Thành viên idoc2012

Bài giảng đạo đức lớp 4 - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Bài giảng đạo đức lớp 4 - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- 12 tháng trước
6,841
Báo lỗi

Học xong bài này, HS có khả năng: -Hiểu: Con người phải sống thân thiện với môi trường vì cuộc sống hôm nay và mai sau. Con người phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong sạch. -Biết bảo vệ, gìn giữ môi trường trong sạch. -Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường. II.Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Các tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng. -Phiếu giao việc.

Nội dung
Microsoft Word - Dao duc 4 - 16

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I.Mục tiêu

Học xong bài này, HS có khả năng:

-Hiểu: Con người phải sống thân thiện với môi trường vì cuộc sống hôm

nay và mai sau. Con người phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong

sạch.

-Biết bảo vệ, gìn giữ môi trường trong sạch.

-Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng dạy học

-SGK Đạo đức 4.

-Các tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng.

-Phiếu giao việc.

III.Hoạt động trên lớp

Tiết 1

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1.Ổn định

2.KTBC

-GV nêu yêu cầu kiểm tra:

-3 HS thực hiện yêu cầu.

+Nêu phần ghi nhớ của bài “Tôn trọng luật giao

thông”.

+Nêu ý nghĩa và tác dụng của vài biển báo giao

thông nơi em thường qua lại.

-GV nhận xét.

3.Bài mới

a.Giới thiệu bài: “Bảo vệ môi trường”

b.Nội dung:

Hoạt động khởi động: Trao đổi ý kiến.

-GV cho HS ngồi thành vòng tròn và nêu câu hỏi:

+Em đã nhận được gì từ môi trường?

-GV kết luận: Môi trường rất cần thiết cho cuộc

sống của con người.

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (thông tin ở

SGK/43- 44)

-GV chia nhóm và yêu cầu HS đọc và thảo luận

về các sự kiện đã nêu trong SGK

-GV kết luận:

+Đất bị xói mòn: Diện tích đất trồng trọt giảm,

-HS nhận xét.

-HS lắng nghe.

-HS trả lời

-Mỗi HS trả lời một ý (không được

nói trùng lặp ý kiến của nhau)

-Các nhóm thảo luận.

-Đại diện các nhóm trình bày.

-Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

thiếu lương thực, sẽ dần dần nghèo đói.

+Dầu đổ vào đại dương: gây ô nhiễm biển, các

sinh vật biển bị chết hoặc nhiễm bệnh, người bị

nhiễm bệnh.

+Rừng bị thu hẹp: lượng nước ngầm dự trữ

giảm, lũ lụt, hạn hán xảy ra, giảm hoặc mất hẳn

các loại cây, các loại thú, gây xói mòn, đất bị bạc

màu.

-GV yêu cầu HS đọc và giải thích câu ghi nhớ.

Hoạt động 2: Làm việc cá nhân (Bài tập 1-

SGK/44)

-GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1: Dùng

phiếu màu để bày tỏ ý kiến đánh giá.

+Những việc làm nào dưới đây có tác dụng bảo vệ

môi trường?

a) Mở xưởng cưa gỗ gần khu dân cư.

b) Trồng cây gây rừng.

c) Phân loại rác trước khi xử lí.

d) Giết mổ gia súc gần nguồn nước sinh hoạt.

-2 HS đọc ghi nhớ ở SGK/44 và

giải thích.

-HS bày tỏ ý kiến đánh giá.

-HS giải thích.

+Các việc làm bảo vệ môi trường:

b, c, đ, g.

+Mở xưởng cưa gỗ gần khu dân

cư gây ô nhiễm không khí và tiếng

ồn: a.

+Giết, mổ gia súc gần nguồn

nước sinh hoạt, vứt xác súc vật ra

đường. Đặt khu chuồng trại gia súc

ở gần nguồn nước ăn làm ô nhiễm

đ) Làm ruộng bậc thang.

e) Vứt xác súc vật ra đường.

g) Dọn sạch rác thải trên đường phố.

h) Đặt khu chuồng trại gia súc ở gần nguồn nước

ăn.

-GV mời 1 số HS giải thích.

-GV kết luận:

+Các việc làm bảo vệ môi trường: b, c, đ, g.

+Mở xưởng cưa gỗ gần khu dân cư gây ô nhiễm

không khí và tiếng ồn: a.

+Giết, mổ gia súc gần nguồn nước sinh hoạt, vứt

xác súc vật ra đường, khu chuồng trại gia súc để

gần nguồn nước ăn làm ô nhiễm nguồn nước: d, e,

h.

4.Củng cố - Dặn dò

-Tìm hiểu tình hình bảo vệ môi trường tại địa

phương.

nguồn nước: d, e, h.

-HS lắng nghe.

