Tài liệu

Bài giảng môn học KINH TẾ LƯỢNG Chương1:Giới thiệu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5355     Tải về: 13     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 39
Tài liệu Bài giảng môn học KINH TẾ LƯỢNG Chương1:Giới thiệu - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng môn học KINH TẾ LƯỢNG Chương1:Giới thiệu,lThuật ngữ "Econometrics" được dịch sang tiếng Việt là "Kinh tế lượng học" hoặc "Đo lường kinh tế", ngắn gọn…
1
1
Bài ging môn hc
Bài ging môn hc
KINH T LƯỢNG
KINH T LƯỢNG
2
2
Ni dung
Ni dung
Chương 1: Gii thiu
Chương 1: Gii thiu
Chương 2: Phân tích mô hình hi qui đa biến
Chương 2: Phân tích mô hình hi qui đa biến
Chương 3: Phương sai sai s thay đổi
Chương 3: Phương sai sai s thay đổi
Chương 4: T tương quan
Chương 4: T tương quan
Chương 5: Đa cng tuyến
Chương 5: Đa cng tuyến
Chương 6: Kim định và la chn mô hình
Chương 6: Kim định và la chn mô hình
Chương 7: Hi qui vi biến gi và biến b chn
Chương 7: Hi qui vi biến gi và biến b chn
Liên hệ quảng cáo

3
3
Phn mm h tr
Phn mm h tr
EXCEL: nhp liu
EXCEL: nhp liu
STATA, EVIEW, SPSS: chy mô hình
STATA, EVIEW, SPSS: chy mô hình
DOKEOS: hc trên mng
DOKEOS: hc trên mng
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng môn học KINH TẾ LƯỢNG Chương1:Giới thiệu

lThuật ngữ "Econometrics" được dịch sang tiếng Việt là "Kinh tế lượng học" hoặc "Đo lường kinh tế", ngắn gọn hơn là "Kinh tế lượng".lTheo Maddala: Kinh tếng ng dng các phương pháp thng kê và toán hc đ phân tích s liu kinh tế, vi mc đích là đưa ra ni dung thc nghim cho các lý thuyết kinh tế và nhm đ xác nhn hoc bác b

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5355     Tải về: 13     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm