Chia sẻ Download
Tài liệu Bài giảng môn học thực vật rừng
/98 trang
Thành viên diemnhansu85

Bài giảng môn học thực vật rừng

- 12 tháng trước
2,111
Báo lỗi

. Khái niệm về môn học Cây rừng. . Vị trí và quan hệ của môn học
Môn học Cây rừng là môn khoa học
cơ sở vừa có tính chất chuyên môn.
Trong thực tiễn các t- liệu về thực vật
rừng là luận cứ để thiết kế trồng rừng,
đánh giá đa dạng sinh học, lập danh
mục thực vật, điều chế khai thác rừng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT