Tài liệu

Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 24334     Tải về: 104     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh - tài liệu, sách iDoc.VnBài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh,Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, qua lời kể của thầy cô, cha mẹ, những câu chuyện , những bài học lịch sử tôi đã in sâu trong…
TR NG Đ I H C S PH M THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ Ư
KHOA GIÁO D C CHÍNH TR
MÔN T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ
L P 3B – K35
I C M NH N SAU CHUY N ĐI THĂM
B O TÀNG H CHÍ MINH
Sinh viên th c hi n: Tr n Th Thanh Th o
(91)
Thành ph H C Minh ngày 05 tháng 11 năm 2011
T bao lâu r i tôi cũng không nh n a, qua l i k c a th y cô,
cha m , nh ng câu chuy n, nh ng bài h c l ch s tôi đã in sâu
trong lòng mình hình nh c a m t ông c c pha s ng, v i ươ
chòm râu hi n và b áo s n vai, đôi dép cao su mòn gót đi h t ế
qu c gia này đ n đ t n c khác đ tìm ra con đ ng đ c l p t ế ướ ườ
do cho đ t n c và hy sinh c cu c đ i mình cho lý t ng cao ứơ ưở
đ p y. H Chí Minh, có gì đ p h n th n a? Không có m t ơ ế
ngôn t o, không có m t hình nh nào có th di n t h t đ c ế ượ
nh ng công n to l n mà Ng i đã mang l i cho dân t c Vi t ơ ư
Nam. Đ r i khi chúng tôi l nn, Ng i đã mãi mãi đi xa, đ ườ
l i cho chúng tôi ni m ti c th ng vì ch a m t l n đ c trông ế ươ ư ượ
th y Bác, ch a m t l n đ c nghe ti ng nói c a Ng i. ư ượ ế ườ
Đ t ng nh Bác và cũng đ cho nh ng th h m i l n có d p ưở ế
hi u bi t thêm v v lãnh t vĩ đ i c a dân t c mà nhà n c ta ế ư
đã xây d ng nhi u đ n th Bác và nhi u b o tàng H Chí Minh
trên nhi u t nh, thành ph trong c n c đ m i ng i có đi u ướ ườ
ki n vi ng thăm. Và l p chúng tôi đã đ n thăm b o tàng to l c ế ế
t i s 1 đ ng Nguy n T t Thành p12 qu n 4 thành ph H Chí ườ
Minh. Ph i thú th t đây là m t chuy n đi đ l i trong tôi nhi u ế
c m xúc khó t , và càng in đ m h n bóng dáng v cha già c a ơ
dân t c trong trái tim tôi.
Liên hệ quảng cáo

Chúng tôi đ n thăm b o tàng h chí minh vào m t bu i sáng cu iế
tháng 10, m t tr i d ng nh đ h n và chi u nh ng ánh n ng ườ ư ơ ế
cũng gay g t h n báo hi u cho m t ngày nóng b c và b n r n ơ
m t m i n u không có s phân b công vi c m t cách h p lý. ế
Chúng tôi đ n b o tàng kho ng 8h30 phút, b o tàng n m hi nế
hoà bên c nh con sông Sài Gòn, gió t sông th i vào th t là mát
m d ch u, xua tan đi bao n i m t m i t o chocon ng i ta m t ư
c m giác m n man. B o tàng còn đ c g i v i cái tên khác đó là ơ ượ
B n Nhà R ng, vì trên mái nhà đ c g n hai con r ng và n i đâyế ượ ơ
cũng chính là n i mà ngày 05/06/1911 ng i con u tú c a dânơ ườ ư
t c đã ra đi tìm đ ng c u n c, m ra m t trang l ch s m i ư ướ
c a dân t c Vi t Nam.
Sau khi đã t p h p các b n và mua vé vào c ng thì chúng tôi t n
ra thành t ng nhóm l đ tham quan toàn b b o tàng. Trong b o
tàng tr ng bày r t nhi u tranh, nh gi ng nh nh ng th c phimư ư ướ
quay ch m tái hi n l i cu c đ i và s nghi p c a Bác. T lúc
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh

Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, qua lời kể của thầy cô, cha mẹ, những câu chuyện , những bài học lịch sử tôi đã in sâu trong lòng mình hình ảnh của một cụ tóc pha sương...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 24334     Tải về: 104     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus