Tài liệu

BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4583     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP,Ngày soạn: 15/2/2011 Ngày dạy: 22/2/2011 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG GSTT: THIÊN CẨM TÚY BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức -…
background image

Ngày soạn: 15/2/2011 

 

Ngày dạy: 22/2/2011 

 

GVHD: NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 

GSTT: THIÊN CẨM TÚY 

   

 

BÀI 30: 

TRUYỀN TIN QUA XINAP 

 

I.MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức 

- Nêu được khái niệm của xinap. 

- Mô tả được cấu tạo của xinap 

- Trình bày được quá trình truyền tin qua xinap 

2. Kĩ năng: 

- Quan sát hình ảnh, phát triển kiến thức. 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, làm việc với sách giáo khoa 

- Phân tích khái quát, kiên kết nội dung kiến thức 

3. Thái độ:

 

- Hiểu được bản chất của điện tế bào, là cơ sở giải thích hiện tượng sinh lí. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM: 

-  Cấu tạo xi nap hóa học. 

-  Cơ chế truyền tin qua xinap hóa hoc 

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

-  Tranh các loại xinap 

-  Tranh phóng to sơ đồ cấu tạo xinap, hình 30.2 

-  Tranh phóng to sơ đồ truyền tin qua xinap, hình 30.3 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1.  Ổn định lớp 

2.  Kiểm tra bài cũ: 

-  Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin khác có bao 

mielin như thế nào? 

background image

-  Tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao mielin theo cách nhảy 

cóc? 

3.  Đặt vấn đề: 

-  Ở bài 29, các em đã biết lan truyền xung thần kinh dọc sợ thần kinh. Trong 1 cung 

phản xạ xung thần kinh được truyền qua sợi thần kinh đến cơ quan thực hiện. Như 

vậy có sự dẫn truyền xung thần kinh từ sợi thần kinhn sang sợi cơ, qua một bộ 

phận nối tiếp đó là xinap. Vậy xinap là gì? 

4.  Tiến trình dạy học 

A.  Khái niệm và cấu tạo của xinap 

 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

1.  Khái niệm 

Cho HS quan sát một số hình ảnh của 

xinap. 

+ Xác định vị trí của xinap? 

GV dẫn: xinap nằm giữa 2 tế bào, giữa tế 

bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế 

bào thần kinh với tế bào cơ, hay là tế bào 

tuyến. 

-  Có những kiểu xinap nào? 

-  Xi nap là gì? 

GV dẫn: Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào 

thần kinh với các loại tế bào khác? 

-  Trình bày khái niệm xinap. 

GV nhận xét và tổng kết. 

Có 2 loại xinap là xianp điện và xinap hóa 

học.. Xinap hóa học là phổ biến. 

Xinap có cấu tạo như thế nào? 

2.  Cấu tạo 

Quan sát hình 30.2, giới thiệu về hình ảnh. 

- Mô tả cấu tạo hóa học của xinap hóa học 

GV nhận xét: 

HS tham khảo thông tin SGK và quan sát 

hình ảnh 

- Xinap nằm giữa 2 tế bào. 

 

 

-  Xinap thần kinh – thần kinh, xinap 

thần kinh – cơ, xinap thần kinh – 

tuyến. 

-  Tên gọi theo tế bào mà thần kinh 

tiếp xúc. 

 

-  Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào 

thần kinh với tế bào thần kinh, giữa 

tế bào thần kinh với các loại tế bào 

khác như tế bào tuyến, tế bào cơ. 

 

 

-  Xinap gồm có:  

Màng trước, màng sau, khe xinap, chùy 

xinap 

 

background image

+ Màng trước: Phình to làm thành chùy 

xinap ( cúc). Các túi nhỏ chứa chất môi 

giới hóa học như: axetincolin, adrenalin, 

một số ti thể. 

+ Màng sau: có nhiều enzime, thụ thể nhận 

chất trung gian hóa học. 

+ Khe xinap:giữa màng trước và màng sau. 

GV nhấn mạnh: Mỗi xinap chỉ có 1 loại 

chất trung gian hóa học. Chất trung gian 

phổ biến nhất ở động vật là axetincolin, 

noradrenalin, Ngoài ra còn nhiều chất trugn 

gian khác như dopamin, serotorin. 

 

 

Nội dung:  

I. Khái niệm và cấu tạo 

1.  Khái niệm xinap: 

-   Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần 

kinh với các loại tế bào khác như tế bào tuyến, tế bào cơ. 

-  Các kiểu xinap: Xinap thần kinh – thần kinh, xinap thần kinh – cơ, xinap thần kinh 

– tuyến. 

2.  Cấu tạo

+  Màng trước: Phình to làm thành chùy xinap ( cúc). Các túi nhỏ chứa chất trung gian 

hóa học như: axetincolin, adrenalin, một số ti thể. 

+  Màng sau: có nhiều enzime, thụ thể nhận chất trung gian hóa học. 

+ Khe xinap:giữa màng trước và màng sau. 

- Chất trung gian phổ biến nhất ở động vật là axetincolin, noradrenalin, Ngoài ra còn 

nhiều chất trugn gian khác như dopamin, serotorin 

B.  Quá trình truyền tin qua xinap. 

Thông tin truyền dưới dạng Xung thần kinh khi đến xinap tiếp tục được lan truyền 

qua xinap. Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra như thế nào? 

 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP

Ngày soạn: 15/2/2011 Ngày dạy: 22/2/2011 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG GSTT: THIÊN CẨM TÚY BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Nêu được khái niệm của xinap. - Mô tả được cấu tạo của xinap - Trình bày được quá trình truyền tin qua xinap 2. Kĩ năng: - Quan sát hình ảnh, phát triển kiến thức. - Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, làm việc với sách giáo khoa - Phân tích khái quát, kiên kết nội dung kiến thức 3. Thái độ: - Hiểu được bản chất của điện tế bào, là cơ sở giải thích hiện tượng sinh lí. II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM: Cấu tạo xi nap hóa học. Cơ chế truyền tin qua xinap hóa hoc III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Tranh các loại xinap Tranh phóng to sơ đồ cấu tạo xinap, hình 30.2 Tranh phóng to sơ đồ truyền tin qua xinap, hình 30.3 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập Cơ sở dữ liệu Lượt tải: 71 Lượt xem: 7531
hệ hỗ trợ ra quyết định Lượt tải: 82 Lượt xem: 6887
BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP Lượt tải: 5 Lượt xem: 4583
Giáo trình Microsoft Access 2007 Lượt tải: 40 Lượt xem: 4320