ích cho sinh viên sau khi ra trường.    
-  Môn học đưọc kết cấu theo các chương như sau:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang