Tài liệu

Bài giảng kinh tế quốc tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 15785     Tải về: 149     Lượt mua: 3    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 145
Tài liệu Bài giảng kinh tế quốc tế - tài liệu, sách iDoc.Vn1. Giới thiệu khái quát về môn học kinh tế học quốc tế2. Những đặc điểm mới của nền kinh tế tế giới3. Cơ s
1
KINH TẾ QUỐC TẾ
(International Economics)
Tài liệu tham khảo:
Tiếng Việt
:
1.
Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (chủ biên),
giáo trình KTQT, NXB LĐ-XH, 2002
Tiếng Anh
:
1.
Dominick Salvatore,
International Economics
,
Seventh Edition, John Wiley & Sons, 2001.
2.
Thomas A.Pugel & Peter H.Lindert,
International
Economics
, eleventh edition, Irwin McGraw-Hill,
2000.
2
Chương I: Những vấn đề chung
về môn học kinh tế quốc tế
1.
Giới thiệu khái quát về môn học kinh
tế học quốc tế
2.
Những đặc điểm mới của nền kinh tế
tế giới
3.
Cơ sở hình thành và phát triển các
quan hệ kinh tế quốc tế
3
I. Giới thiệu khái quát về môn học
kinh tế quốc tế
1.Đối tượng nghiên cứu của môn học
Nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về
mặt kinh tế giữa các quốc gia
Nghiên cứu những giao dịch kinh tế giữa
các quốc gia
Nghiên cứu những chính sách quy định
các giao dịch kinh tế giữa các quốc gia
Bài giảng kinh tế quốc tế
1. Giới thiệu khái quát về môn học kinh tế học quốc tế2. Những đặc điểm mới của nền kinh tế tế giới3. Cơ sở hình thành và phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 15785     Tải về: 149     Lượt mua: 3    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
UCP 600 (Phiên bản tiếng việt) Lượt tải: 316 Lượt xem: 29663
UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế ) Lượt tải: 143 Lượt xem: 20293
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 155 Lượt xem: 18425
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 155 Lượt xem: 18425
Bài giảng kinh tế quốc tế Lượt tải: 148 Lượt xem: 15769
Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lượt tải: 171 Lượt xem: 15511