Thành viên Lion_Hung

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Việt nam thời nguyên thủy

- 04/25/2012
Chia sẻ Tải xuống miễn phí
Tài liệu Bài giảng điện tử môn lịch sử: Việt nam thời nguyên thủy
/ 30 trang
Thành viên Lion_Hung

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Việt nam thời nguyên thủy

- 04/25/2012
1,530
Báo lỗi

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Việt nam thời nguyên thủy

Họ sống cách đây 40-30 vạn năm ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai(Lạng Sơn), núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc ( Đồng Nai).Dấu tích được tìm thấy ở mái đá Ngườm ( Thái Nguyên), Sơn Vi ( Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An

Nội dung
Slide 1

1. Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Người tối cổ

1. Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

1. Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

1. Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? - Họ sống cách đây 40-30 vạn năm ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai(Lạng Sơn), núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc ( Đồng Nai).

Hình 18: Răng của người tối cổ ở hang thẩm hai (Lạng Sơn) 1. Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

1. Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

- Công cụ đá ghè đẽo thô sơ. 1. Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? - Họ sống cách đây 40-30 vạn năm ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai(Lạng Sơn), núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc ( Đồng Nai). => Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người.

2. Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào?

2. Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào? - Cách đây 3 - 2 vạn năm, người tối cổ trở thành người tinh khôn.

Người tinh khôn 2. Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào? Người tối cổ

2. Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào?

2. Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào?

2. Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào? - Dấu tích được tìm thấy ở mái đá Ngườm ( Thái Nguyên), Sơn Vi ( Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An. - Cách đây 3 - 2 vạn năm, người tối cổ trở thành người tinh khôn.

2. Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào?

2. Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào? - Dấu tích được tìm thấy ở mái đá Ngườm ( Thái Nguyên), Sơn Vi ( Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An. - Cách đây 3 - 2 vạn năm, người tối cổ trở thành người tinh khôn. -Công cụ đá được cải tiến, tăng nguồn thức ăn.

3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới?

3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới?

3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới? - Họ sống ở Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Hạ Long (Quảng Ninh), Quỳnh Văn (Nghệ An), Bàu Tró (Quảng Bình ) cách đây 12000 - 4000 năm.

Hình 21: Rìu đá Hoà Bình Hình 22: Rìu đá Bắc Sơn

Hình 21: Rìu đá Hoà Bình Hình 22: Rìu đá Bắc Sơn So sánh công cụ ở hình 20 với hình 21,22, 23 và nhận xét (về hình dáng, nguyên liệu, kỷ thuật chế tác đá, Hiệu quả lao động)

So sánh Hình 20 Hình 21,22,23 1./Về hình dáng Có hình thù rõ ràng Hình thù rõ ràng, đẹp 2./Nguyên liệu Bằng hòn cuội Bằng hòn cuội 3./Kỹ thuật chế tác đá Ghè đẽo thô sơ ở cạnh một phía làm lưỡi sắc Mài ở lưỡi cho sắc, rìu ngắn, rìu có vai, cuốc đá 4./Hiệu quả lao động Hiệu quả thấp Hiệu quả cao, kiếm nhiều thức ăn, dư thừa

3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới? - Họ sống ở Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Hạ Long (Quảng Ninh), Quỳnh Văn (Nghệ An), Bàu Tró (Quảng Bình ) cách đây 12000 - 4000 năm. - Công cụ đá tiến bộ hơn, biết mài ở lưỡi: rìu ngắn, rìu có vai, cuốc đá.

Đồ đựng bằng gốm 3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới?

3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới? - Họ sống ở Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Hạ Long (Quảng Ninh), Quỳnh Văn (Nghệ An), Bàu Tró (Quảng Bình ) cách đây 12000-4000 năm. - Công cụ đá tiến bộ hơn, biết mài ở lưỡi: rìu ngắn, rìu có vai, cuốc đá. - Công cụ bằng xương, bằng sừng. Đặc biệt, biết làm đồ gốm. => Cuộc sống ổn định.

- Công cụ đá ghè đẽo thô sơ 1. Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? - Họ sống cách đây 40-30 vạn năm ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai(Lạng Sơn), núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc ( Đồng Nai) => Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người 2. Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào? - Dấu tích được tìm thấy ở mái đá Ngườm ( Thái Nguyên), Sơn Vi ( Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An. - Cách đây 3 - 2 vạn năm, người tối cổ trở thành người tinh khôn. -Công cụ đá được cải tiến, tăng nguồn thức ăn. 3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới? - Họ sống ở Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Hạ Long (Quảng Ninh), Quỳnh Văn (Nghệ An), Bàu Tró (Quảng Bình ) cách đây 12000-4000 năm. - Công cụ đá tiến bộ hơn, biết mài ở lưỡi: rìu ngắn, rìu có vai, cuốc đá. - Công cụ bằng xương, bằng sừng. Đặc biệt, biết làm đồ gốm. => Cuộc sống ổn định. Bài 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA - Công cụ đá ghè đẽo thô sơ - Họ sống cách đây 40-30 vạn năm ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai(Lạng Sơn), núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc ( Đồng Nai)

1. Theo em, giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới so với người tối cổ? Đáp án: - Địa bàn cư trú được mở rộng, sống lâu dài ở một nơi - Công cụ đá được cải tiến từ ghè đẽo thô sơ đến biết mài ở lưỡi; làm nhiều công cụ bằng xương, sừng. - Biết làm đồ gốm để đựng thức ăn 2. Em hiểu như thế nào về câu nói của Bác Hồ: " Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"

1. Lập bảng tóm tắt các giai đoạn phát triển của người nguyên thuỷ ở nước ta theo mẫu: 2. Học câu 2 trang 25 SGK

Địa điểm chính Thời gian xuất hiện Công cụ lao động Đánh giá sự tiến bộ của công cụ lao động Người tối cổ Người tinh khôn giai đoạn đầu Người tinh khôn giai đoạn phát triển

Dặn dò bài 9: Đời sống người nguyên thuỷ trên đất nước ta Lập bảng tóm tắt những điểm mới trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long

Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long 1.Đời sống vật chất 2.Đời sống tinh thần

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang