Thành viên bautroidemcuaem1010

Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh

- 12 tháng trước
26,308
Báo lỗi

Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, qua lời kể của thầy cô, cha mẹ, những câu chuyện , những bài học lịch sử tôi đã in sâu trong lòng mình hình ảnh của một cụ tóc pha sương...

Nội dung

TR NG Đ I H C S PH M THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ Ạ Ọ Ư Ạ Ố Ồ KHOA GIÁO D C CHÍNH TRỤ Ị

MÔN T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ Ồ L P 3B – K35Ớ

BÀI C M NH N SAU CHUY N ĐI THĂMẢ Ậ Ế B O TÀNG H CHÍ MINHẢ Ồ

Sinh viên th c hi n: Tr n Th Thanh Th oự ệ ầ ị ả (91)

Thành ph H Chí Minh ngày 05 tháng 11 năm 2011ố ồ T bao lâu r i tôi cũng không nh n a, qua l i k c a th y cô,ừ ồ ớ ữ ờ ể ủ ầ cha m , nh ng câu chuy n, nh ng bài h c l ch s tôi đã in sâuẹ ữ ệ ữ ọ ị ử trong lòng mình hình nh c a m t ông c tóc pha s ng, v iả ủ ộ ụ ươ ớ chòm râu hi n và b áo s n vai, đôi dép cao su mòn gót đi h tề ộ ờ ế qu c gia này đ n đ t n c khác đ tìm ra con đ ng đ c l p tố ế ấ ướ ể ườ ộ ậ ự do cho đ t n c và hy sinh c cu c đ i mình cho lý t ng caoấ ứơ ả ộ ờ ưở đ p y. H Chí Minh, có gì đ p h n th n a? Không có m tẹ ấ ồ ẹ ơ ế ữ ộ ngôn t nào, không có m t hình nh nào có th di n t h t đ cừ ộ ả ể ễ ả ế ượ nh ng công n to l n mà Ng i đã mang l i cho dân t c Vi tữ ơ ớ ườ ạ ộ ệ Nam. Đ r i khi chúng tôi l n lên, Ng i đã mãi mãi đi xa, để ồ ớ ườ ể l i cho chúng tôi ni m ti c th ng vì ch a m t l n đ c trôngạ ề ế ươ ư ộ ầ ượ th y Bác, ch a m t l n đ c nghe ti ng nói c a Ng i. ấ ư ộ ầ ượ ế ủ ườ Đ t ng nh Bác và cũng đ cho nh ng th h m i l n có d pể ưở ớ ể ữ ế ệ ớ ớ ị hi u bi t thêm v v lãnh t vĩ đ i c a dân t c mà nhà n c taể ế ề ị ụ ạ ủ ộ ướ đã xây d ng nhi u đ n th Bác và nhi u b o tàng H Chí Minhự ề ề ờ ề ả ồ trên nhi u t nh, thành ph trong c n c đ m i ng i có đi uề ỉ ố ả ướ ể ọ ườ ề ki n vi ng thăm. Và l p chúng tôi đã đ n thăm b o tàng to l cệ ế ớ ế ả ạ ạ t i s 1 đ ng Nguy n T t Thành p12 qu n 4 thành ph H Chíạ ố ườ ễ ấ ậ ố ồ Minh. Ph i thú th t đây là m t chuy n đi đ l i trong tôi nhi uả ậ ộ ế ể ạ ề c m xúc khó t , và càng in đ m h n bóng dáng v cha già c aả ả ậ ơ ị ủ dân t c trong trái tim tôi.ộ

Chúng tôi đ n thăm b o tàng h chí minh vào m t bu i sáng cu iế ả ồ ộ ổ ố tháng 10, m t tr i d ng nh đ h n và chi u nh ng ánh n ngặ ờ ườ ư ỏ ơ ế ữ ắ cũng gay g t h n báo hi u cho m t ngày nóng b c và b n r nắ ơ ệ ộ ứ ậ ộ m t m i n u không có s phân b công vi c m t cách h p lý.ệ ỏ ế ự ố ệ ộ ợ

