Thành viên vodaiduong

Bài giảng môn học phân tích và thiết kế thuật toán

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/48 trang
Tải xuống
Thành viên vodaiduong

Bài giảng môn học phân tích và thiết kế thuật toán

- 12 tháng trước
2,545
Báo lỗi

Học phần “Thuật toán và đánh giá độ phức tạp thuật toán” được viết cho sinh viên khoa CNTT sau khi đã  học xong các học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ  GIẢI THUẬT, LẬP TRÌNH  NÂNG  CAO,  TOÁN  RỜI RẠC... Học phần trình  bày  các  kỹ thuật thiết kế giải thuật nâng cao, phương pháp phân tích đánh giá giải thuật, các giải thuật cơ bản, các giải thuật đồ thị, và một số các giải thuật cơ bản khác như chia để trị, qui hoạch động, thuật toán tham lam và các thuật toán trên đồ thị.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang