Tài liệu

Bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19321     Tải về: 181     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 50
Tài liệu Bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm - tài liệu, sách iDoc.VnĐể phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, Bộ môn Phát triển kỹ năng đã biên soạn và giới thiệu cùng các bạn s
B môn Phát trin k năng
TRƯỜNG ĐẠI HC THY LI
TRUNG TÂM ĐÀO TO NGOI NG
B MÔN PHÁT TRIN K NĂNG
BÀI GING TÓM TT
MÔN HC: K NĂNG GIAO TIP VÀ LÀM VIC NHÓM
(Tài liu lưu hành ni b)
Hà Ni, tháng 9/2008
Bài ging tóm tt môn hc: K năng giao tiếp và làm vic nhóm Tháng 9/2008
1
B môn Phát trin k năng
LI NÓI ĐẦU
Nhm thc hin mc tiêu đào to trong Chiến lược Phát trin trường Đại hc Thu
li, B môn Phát trin k năng được thành lp vào tháng 6/2007, đảm nhn ging dy các
môn hc: K năng giao tiếp & làm vic nhóm, K năng tư duy phê phán.
Để phc v cho vic ging dy và hc tp, B môn Phát trin k năng đ
ã biên son
và gii thiu cùng các bn sinh viên bài ging tóm tt môn hc K năng giao tiếp và làm
vic nhóm. Bài ging cung cp cho sinh viên nhng kiến thc cơ bn v giao tiếp và làm
vic nhóm như: các khái nim v giao tiếp, k năng lng nghe, k năng nói, k năng
thuyết trình và mt s k năng làm vic nhóm. Bài ging được viết tóm tt trong bn bài,
giúp sinh viên bước đầu tiếp cn v
i phương pháp hc theo tín ch: t hc, t nghiên cu,
t làm bài tp và tho lun nhóm.
Bài ging được biên son trong mt thi gian ngn nên không tránh khi còn có
nhng hn chế, rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca các thy cô giáo và các bn
sinh viên quan tâm.
Chúc các bn luôn hào hng trong hc tp và thành công trong cuc sng.
Các đóng góp xin gi v:
B môn Phát trin K năng – Phòng 103 nhà B1.
Trung tâm Đào to Ngoi ng - Tr
ường Đại hc Thy Li
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Ni
ĐT : 04.8522982
hoc hp thư:
bmphattrienkynang@wru.edu.vn
B môn Phát trin k năng
TS. Đặng Tùng Hoa và các ging viên
Bài ging tóm tt môn hc: K năng giao tiếp và làm vic nhóm Tháng 9/2008
2
Liên hệ quảng cáo

B môn Phát trin k năng
Bài ging tóm tt môn hc: K năng giao tiếp và làm vic nhóm Tháng 9/2008
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, Bộ môn Phát triển kỹ năng đã biên soạn và giới thiệu cùng các bạn sinh viên bài giảng tóm tắt môn học Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp và làm việc nhóm như: các khái niệm về giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình và một số kỹ năng làm việc nhóm. Bài giảng được viết tóm tắt trong bốn bài, giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với phương pháp học theo tín chỉ: tự học, tự nghiên cứu, tự làm bài tập và thảo luận nhóm.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19321     Tải về: 181     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm Lượt tải: 86 Lượt xem: 7492
50 trò chơi theo nhóm Lượt tải: 22 Lượt xem: 3852
17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm Lượt tải: 45 Lượt xem: 3354
Có thể bạn quan tâm
17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm Lượt tải: 45 Lượt xem: 3354
Truyền thông trong nhóm Lượt tải: 8 Lượt xem: 3297
Một số kỹ năng làm việc theo nhóm Lượt tải: 11 Lượt xem: 2211
Nguyên lý 80-20 Lượt tải: 38 Lượt xem: 2155
Kỹ năng giao tiếp trong phối hợp nhóm Lượt tải: 21 Lượt xem: 2033