Thành viên idoc2012

Bài giảng điện tử môn sinh học: tiến hóa về tổ chức cơ thể

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Tài liệu Bài giảng điện tử môn sinh học: tiến hóa về tổ chức cơ thể
/ 45 trang
Thành viên idoc2012

Bài giảng điện tử môn sinh học: tiến hóa về tổ chức cơ thể

- 12 tháng trước
2,120
Báo lỗi

Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục, … thể hiện ở sự phức tạp hóa ( sự phân hóa) trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy (sự chuyên hóa) có tác dụng nâng cao chất lượng hoạt động cơ thể thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hóa của động vật

Nội dung
Slide 1

TIẾT 59 – BÀI 54

Tên động vật Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục

Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục Thủy tức 4 1 1 2 2

Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục

Trùng biến hình 5 Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật Thủy tức 4 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 2 2 Giun đất Châu chấu Cá chép Ếch đồng Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ

Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục

Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục

Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục

Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục

Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục

Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục

Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang