Thành viên idoc2012

Bài 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Bài 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

- 12 tháng trước
2,178
Báo lỗi

Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt; nói rõ được phương, chiều và độ lớn của lực căng bề mặt. - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt; mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó trong trường hợp dính ướt và không dính ướt. - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn.

Nội dung

Bài 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt; nói rõ được phương,

chiều và độ lớn của lực căng bề mặt.

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính

ướt; mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành

bình chứa nó trong trường hợp dính ướt và không dính ướt.

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn.

1.2. Kĩ năng:

- Vận dụng được công thức tính lực căng bề mặt để giải các bài tập.

- Vận dụng được công thức tính độ chênh lệch của mức chất lỏng bên trong

ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên ngoài ống để giải các bài tập đã

cho trong bài.

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên:

Bộ dụng cụ thí nghiệm chứng minh các hiện tượng bề mặt của chất lỏng:

hiện tượng căng bề mặt, hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt,

hiện tượng mao dẫn.

2.2. Học sinh:

- Ôn lại các nội dung về lực tương tác phân tử và các trạng thái cấu tạo chất.

- Máy tính bỏ túi.

3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC

Tiết 1:

Hoạt động 1 (...phút): Thí nghiệm nhận biết hiện tượng căng bề mặt chất

lỏng.

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Thảo luận để giải thích hiện tượng.

- Trả lời C1.

- Tiến hành làm thí nghiệm như hình

37.2.

- Cho HS thảo luận

Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu về lực căng bề mặt.

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Ghi nhận về lực căng bề mặt.

- Quan sát hình 37.3 và trình bày

phương án dùng lực kế xác định độ

lớn lực căng tác dụng lên chiếc vòng.

- Lấy ví dụ về ứng dụng của hiện

tượng căng bề mặt chất lỏng.

- Nêu và phân tích về lực căng bề

mặt chất lỏng( phương, chiều và

công thức độ lớn)

- Gợi ý: lực căng có xu hướng giữ

chiếc vòng tiếp xúc với bề mặt nước.

- Nhận xét ví dụ của học sinh.

Hoạt động 3 (...phút): Tìm hiểu hiện tượng dính ướt và không dính ướt.

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Nhận xét hình dạng giọt nước trong

các thí nghiệm.

- Trả lời C3 và rút ra khái niệm về

hiện tượng dính ướt và không dính

ướt.

- Dự đoán về dạng bề mặt chất lỏng

ở sát thành bình chứa.

- Mô tả dạng bề mặt chất lỏng ở sát

thành bình chứa.

- Tiến hành thí nghiệm hình 37.4,

yêu cầu học sinh quan sát.

- Lưu ý 2 trường hợp tương ứng với

hiện tượng dính ướt và không dính

ướt.

- Tiến hành thí nghiệm (hoặc sử

dụng hình ảnh video có sẵn) kiểm

tra.

- Phân tích khái niệm mặt khum lõm

và mặt khum lồi.

Hoạt động 4 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà.

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà

- Ghi những chuẩn bị cho bài sau

- Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.

- Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang