Tài liệu

bài giảng: bài thơ Nhàn của nguyễn bỉnh khiêm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3096     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu bài giảng: bài thơ Nhàn của nguyễn bỉnh khiêm - tài liệu, sách iDoc.VnNhàn là một chủ đề lớn trong thơ Nguyễn bỉnh khiêm, có trong thơ chữ hán và rất đậm nét thơ nôm.
1
2
A. Th t ngôn.
B. Th t ngôn xen l c ngôn.
C. Ngũ ngôn.
D. L c ngôn.
Câu 1: Bài th “C nh ngày hè” c a Nguy n Trãi thu c ơ
th th gì ? ơ
3
Câu 2: Câu th l c ngôn cu i bài “C nh ngày hè” có ơ
ý nghĩa gì ?
A. T o giai đi u hài hoà êm ái.
C. Ng n g n, d n nén c m xúc.
B. Giãn nh p cho dòng th . ơ
D. T o nh p đi u m nh m .
bài giảng: bài thơ Nhàn của nguyễn bỉnh khiêm
Nhàn là một chủ đề lớn trong thơ Nguyễn bỉnh khiêm, có trong thơ chữ hán và rất đậm nét thơ nôm.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3096     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm