Thành viên diemnhansu85

Bài giảng môn học thực vật rừng

- 11/14/2011
Chia sẻ
/98 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (98 trang)
Thành viên diemnhansu85

Bài giảng môn học thực vật rừng

- 11/14/2011
2,127
Báo lỗi

. Khái niệm về môn học Cây rừng. . Vị trí và quan hệ của môn học
Môn học Cây rừng là môn khoa học
cơ sở vừa có tính chất chuyên môn.
Trong thực tiễn các t- liệu về thực vật
rừng là luận cứ để thiết kế trồng rừng,
đánh giá đa dạng sinh học, lập danh
mục thực vật, điều chế khai thác rừng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang