Tài liệu

Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 24503     Tải về: 110     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, qua lời kể của thầy cô, cha mẹ, những câu chuyện , những bài họ
TR NG Đ I H C S PH M THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ Ư
KHOA GIÁO D C CHÍNH TR
MÔN T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ
L P 3B – K35
I C M NH N SAU CHUY N ĐI THĂM
B O TÀNG H CHÍ MINH
Sinh viên th c hi n: Tr n Th Thanh Th o
(91)
Thành ph H C Minh ngày 05 tháng 11 năm 2011
T bao lâu r i tôi cũng không nh n a, qua l i k c a th y cô,
cha m , nh ng câu chuy n, nh ng bài h c l ch s tôi đã in sâu
trong lòng mình hình nh c a m t ông c c pha s ng, v i ươ
chòm râu hi n và b áo s n vai, đôi dép cao su mòn gót đi h t ế
qu c gia này đ n đ t n c khác đ tìm ra con đ ng đ c l p t ế ướ ườ
do cho đ t n c và hy sinh c cu c đ i mình cho lý t ng cao ứơ ưở
đ p y. H Chí Minh, có gì đ p h n th n a? Không có m t ơ ế
ngôn t o, không có m t hình nh nào có th di n t h t đ c ế ượ
nh ng công n to l n mà Ng i đã mang l i cho dân t c Vi t ơ ư
Nam. Đ r i khi chúng tôi l nn, Ng i đã mãi mãi đi xa, đ ườ
l i cho chúng tôi ni m ti c th ng vì ch a m t l n đ c trông ế ươ ư ượ
th y Bác, ch a m t l n đ c nghe ti ng nói c a Ng i. ư ượ ế ườ
Đ t ng nh Bác và cũng đ cho nh ng th h m i l n có d p ưở ế
hi u bi t thêm v v lãnh t vĩ đ i c a dân t c mà nhà n c ta ế ư
đã xây d ng nhi u đ n th Bác và nhi u b o tàng H Chí Minh
trên nhi u t nh, thành ph trong c n c đ m i ng i có đi u ướ ườ
ki n vi ng thăm. Và l p chúng tôi đã đ n thăm b o tàng to l c ế ế
t i s 1 đ ng Nguy n T t Thành p12 qu n 4 thành ph H Chí ườ
Minh. Ph i thú th t đây là m t chuy n đi đ l i trong tôi nhi u ế
c m xúc khó t , và càng in đ m h n bóng dáng v cha già c a ơ
dân t c trong trái tim tôi.
Chúng tôi đ n thăm b o tàng h chí minh vào m t bu i sáng cu iế
tháng 10, m t tr i d ng nh đ h n và chi u nh ng ánh n ng ườ ư ơ ế
cũng gay g t h n báo hi u cho m t ngày nóng b c và b n r n ơ
m t m i n u không có s phân b công vi c m t cách h p lý. ế
Chúng tôi đ n b o tàng kho ng 8h30 phút, b o tàng n m hi nế
hoà bên c nh con sông Sài Gòn, gió t sông th i vào th t là mát
m d ch u, xua tan đi bao n i m t m i t o chocon ng i ta m t ư
c m giác m n man. B o tàng còn đ c g i v i cái tên khác đó là ơ ượ
B n Nhà R ng, vì trên mái nhà đ c g n hai con r ng và n i đâyế ượ ơ
cũng chính là n i mà ngày 05/06/1911 ng i con u tú c a dânơ ườ ư
t c đã ra đi tìm đ ng c u n c, m ra m t trang l ch s m i ư ướ
c a dân t c Vi t Nam.
Sau khi đã t p h p các b n và mua vé vào c ng thì chúng tôi t n
ra thành t ng nhóm l đ tham quan toàn b b o tàng. Trong b o
tàng tr ng bày r t nhi u tranh, nh gi ng nh nh ng th c phimư ư ướ
quay ch m tái hi n l i cu c đ i và s nghi p c a Bác. T lúc
Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh
[color=#000000]Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, qua lời kể của thầy cô, cha mẹ, những câu chuyện , những bài học lịch sử tôi đã in sâu trong lòng mình hình ảnh của một cụ tóc pha sương...[/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 24503     Tải về: 110     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus