Tài liệu

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm bên ngoài của lá

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 633     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm bên ngoài của lá - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm bên ngoài của lá,Nêu được những đặc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá trên cây phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng cần thiết cho việc chế…
background image

 

TRƯỜNG THCS ĐẠI XUYÊN

GV: Vũ Thị Bích Quyên

background image

KiÓm tra bµi cò

KÓ tªn mét sè lo¹i th©n biÕn d¹ng, chøc n¨ng cña 

chóng ®èi víi c©y ?

- Mét sè loµi th©n biÕn d¹ng lµ: th©n cñ, th©n rÔ, th©n 
mäng n­íc

-  Chøc  n¨ng:  th©n  cñ,  th©n  rÔ  chøa  chÊt  dù  tr÷,  th©n 
mäng n­íc dù tr÷ n­íc th­êng thÊy ë c¸c c©y sèng ë 
n¬i kh« h¹n

background image

CHƯƠNG IV: LÁ

CHƯƠNG IV: L

Bài 19 - Tiết 22

Bài 19 - Tiết 2

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm bên ngoài của lá

Nêu được những đặc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá trên cây phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng cần thiết cho việc chế tạo chất hữu cơ. - Phân biệt 3 kiểu gân lá, phân biệt được lá đơn và lá kép.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32505
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32470
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28293
Có thể bạn quan tâm
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28293
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28198
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 22974
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21785
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 466 Lượt xem: 20044