Chúng tôi đ n b o tàng kho ng 8h30 phút, b o tàng n m hi nế ả ả ả ằ ề hoà bên c nh con sông Sài Gòn, gió t sông th i vào th t là mátạ ừ ổ ậ m d ch u, xua tan đi bao n i m t m i t o chocon ng i ta m tẻ ễ ị ổ ệ ỏ ạ ườ ộ c m giác m n man. B o tàng còn đ c g i v i cái tên khác đó làả ơ ả ượ ọ ớ B n Nhà R ng, vì trên mái nhà đ c g n hai con r ng và n i đâyế ồ ượ ắ ồ ơ cũng chính là n i mà ngày 05/06/1911 ng i con u tú c a dânơ ườ ư ủ t c đã ra đi tìm đ ng c u n c, m ra m t trang l ch s m iộ ườ ứ ướ ở ộ ị ử ớ c a dân t c Vi t Nam. ủ ộ ệ Sau khi đã t p h p các b n và mua vé vào c ng thì chúng tôi t nậ ợ ạ ổ ả ra thành t ng nhóm l đ tham quan toàn b b o tàng. Trong b oừ ẻ ể ộ ả ả tàng tr ng bày r t nhi u tranh, nh gi ng nh nh ng th c phimư ấ ề ả ố ư ữ ướ quay ch m tái hi n l i cu c đ i và s nghi p c a Bác. T lúcậ ệ ạ ộ ờ ự ệ ủ ừ

Bác ra đi tìm đ ng c u n c đ n lúc tr v lãnh đ o nhân dânưở ứ ướ ế ở ề ạ giành t do, đ c l p, r i tham gia các ho t đ ng trong và ngoàiự ộ ậ ồ ạ ộ n c. R i cu i cùng là lúc Bác ra đi. Trong su t hành trình bônướ ồ ố ố ba kh p năm châu b n bi n, Ng i đã s ng và đã th y và đãắ ố ể ườ ố ấ c m nh n đ c n i đau, n i th ng kh khi b xâm l c n cả ậ ượ ổ ổ ố ổ ị ượ ở ướ ta và nhi u n c khác, vì v y mà Ng i đã t ng nói: “ tôi cóề ướ ậ ườ ừ m t ham mu n t t b c là làm sao cho n c ta hoàn toàn đ c l p,ộ ố ộ ậ ướ ộ ậ dân ta hoàn toàn t do, đ ng bào ai cũng có c m ăn, áo m c, aiự ồ ơ ặ cũng đ c h c hành”. ượ ọ

Gi đây, đ ng tr c nh ng b c nh ghi l i d u chân Ng i,ờ ứ ướ ữ ứ ả ạ ấ ườ trong lòng tôi dâng lên m t ni m c m xúc khó t . Hai ti ng đ ngộ ề ả ả ế ồ bào sao nghe thân th ng quá! Ai cũng có nh ng ham mu n choươ ữ ố

l i ích b n thân mình, cho gia đình mình mà sao trái tim Bác baoợ ả la, mênh mông quá! Su t cu c đ i Bác ch bi t s ng cho đ ngố ộ ờ ỉ ế ố ồ bào, n l c vì nhân dân và chi n đ u h t mình đ ph ng s tổ ự ế ấ ế ể ụ ự ổ qu c. Ph i chăng đ i v i Bác, đ t n c Vi t chính là nhà, đ ngố ả ố ớ ấ ướ ệ ồ bào Vi t là máu m nên Ng i đã hy sinh c cu c đ i mình choệ ủ ườ ả ộ ờ nh ng ng i thân yêu? Càng nghĩ tôi l i th y mình th t nh béữ ườ ạ ấ ậ ỏ và x u h , tôi đã đ c s ng trong m t đ t n c hoà bình, đ cấ ổ ượ ố ộ ấ ướ ượ cha m th ng yêu, ch a t ng nghe ti ng bom r i pháo d i vàẹ ươ ư ừ ế ơ ộ cũng ch a t ng c m nh n n i đau n c m t, nhà tan. Th nênư ừ ả ậ ổ ướ ấ ế tôi cũng nh nhi u b n tr khác, ch ngh cho mình và ch s ngư ề ạ ẻ ỉ ỉ ỉ ố cho mình. Đ ng tr c t m lòng và tình c m c a Bác tôi m i cóứ ướ ấ ả ủ ớ d p ki m đi m l i b n thân mình. T qu c đã l m gì cho ta? Đãị ể ể ạ ả ổ ố ả cho ta m t cu c s ng t do, đ c l p, cho ta m i đi u ki n độ ộ ố ự ộ ậ ọ ề ệ ể phát tri n và ta đã l m gì cho t qu c? Ch a làm gì c . Tôi ch tể ả ổ ố ư ả ợ nh n ra m t đi u, s ng h t mình và c ng hi n h t s c thì mìnhậ ộ ề ố ế ố ế ế ứ m i hoàn thi n mình đ c, thì m i l n lên đ c.ớ ệ ượ ớ ớ ượ R i b c nh có chân dung và tâm nghuy n c a Bác, tôi l ng điờ ứ ả ệ ủ ặ khi đ ng tr c di v t c a Bác, đôi dép cao su đã mòn đi vì nămứ ướ ậ ủ tháng cùng v i b đ ng ph c cũ k , chi c nón đ n s và cây g yớ ộ ồ ụ ỉ ế ơ ơ ậ m c. Tôi t h i, Ng i là con ng i b ng x ng th t hay m tộ ự ỏ ườ ườ ằ ươ ị ộ ông tiên? Là m t v ch t ch n c, là m t nguyên th qu c gia đãộ ị ủ ị ướ ộ ủ ố tìm ra con đ ng c u c m t dân t c th mà Ng i gi n d đ nườ ứ ả ộ ộ ế ườ ả ị ế th sao? T m áo Ng i không m t huân ch ng nh ng bênế ấ ườ ộ ươ ư

