Tài liệu

Bài 40. LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1608     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Bài 40. LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI - tài liệu, sách iDoc.VnBài 40. LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI,Nêu được khái niện loài. Trình bày được các đặc điểm của các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc - Phân biệt được các…
background image

Bài  40. LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI 

         I. Mục tiêu: 

                1. Kiến thức: 

            - Nêu được khái niện loài. Trình bày được các đặc điểm của các tiêu 

chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc 

            - Phân biệt được các cấp độ tổ chức trong loài: các thể quân thể, các 

loại nòi 

            - Vận dụng được các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc. 

            -  Nêu được vai trò của các cơ chế cách ly đối với cơ chế tiến hóa của 

sinh vật. 

                 2. Kĩ năng: 

            -  Phát  triển  được  năng  lực  thư  duy  lý  thuyết(  phân  tích,  tổng  hợp, 

khái quát). 

      II. Phương tiện: 

       - Các tranh ảnh minh họa về các loài trong tự nhiên 

       -  Ảnh  H40.1-40.2  và  vật  thật:  rau  dền  cơm,  rau  dền  gai;  xương  rồng  5 

cạnh và 3 cạnh. 

       - Thiết bị dạy học: máy chiếu,tranh ảnh   

    III. Phương pháp: 

      - Vấn đáp  

background image

      - Nghiên cứu SGK (kênh hình) 

      IV. Tiến trình: 

                1. ổ định tổ chức: 

        - Kiểm tra sĩ số và nhắc nhở giữ trật tự: 

               2. KTBC: 

         -  Giải thích về sự thay đổi màu sắc của loài bướm Biston betularia? 

         - Giải thích về hiện tượng nhờn thuốc ở vi khuẩn gây bệnh? 

               3. Bài mới : 

Phương pháp 

Nội dung 

GV: Loài sinh học là gì? 

 

 

 

 

 

GV: -Để xác định 2 cá thể cùng loài 

hay  thuộc  về  2  loài  thân  thuộc  khác 

nhau  người  ta  dùng  những  tiêu 

chuẩn nào? 

GV:-Học  sinh  xem  mẫu  vật  rau  dền 

I. LOÀI SINH HỌC: 

1.  Khái  niệm  LSH:  Là  nhóm  cá  thể 

có  vốn  gen  chung,  có  những  tính 

trạng  chung  về  hình  thái  sinh  lý,  có 

khu  phân  bố  xác  định,  trong  đó  các 

cá  thể  giao  phối  với  nhau  và  được 

cách  ly  sinh  sản  với  những  nhóm 

quần thể thuộc loài khác 

2. Các tiêu chuẩn phân biệt hai loài 

thân thuộc 

a. Tiêu chuẩn hình thái: hai loài khác 

background image

cơm,  gai,  xương  rồng,  ...  Có  nhận 

xét gì? 

Học sinh nêu ví dụ khác SGK  

 

 

 

GV:  -Voi  Châu  Phi  với  voi  Ấn  Độ 

có khu phân bố như thế nào? 

 

 

 

GV:  -Loài  mao  lương  sống  ở  bãi  cỏ 

ẩm, với loài mao lương sống ở bờ ao 

có khu phân bố như  thế nào? 

 

 

 

 

GV: -Prôtêin tương ứng ở nhũng loài 

khác nhau được phân biệt với nhau ở 

nhau  có  sự  gián  đoạn  về  hình  thái 

không có dạng trung gian. 

Ví dụ: SGK 

b. Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái: 

-Hai  loài  thân  thuộc  chiếm  hai  khu 

phân bố riêng biệt. 

Ví dụ:  Loài  voi Châu Phi trán  dô, tai 

to, ... với loài voi Ấn Độ trán lõm tai 

nhỏ... 

-Hai  loài  thân  thuộc  có  khu  phân  bố 

trùng  nhau  một  phần  hay  trùng  nhau 

hoàn  toàn,  mỗi  loài  thích  nghi  với 

điều kiện sinh thái nhất định . 

Ví dụ: Loài mao lương sống ở bãi cỏ 

ẩm  có  chồi  nách,  ...  với  loài  mao 

lương sống ở bờ ao lá hình bầu dục ít 

răng cưa. 

c.  Tiêu  chuẩn  sinh  lý  -  hoá  sinh

prôtêin  tương  ứng  ở  các  loài  khác 

nhau được phân biệt ở: 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài 40. LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI

Nêu được khái niện loài. Trình bày được các đặc điểm của các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc - Phân biệt được các cấp độ tổ chức trong loài: các thể quân thể, các loại nòi - Vận dụng được các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc. - Nêu được vai trò của các cơ chế cách ly đối với cơ chế tiến hóa của sinh vật.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32552
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32492
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28421
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28421
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28320
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23003
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21805
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 470 Lượt xem: 20215