-HS cả lớp thực hiện.

Tiết 2

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

Hoạt động 1: Tập làm “Nhà tiên tri” (Bài tập

2- SGK/44- 45)

-GV chia HS thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ

cho mỗi nhóm một tình huống để thảo luận và bàn

cách giải quyết: Điều gì sẽ xảy ra với môi trường,

với con người, nếu:

a) Dùng điện, dùng chất nổ để đánh cá, tôm.

b) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy

định.

c) Đố phá rừng.

d) Chất thải nhà máy chưa được xử lí đã cho chảy

xuống sông, hồ.

đ) Quá nhiều ôtô, xe máy chạy trong thành phố.

-HS thảo luận và giải quyết.

-Từng nhóm trình bày kết quả làm

việc.

- Các nhóm khác nghe và bổ sung ý

kiến.

Nhóm 1 : Các loại cá tôm bị tuyệt

diệt, ảnh hưởng đến sự tồn tại của

chúng và thu nhập của con người sau

này.

Nhóm 2: Thực phẩm không an toàn,

ảnh hưởng đến sức khỏe con người

và làm ô nhiễm đất và nguồn nước.

Nhóm 3: Gây ra hạn hán, lũ lụt, hỏa

hoạn, xói mòn đất, sạt núi, giảm

lượng nước ngầm dự trữ …

Nhóm 4: Làm ô nhiễm nguồn nước,

e) Các nhà máy hóa chất nằm gần khu dân cư hay

đầu nguồn nước.

-GV đánh giá kết quả làm việc các nhóm và đưa

ra đáp án đúng:

Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến của em (Bài tập 3-

SGK/45)

-GV nêu yêu cầu bài tập 3.

Em hãy thảo luận với các bạn trong nhóm và

bày tỏ thái độ về các ý kiến sau: (tán thành, phân

vân hoặc không tán thành)

a) Cần bảo vệ loài vật có ích và loài vật quí hiếm.

b) Việc phá rừng ở các nước khác không liên

quan gì đến cuộc sống của em.

c) Tiết kiệm điện, nước và các đồ dùng là một

biện pháp để bảo vệ môi trường.

d) Sử dụng, chế biến lại các vật đã cũ là một cách

bảo vệ môi trường.

đ) Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi

người.

động vật dưới nước bị chết.

Nhóm 5: Làm ô nhiễm không khí

(bụi, tiếng ồn)

Nhóm 6: Làm ô nhiễm nguồn nước,

không khí.

-HS làm việc theo từng đôi.

-HS thảo luận ý kiến .

-HS trình bày ý kiến.

-Nhóm khác nhận xét , bổ sung.

a) Tán thành

b) Không tán thành

c) Tán thành

d) Tán thành

-GV mời một số HS lên trình bày ý kiến của

mình.

-GV kết luận về đáp án đúng.

Hoạt động 3: Xử lí tình huống (Bài tập 4-

SGK/45)

-GV chia HS thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ

cho từng nhóm.

+ Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Vì

sao?

Nhóm 1 : Hàng xóm nhà em đặt bếp than tổ ong ở

lối đi chung để đun nấu.

Nhóm 2 : Anh trai em nghe nhạc, mở tiếng quá

lớn.

Nhóm 3 : Lớp em thu nhặt phế liệu và dọn sạch

đường làng.

-GV nhận xét xử lí của từng nhóm và đưa ra

những cách xử lí có thể như sau:

Hoạt động 4: Dự án “Tình nguyện xanh”

-GV chia HS thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ

đ) Tán thành

-Từng nhóm nhận một nhiệm vụ,

thảo luận và tìm cách xử lí.

-Đại diện từng nhóm lên trình bày

kết quả thảo luận .

+Thuyết phục hàng xóm chuyển bếp

than sang chỗ khác.

+ Đề nghị giảm âm thanh.

+Tham gia thu nhặt phế liệu và dọn

sạch đường làng.

-Từng nhóm HS thảo luận.

-Từng nhóm HS trình bày kết quả

cho các nhóm như sau:

Nhóm 1 : Tìm hiểu về tình hình môi trường, ở

xóm / phố, những hoạt động bảo vệ môi trường,

những vấn đề còn tồn tại và cách giải quyết.

Nhóm 2 : Tương tự đối với môi trường trường học.

Nhóm 3 : Tương tự đối với môi trường lớp học.

-GV nhận xét kết quả làm việc của từng nhóm.

-GV Kết luận chung

+ nhắc lại tác hại của việc làm ô nhiễm môi

trường.

+ mời 1 vài em đọc to phần Ghi nhớ (SGK/44).

4.Củng cố - Dặn dò

-Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi

trường tại địa phương.

làm việc. Các nhóm khác bổ sung ý

kiến.

-3 em đọc

-HS cả lớp thực hiện.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang