Tài liệu

Bài giảng kinh tế quốc tế Chương 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2012     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu Bài giảng kinh tế quốc tế Chương 1 - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng kinh tế quốc tế Chương 1,NỘI DUNG CHÍNH1. Đối tượng và nội dung môn học KTQT 2. Sự phát triển của các quan hệ KTQT
H C VI N TÀI CHÍNH
H C VI N TÀI CHÍNH
B MÔN KINH T QU C T
B MÔN KINH T QU C T
N I DUNG MÔN H C
N I DUNG MÔN H C
KINH T QU C T
KINH T QU C T
Chương I
Chương I
T NG QUAN V KINH T QU C T
T NG QUAN V KINH T QU C T
1. Đ i t ng và n i dung môn h c KTQT ượ
1. Đ i t ng và n i dung môn h c KTQT ượ
2. S phát tri n c a các quan h KTQT
2. S phát tri n c a các quan h KTQT
Ch ng Iươ
Ch ng Iươ
N I DUNG CHÍNH
N I DUNG CHÍNH
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng kinh tế quốc tế Chương 1

NỘI DUNG CHÍNH1. Đối tượng và nội dung môn học KTQT 2. Sự phát triển của các quan hệ KTQT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2012     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
UCP 600 (Phiên bản tiếng việt) Lượt tải: 174 Lượt xem: 19671
UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế ) Lượt tải: 117 Lượt xem: 17369
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 132 Lượt xem: 15375
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 132 Lượt xem: 15375
Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lượt tải: 125 Lượt xem: 13034
Bài giảng kinh tế quốc tế Lượt tải: 91 Lượt xem: 12359