Tài liệu

Bài giảng điện tử môn Xác suất và thống kê

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 518     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 93
Tài liệu Bài giảng điện tử môn Xác suất và thống kê - tài liệu, sách iDoc.VnTính toán xác suất thống kê là một vấn đề nhiều khi hết sức tế nhị. Kể cả trong những bài toán tưởng chừng như
Bài Ging
Xác sut thng kê
TRN AN HI
BÀI GING
XÁC SUT &
&&
& THNG KÊ
HÀ NI - 2009
TÀI LIU THAM KHO
[1] Trn Mnh Tun, Xác sut
&
&&
&
Thng kê, Lí thuyết và thc
hành tính toán, Nhà xut bn Đại hc Quc gia Hà Ni, 2004
[2] Đặng Hùng Thng, M đầu v lí thuyết xác sut và các ng
dng, Nhà xut bn Giáo dc, 2005
[3] Đặng Hùng Thng, Thng kê và ng dng, Nhà xut bn
Giáo dc, 2005
[4] Nguyn Cao Văn - Trương Giêu, Bài tp Lý thuyết xác sut
&
&&
&
Thng kê toán, Nhà xut bn KHKT, 2006
Bài giảng điện tử môn Xác suất và thống kê
Tính toán xác suất thống kê là một vấn đề nhiều khi hết sức tế nhị. Kể cả trong những bài toán tưởng chừng như rất đơn giản, cũng có thể tính ra kết quả sai mà khó phát hiện sai ở đâu. Những nghịch lý này cho thấy chúng ta cần hết sức cẩn thận trong lúc lập mô hình tính toán xác suất, đặc biệt là xác suất có điều kiện, kiểm tra lại những điều tưởng chừng như hiển nhiên, để tránh sai lầm.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm