Tài liệu

Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 274     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG - tài liệu, sách iDoc.VnBài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG,Trả lời được câu hỏi: "Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì"?  Vận dụng được tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu…
background image

Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 

I- MỤC TIÊU 

Kiến thức: 

 Trả lời được câu hỏi: "Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì"? 

 Vận dụng được tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen để giải thích một số ứng dụng 

thực tế. 

 Trả lời được câu hỏi: "Tác dụng sinh học của ánh sáng là gì? Tác dụng quang điện của ánh sáng là gì?" 

Kĩ năng: Thu thập thông tin về tác dụng của ánh sáng trong thực tế để thấy vai trò của ánh sáng. 

Thái độ: Say mê vận dụng khoa học vào thực tế. 

II- CHUẨN BỊ 

 Một tấm kim loại một mặt sơn trắng, một mặt sơn đen. Hoặc 2 tấm kim loại giống nhau: Một sơn trắng, 

một sơn đen. 

 1 hoặc 2 nhiệt kế 

 1chiếc đèn 25W 

 1 chiếc đồng hồ 

 1 dụng cụ pin mặt trời (máy tính bỏ túi...) 

III. PHƯƠNG PHÁP: 

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm 

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 
 

A, ổn định tổ chức: 

 

9A:   

 

9B: 

B, Kiểm tra: 

HS1: Chữa bài tập 55.1; 55.3 

background image

HS2: (HS khá) chữa bài tập 55.4 

53 - 54.5. 
 

C. Bài mới: 

Hoạt động của giáo viên và học sinh 

Ghi bảng 

Hoạt động 1 Tạo tình huống:  

PP1: Tạo tình huống như SGK 

PP2: Trong thực tế người ta đã sử dụng ánh sáng 

vào công việc nào? Vậy ánh sáng có tác dụng gì? 

Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng nhiệt của ánh sáng. 

- Yêu cầu HS trả lời C1: gọi 3 HS trả lời  thống 

nhất  ghi vở: 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời câu C2: Nếu HS trả lời chưa được hoặc 

được ít, GV gợi ý cho HS thấy vật lí 7 phần gương 

cầu lõm đã sử dụng ánh sáng mặt trời chiếu vào 

I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng. 

1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? 

VD1 ánh sáng chiếu vào cơ thể  có thể 

nóng lên. 

VD2: ánh sáng chiếu vào quần áo ướt  

quần áo sẽ mau khô. 

VD3: ánh sáng chiếu vào đồ vật  đồ 

vật nóng lên. 

C2: 

- Đốt nóng vật bằng ánh sáng mặt trời. 

 

 

 

- Phơi muối: ánh sáng làm nước biển bay 

hơi nhanh muối. 

* Nhận xét: ánh sáng chiếu vào các vật 

làm các vật nóng lên.  Khi đó năng lượng 

background image

gương cầu lõm  đốt nóng vật. 

- Phơi muối: Càng nắng sản lượng muối càng lắng. 

- HS rút ra tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? 

 

 

 

 

Yêu cầu HS nghiên cứu thiết bị và bố trí thí 

nghiệm. 

 

 

 

- So sánh kết quả rút ra nhận xét: 

 

- Yêu cầu HS đọc thông báo.  
Hoạt động 3: Nghiên cứu tác dụng sinh học của 

ánh sáng 

 

- Em hãy kể 1 số hiện tượng xảy ra với cơ thể 

người và cây cối khi có ánh sáng. 

ánh sáng đã bị biến đổi thành nhiệt năng. 

Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. 

2. Nghiên cứu tác dụng của ánh sáng trên 

vật màu trắng hay vật màu đen. 

Bố trí thí nghiệm hình  

 

 

 

h không đổi. Đèn sáng t = 3 phút - kim 

loại trắng. 

 

t

0

1 = .......... 

t

0

2 = .......... 

C3: 

So sánh kết quả: 

Vật màu đen hấp thụ ánh sáng nhiều hơn 

vật  màu trắng.  

II. Tác dụng sinh học của ánh sáng. 

C4: Cây cối trồng trong nơi không có ánh 

sáng, lá cây xanh nhạt, cây yếu. Cây 

Đèn 

t

0= .......... 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG

Trả lời được câu hỏi: "Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì"?  Vận dụng được tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen để giải thích một số ứng dụng thực tế.  Trả lời được câu hỏi: "Tác dụng sinh học của ánh sáng là gì? Tác dụng quang điện của ánh sáng là gì?" Kĩ năng: Thu thập thông tin về tác dụng của ánh sáng trong thực tế để thấy vai trò của ánh sáng. Thái độ: Say mê vận dụng khoa học vào thực tế.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 462 Lượt xem: 19503
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 141 Lượt xem: 15833
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 248 Lượt xem: 15788