trong nó là m t trái tim kiên c ng, gan góc, mà cũng nóng b ng,ộ ườ ỏ chan hoà, yêu th ng và nhân đ o. Tôi còn nh m t câu chuy nươ ạ ớ ộ ệ v đ c tính ti t ki m và gi n d c a Bác: ề ứ ế ệ ả ị ủ Trong th i gian Bácờ s ng Hà N i, th y đôi dép cao su c a Bác đã cũ, anh em ph cố ở ộ ấ ủ ụ v đ ngh cho thay dép m i, nh ng Bác ch a đ ng ý, vì dép yụ ề ị ớ ư ư ồ ấ v n còn dùng đ c. Có ng i m nh d n th a v i Bác là đôi dépẫ ượ ườ ạ ạ ư ớ m i ch có hai đ ng r i, không nhi u nh n gì. Bác đã gi iớ ỉ ồ ưỡ ề ặ ả thích: v n đ không ph i là hai đ ng r i mà là ph i xem đã c nấ ề ả ồ ưỡ ả ầ thay dép m i ch a? Đôi dép c a Bác còn dùng đ c thì ch a nênớ ư ủ ượ ư thay! Tôi không bi t ph i dùng t ng gì đ di n t h t ni mế ả ừ ữ ể ễ ả ế ề kính ph c đ i v i Bác, Bác không th s ng h nh phúc khi dân taụ ố ớ ể ố ạ ch a h nh phúc, Bác không th ăn ngon, m c đ p khi nhân dânư ạ ể ặ ẹ còn ch a đ m no. Th h i ngày nay có m y ai có đ c tìnhư ủ ấ ử ỏ ấ ượ th ng nh Bác? S ng, hành đ ng và suy nghĩ cho dân, choươ ư ố ộ n c tr c khi suy nghĩ cho mình? Th m i bi t Bác vĩ đ i bi tướ ướ ế ớ ế ạ ế bao, tình th ng c a Bác bao trùm c đ t n c, trãi r ng kh pươ ủ ả ấ ướ ộ ắ núi sông và vô cùng vô t n, Ng i không sinh thành con dân đ tậ ườ ấ Vi t nh ng Ng i l i yêu th ng, b o v nh nh ng đ a conệ ư ườ ạ ươ ả ệ ư ữ ứ mà do chính mình sinh ra. Ng i đau n i đau c a nhân dân, vuiườ ổ ủ ni m vui c a đ t n c, tôi b ng nh đ n vài dòng th c a nhàề ủ ấ ướ ỗ ớ ế ơ ủ th T H u đã nói v Bác: ơ ố ữ ề

“ Bác i tim Bác mênh mông th ?ơ ế

Ôm c non sông m t ki p ng iả ộ ế ườ Bác ch ng bu n đâu Bác ch đauẳ ồ ỉ N i đau dân n c n i năm châuổ ướ ổ Ch lo muôn m i nh lòng mỉ ố ư ẹ Cho hôm nay và cho mai sau”

……

Bác đ tình th ng cho chúng conể ươ M t đ i thanh b ch, ch ng vàng sonộ ờ ạ ẳ Mong manh áo v i h n muôn tr ngả ồ ượ H n t ng đ ng ph i nh ng l i mòn”.ơ ượ ồ ơ ữ ố

( Bác i )ơ

Bác đã đi r i sao Bác i?ồ ơ

Mùa thu đang đ p n ng xanh tr iẹ ắ ờ

Mi n Nam đang th ng m ngày h iề ắ ơ ộ

Đón Bác vào thăm th y Bác c i.ấ ườ

( Bác i )ơ

Cái áo, đôi dép cao su, cái nón và cây g y c a Bác.ậ ủ

Tham quan b o t ng tôi thêm hi u, thêm yêu, thêm kính tr ngả ả ể ọ Bác, m t con ng i vô cùng vĩ đ i, mà l i vô cùng bình d , đ nộ ườ ạ ạ ị ơ s . Tôi c ao sao m t ngày nào đó đ c đ t chân lên đ t b c,ơ ướ ộ ượ ặ ấ ắ đ c đ n thăm n i yên ngh c a Ng i đ đ c t n m t trôngượ ế ơ ỉ ủ ườ ể ượ ậ ắ th y dáng hình c a H Ch T ch, đ c c m nh n ti ng yêuấ ủ ồ ủ ị ượ ả ậ ế th ng vang d i n i trái tim Ng i. Đ ng tr c b c nh ghi l iươ ộ ơ ườ ứ ướ ứ ả ạ kho nh kh c Ng i lâm chung đ c tr ng bày trong b o tàng tôiả ắ ườ ượ ư ả

không c m đ c c n xúc đ ng. Bác n m đó, thân hình g y y u,ầ ượ ơ ộ ằ ầ ế c cu c đ i bôn ba c c kh nên s c kho c a Ng i gi đây đãả ộ ờ ự ổ ứ ẻ ủ ườ ờ c n ki t, không th cùng đ ng bào h ng h nh phúc c a tháiạ ệ ể ồ ưở ạ ủ bình, c a đ c l p t do nh ng i h ng mong đ i. Bác ra đi đủ ộ ậ ự ư ườ ằ ợ ể l i m t hoài b o l n lao mà ch a th c hi n đ c, khi mà n cạ ộ ả ớ ư ự ệ ượ ướ nhà con trong chia c t, khi mà Bác ch a vào mi n Nam thăm l iắ ư ề ạ m t l n.ộ ầ

Khi đ ng tr c chân dung và nh ng di v t, di nh c a Ng iứ ướ ữ ậ ả ủ ườ Cha già d u yêu cùa dân t c, trái tim tôi b ng l ng l i v i ni mấ ộ ỗ ắ ạ ớ ề kính yêu và th ng ti c khôn nguôi, r i nó l i đ p liên h i v iươ ế ồ ạ ậ ồ ớ ni m tin và nhi t huy t c a m t ng i thanh niên m i l n. Bácề ệ ế ủ ộ ườ ớ ớ

i, con ch a m t l n đ c g p Bác thì Bác đã đi xa, con ch cònơ ư ộ ầ ượ ặ ỉ bi t h ng v Bác b ng c trái tim và nguy n s s ng, c ngế ướ ề ằ ả ệ ẽ ố ố hi n cho t qu c thân yêu nh m t ng i chi n sĩ, m t đ a conế ổ ố ư ộ ườ ế ộ ứ c a dân t c. Con h a s s ng th t t t, s làm h t mình đ m tủ ộ ứ ẽ ố ậ ố ẽ ế ể ộ l n, đ a cháu mi n Nam này s ra thăm Bác, s t hào là con đãầ ứ ề ẽ ẽ ự s ng, h c t p theo l i d y d c a Bác, s xây d ng quê h ngố ọ ậ ờ ạ ỗ ủ ẽ ự ươ ngày càng giàu m nh nh Bác đã h ng mong.ạ ư ằ

Và hôm y tôi đ ng l ng l cu i đ u tr c nh Bác th t lâu, tôiấ ứ ặ ẽ ố ầ ướ ả ậ đã t ng nghe ai đó nói: “ Tr c m t trí tu vĩ đ i tôi cu i đ u,ừ ướ ộ ệ ạ ố ầ tr c m t trái tim vĩ đ i tôi quỳ g i”. V i Bác H kính yêu c aướ ộ ạ ố ớ ồ ủ chúng ta thì c th gi i và c dân t c Vi t Nam đ u ph iả ế ớ ả ộ ệ ề ả

nghiêng mình kính chào và quỳ g i vì Bác không nh ng là m tố ở ữ ộ b c trí tu đ i tài mà còn ch a trong trí tu y m t trái tim yêuậ ệ ạ ứ ệ ấ ộ th ng bao la, n ng nàn và bình d . Càng kính yêu Bác tôi càng tươ ồ ị ự nh v i mình ph i c g ng h c t p và làm theo Bác, n c mìnhủ ớ ả ố ắ ọ ậ ướ còn nghèo, dân ta còn kh thì mình ph i làm sao cho dân ta cóổ ả cu c s ng m no, n c ta giàu m nh. Mà đi u ki n đ u tiên độ ố ấ ướ ạ ề ệ ầ ể th c hi n đ c hoài bão l n lao này thì tôi ph i ph n đ u vàoự ệ ượ ớ ả ấ ấ hàng ngũ c a Đ ng, ch có nh th tôi m i v ng vàng d i sủ ả ỉ ư ế ớ ữ ướ ự dìu d t c a Đ ng ti n b c trên con đ ng th c hi n lý t ngắ ủ ả ế ướ ườ ự ệ ưở c a mình và x ng đáng là con, là cháu c a Bác H kính yêu. ủ ứ ủ ồ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang