Thành viên bautroidemcuaem1010

Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh

Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh

26,505
Báo lỗi

Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, qua lời kể của thầy cô, cha mẹ, những câu chuyện , những bài học lịch sử tôi đã in sâu trong lòng mình hình ảnh của một cụ tóc pha sương...

Nội dung

TR NG Đ I H C S PH M THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ Ạ Ọ Ư Ạ Ố Ồ KHOA GIÁO D C CHÍNH TRỤ Ị

MÔN T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ Ồ L P 3B – K35Ớ

BÀI C M NH N SAU CHUY N ĐI THĂMẢ Ậ Ế B O TÀNG H CHÍ MINHẢ Ồ

Sinh viên th c hi n: Tr n Th Thanh Th oự ệ ầ ị ả (91)

Thành ph H Chí Minh ngày 05 tháng 11 năm 2011ố ồ T bao lâu r i tôi cũng không nh n a, qua l i k c a th y cô,ừ ồ ớ ữ ờ ể ủ ầ cha m , nh ng câu chuy n, nh ng bài h c l ch s tôi đã in sâuẹ ữ ệ ữ ọ ị ử trong lòng mình hình nh c a m t ông c tóc pha s ng, v iả ủ ộ ụ ươ ớ chòm râu hi n và b áo s n vai, đôi dép cao su mòn gót đi h tề ộ ờ ế qu c gia này đ n đ t n c khác đ tìm ra con đ ng đ c l p tố ế ấ ướ ể ườ ộ ậ ự do cho đ t n c và hy sinh c cu c đ i mình cho lý t ng caoấ ứơ ả ộ ờ ưở đ p y. H Chí Minh, có gì đ p h n th n a? Không có m tẹ ấ ồ ẹ ơ ế ữ ộ ngôn t nào, không có m t hình nh nào có th di n t h t đ cừ ộ ả ể ễ ả ế ượ nh ng công n to l n mà Ng i đã mang l i cho dân t c Vi tữ ơ ớ ườ ạ ộ ệ Nam. Đ r i khi chúng tôi l n lên, Ng i đã mãi mãi đi xa, để ồ ớ ườ ể l i cho chúng tôi ni m ti c th ng vì ch a m t l n đ c trôngạ ề ế ươ ư ộ ầ ượ th y Bác, ch a m t l n đ c nghe ti ng nói c a Ng i. ấ ư ộ ầ ượ ế ủ ườ Đ t ng nh Bác và cũng đ cho nh ng th h m i l n có d pể ưở ớ ể ữ ế ệ ớ ớ ị hi u bi t thêm v v lãnh t vĩ đ i c a dân t c mà nhà n c taể ế ề ị ụ ạ ủ ộ ướ đã xây d ng nhi u đ n th Bác và nhi u b o tàng H Chí Minhự ề ề ờ ề ả ồ trên nhi u t nh, thành ph trong c n c đ m i ng i có đi uề ỉ ố ả ướ ể ọ ườ ề ki n vi ng thăm. Và l p chúng tôi đã đ n thăm b o tàng to l cệ ế ớ ế ả ạ ạ t i s 1 đ ng Nguy n T t Thành p12 qu n 4 thành ph H Chíạ ố ườ ễ ấ ậ ố ồ Minh. Ph i thú th t đây là m t chuy n đi đ l i trong tôi nhi uả ậ ộ ế ể ạ ề c m xúc khó t , và càng in đ m h n bóng dáng v cha già c aả ả ậ ơ ị ủ dân t c trong trái tim tôi.ộ

Chúng tôi đ n thăm b o tàng h chí minh vào m t bu i sáng cu iế ả ồ ộ ổ ố tháng 10, m t tr i d ng nh đ h n và chi u nh ng ánh n ngặ ờ ườ ư ỏ ơ ế ữ ắ cũng gay g t h n báo hi u cho m t ngày nóng b c và b n r nắ ơ ệ ộ ứ ậ ộ m t m i n u không có s phân b công vi c m t cách h p lý.ệ ỏ ế ự ố ệ ộ ợ

Chúng tôi đ n b o tàng kho ng 8h30 phút, b o tàng n m hi nế ả ả ả ằ ề hoà bên c nh con sông Sài Gòn, gió t sông th i vào th t là mátạ ừ ổ ậ m d ch u, xua tan đi bao n i m t m i t o chocon ng i ta m tẻ ễ ị ổ ệ ỏ ạ ườ ộ c m giác m n man. B o tàng còn đ c g i v i cái tên khác đó làả ơ ả ượ ọ ớ B n Nhà R ng, vì trên mái nhà đ c g n hai con r ng và n i đâyế ồ ượ ắ ồ ơ cũng chính là n i mà ngày 05/06/1911 ng i con u tú c a dânơ ườ ư ủ t c đã ra đi tìm đ ng c u n c, m ra m t trang l ch s m iộ ườ ứ ướ ở ộ ị ử ớ c a dân t c Vi t Nam. ủ ộ ệ Sau khi đã t p h p các b n và mua vé vào c ng thì chúng tôi t nậ ợ ạ ổ ả ra thành t ng nhóm l đ tham quan toàn b b o tàng. Trong b oừ ẻ ể ộ ả ả tàng tr ng bày r t nhi u tranh, nh gi ng nh nh ng th c phimư ấ ề ả ố ư ữ ướ quay ch m tái hi n l i cu c đ i và s nghi p c a Bác. T lúcậ ệ ạ ộ ờ ự ệ ủ ừ

Bác ra đi tìm đ ng c u n c đ n lúc tr v lãnh đ o nhân dânưở ứ ướ ế ở ề ạ giành t do, đ c l p, r i tham gia các ho t đ ng trong và ngoàiự ộ ậ ồ ạ ộ n c. R i cu i cùng là lúc Bác ra đi. Trong su t hành trình bônướ ồ ố ố ba kh p năm châu b n bi n, Ng i đã s ng và đã th y và đãắ ố ể ườ ố ấ c m nh n đ c n i đau, n i th ng kh khi b xâm l c n cả ậ ượ ổ ổ ố ổ ị ượ ở ướ ta và nhi u n c khác, vì v y mà Ng i đã t ng nói: “ tôi cóề ướ ậ ườ ừ m t ham mu n t t b c là làm sao cho n c ta hoàn toàn đ c l p,ộ ố ộ ậ ướ ộ ậ dân ta hoàn toàn t do, đ ng bào ai cũng có c m ăn, áo m c, aiự ồ ơ ặ cũng đ c h c hành”. ượ ọ

Gi đây, đ ng tr c nh ng b c nh ghi l i d u chân Ng i,ờ ứ ướ ữ ứ ả ạ ấ ườ trong lòng tôi dâng lên m t ni m c m xúc khó t . Hai ti ng đ ngộ ề ả ả ế ồ bào sao nghe thân th ng quá! Ai cũng có nh ng ham mu n choươ ữ ố

l i ích b n thân mình, cho gia đình mình mà sao trái tim Bác baoợ ả la, mênh mông quá! Su t cu c đ i Bác ch bi t s ng cho đ ngố ộ ờ ỉ ế ố ồ bào, n l c vì nhân dân và chi n đ u h t mình đ ph ng s tổ ự ế ấ ế ể ụ ự ổ qu c. Ph i chăng đ i v i Bác, đ t n c Vi t chính là nhà, đ ngố ả ố ớ ấ ướ ệ ồ bào Vi t là máu m nên Ng i đã hy sinh c cu c đ i mình choệ ủ ườ ả ộ ờ nh ng ng i thân yêu? Càng nghĩ tôi l i th y mình th t nh béữ ườ ạ ấ ậ ỏ và x u h , tôi đã đ c s ng trong m t đ t n c hoà bình, đ cấ ổ ượ ố ộ ấ ướ ượ cha m th ng yêu, ch a t ng nghe ti ng bom r i pháo d i vàẹ ươ ư ừ ế ơ ộ cũng ch a t ng c m nh n n i đau n c m t, nhà tan. Th nênư ừ ả ậ ổ ướ ấ ế tôi cũng nh nhi u b n tr khác, ch ngh cho mình và ch s ngư ề ạ ẻ ỉ ỉ ỉ ố cho mình. Đ ng tr c t m lòng và tình c m c a Bác tôi m i cóứ ướ ấ ả ủ ớ d p ki m đi m l i b n thân mình. T qu c đã l m gì cho ta? Đãị ể ể ạ ả ổ ố ả cho ta m t cu c s ng t do, đ c l p, cho ta m i đi u ki n độ ộ ố ự ộ ậ ọ ề ệ ể phát tri n và ta đã l m gì cho t qu c? Ch a làm gì c . Tôi ch tể ả ổ ố ư ả ợ nh n ra m t đi u, s ng h t mình và c ng hi n h t s c thì mìnhậ ộ ề ố ế ố ế ế ứ m i hoàn thi n mình đ c, thì m i l n lên đ c.ớ ệ ượ ớ ớ ượ R i b c nh có chân dung và tâm nghuy n c a Bác, tôi l ng điờ ứ ả ệ ủ ặ khi đ ng tr c di v t c a Bác, đôi dép cao su đã mòn đi vì nămứ ướ ậ ủ tháng cùng v i b đ ng ph c cũ k , chi c nón đ n s và cây g yớ ộ ồ ụ ỉ ế ơ ơ ậ m c. Tôi t h i, Ng i là con ng i b ng x ng th t hay m tộ ự ỏ ườ ườ ằ ươ ị ộ ông tiên? Là m t v ch t ch n c, là m t nguyên th qu c gia đãộ ị ủ ị ướ ộ ủ ố tìm ra con đ ng c u c m t dân t c th mà Ng i gi n d đ nườ ứ ả ộ ộ ế ườ ả ị ế th sao? T m áo Ng i không m t huân ch ng nh ng bênế ấ ườ ộ ươ ư

trong nó là m t trái tim kiên c ng, gan góc, mà cũng nóng b ng,ộ ườ ỏ chan hoà, yêu th ng và nhân đ o. Tôi còn nh m t câu chuy nươ ạ ớ ộ ệ v đ c tính ti t ki m và gi n d c a Bác: ề ứ ế ệ ả ị ủ Trong th i gian Bácờ s ng Hà N i, th y đôi dép cao su c a Bác đã cũ, anh em ph cố ở ộ ấ ủ ụ v đ ngh cho thay dép m i, nh ng Bác ch a đ ng ý, vì dép yụ ề ị ớ ư ư ồ ấ v n còn dùng đ c. Có ng i m nh d n th a v i Bác là đôi dépẫ ượ ườ ạ ạ ư ớ m i ch có hai đ ng r i, không nhi u nh n gì. Bác đã gi iớ ỉ ồ ưỡ ề ặ ả thích: v n đ không ph i là hai đ ng r i mà là ph i xem đã c nấ ề ả ồ ưỡ ả ầ thay dép m i ch a? Đôi dép c a Bác còn dùng đ c thì ch a nênớ ư ủ ượ ư thay! Tôi không bi t ph i dùng t ng gì đ di n t h t ni mế ả ừ ữ ể ễ ả ế ề kính ph c đ i v i Bác, Bác không th s ng h nh phúc khi dân taụ ố ớ ể ố ạ ch a h nh phúc, Bác không th ăn ngon, m c đ p khi nhân dânư ạ ể ặ ẹ còn ch a đ m no. Th h i ngày nay có m y ai có đ c tìnhư ủ ấ ử ỏ ấ ượ th ng nh Bác? S ng, hành đ ng và suy nghĩ cho dân, choươ ư ố ộ n c tr c khi suy nghĩ cho mình? Th m i bi t Bác vĩ đ i bi tướ ướ ế ớ ế ạ ế bao, tình th ng c a Bác bao trùm c đ t n c, trãi r ng kh pươ ủ ả ấ ướ ộ ắ núi sông và vô cùng vô t n, Ng i không sinh thành con dân đ tậ ườ ấ Vi t nh ng Ng i l i yêu th ng, b o v nh nh ng đ a conệ ư ườ ạ ươ ả ệ ư ữ ứ mà do chính mình sinh ra. Ng i đau n i đau c a nhân dân, vuiườ ổ ủ ni m vui c a đ t n c, tôi b ng nh đ n vài dòng th c a nhàề ủ ấ ướ ỗ ớ ế ơ ủ th T H u đã nói v Bác: ơ ố ữ ề

“ Bác i tim Bác mênh mông th ?ơ ế

Ôm c non sông m t ki p ng iả ộ ế ườ Bác ch ng bu n đâu Bác ch đauẳ ồ ỉ N i đau dân n c n i năm châuổ ướ ổ Ch lo muôn m i nh lòng mỉ ố ư ẹ Cho hôm nay và cho mai sau”

……

Bác đ tình th ng cho chúng conể ươ M t đ i thanh b ch, ch ng vàng sonộ ờ ạ ẳ Mong manh áo v i h n muôn tr ngả ồ ượ H n t ng đ ng ph i nh ng l i mòn”.ơ ượ ồ ơ ữ ố

( Bác i )ơ

Bác đã đi r i sao Bác i?ồ ơ

Mùa thu đang đ p n ng xanh tr iẹ ắ ờ

Mi n Nam đang th ng m ngày h iề ắ ơ ộ

Đón Bác vào thăm th y Bác c i.ấ ườ

( Bác i )ơ

Cái áo, đôi dép cao su, cái nón và cây g y c a Bác.ậ ủ

Tham quan b o t ng tôi thêm hi u, thêm yêu, thêm kính tr ngả ả ể ọ Bác, m t con ng i vô cùng vĩ đ i, mà l i vô cùng bình d , đ nộ ườ ạ ạ ị ơ s . Tôi c ao sao m t ngày nào đó đ c đ t chân lên đ t b c,ơ ướ ộ ượ ặ ấ ắ đ c đ n thăm n i yên ngh c a Ng i đ đ c t n m t trôngượ ế ơ ỉ ủ ườ ể ượ ậ ắ th y dáng hình c a H Ch T ch, đ c c m nh n ti ng yêuấ ủ ồ ủ ị ượ ả ậ ế th ng vang d i n i trái tim Ng i. Đ ng tr c b c nh ghi l iươ ộ ơ ườ ứ ướ ứ ả ạ kho nh kh c Ng i lâm chung đ c tr ng bày trong b o tàng tôiả ắ ườ ượ ư ả

không c m đ c c n xúc đ ng. Bác n m đó, thân hình g y y u,ầ ượ ơ ộ ằ ầ ế c cu c đ i bôn ba c c kh nên s c kho c a Ng i gi đây đãả ộ ờ ự ổ ứ ẻ ủ ườ ờ c n ki t, không th cùng đ ng bào h ng h nh phúc c a tháiạ ệ ể ồ ưở ạ ủ bình, c a đ c l p t do nh ng i h ng mong đ i. Bác ra đi đủ ộ ậ ự ư ườ ằ ợ ể l i m t hoài b o l n lao mà ch a th c hi n đ c, khi mà n cạ ộ ả ớ ư ự ệ ượ ướ nhà con trong chia c t, khi mà Bác ch a vào mi n Nam thăm l iắ ư ề ạ m t l n.ộ ầ

Khi đ ng tr c chân dung và nh ng di v t, di nh c a Ng iứ ướ ữ ậ ả ủ ườ Cha già d u yêu cùa dân t c, trái tim tôi b ng l ng l i v i ni mấ ộ ỗ ắ ạ ớ ề kính yêu và th ng ti c khôn nguôi, r i nó l i đ p liên h i v iươ ế ồ ạ ậ ồ ớ ni m tin và nhi t huy t c a m t ng i thanh niên m i l n. Bácề ệ ế ủ ộ ườ ớ ớ

i, con ch a m t l n đ c g p Bác thì Bác đã đi xa, con ch cònơ ư ộ ầ ượ ặ ỉ bi t h ng v Bác b ng c trái tim và nguy n s s ng, c ngế ướ ề ằ ả ệ ẽ ố ố hi n cho t qu c thân yêu nh m t ng i chi n sĩ, m t đ a conế ổ ố ư ộ ườ ế ộ ứ c a dân t c. Con h a s s ng th t t t, s làm h t mình đ m tủ ộ ứ ẽ ố ậ ố ẽ ế ể ộ l n, đ a cháu mi n Nam này s ra thăm Bác, s t hào là con đãầ ứ ề ẽ ẽ ự s ng, h c t p theo l i d y d c a Bác, s xây d ng quê h ngố ọ ậ ờ ạ ỗ ủ ẽ ự ươ ngày càng giàu m nh nh Bác đã h ng mong.ạ ư ằ

Và hôm y tôi đ ng l ng l cu i đ u tr c nh Bác th t lâu, tôiấ ứ ặ ẽ ố ầ ướ ả ậ đã t ng nghe ai đó nói: “ Tr c m t trí tu vĩ đ i tôi cu i đ u,ừ ướ ộ ệ ạ ố ầ tr c m t trái tim vĩ đ i tôi quỳ g i”. V i Bác H kính yêu c aướ ộ ạ ố ớ ồ ủ chúng ta thì c th gi i và c dân t c Vi t Nam đ u ph iả ế ớ ả ộ ệ ề ả

nghiêng mình kính chào và quỳ g i vì Bác không nh ng là m tố ở ữ ộ b c trí tu đ i tài mà còn ch a trong trí tu y m t trái tim yêuậ ệ ạ ứ ệ ấ ộ th ng bao la, n ng nàn và bình d . Càng kính yêu Bác tôi càng tươ ồ ị ự nh v i mình ph i c g ng h c t p và làm theo Bác, n c mìnhủ ớ ả ố ắ ọ ậ ướ còn nghèo, dân ta còn kh thì mình ph i làm sao cho dân ta cóổ ả cu c s ng m no, n c ta giàu m nh. Mà đi u ki n đ u tiên độ ố ấ ướ ạ ề ệ ầ ể th c hi n đ c hoài bão l n lao này thì tôi ph i ph n đ u vàoự ệ ượ ớ ả ấ ấ hàng ngũ c a Đ ng, ch có nh th tôi m i v ng vàng d i sủ ả ỉ ư ế ớ ữ ướ ự dìu d t c a Đ ng ti n b c trên con đ ng th c hi n lý t ngắ ủ ả ế ướ ườ ự ệ ưở c a mình và x ng đáng là con, là cháu c a Bác H kính yêu. ủ ứ ủ ồ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang