Thành viên idoc2012

Bài 30: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

- 04/11/2013
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Bài 30: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

- 04/11/2013
14,439
Báo lỗi

Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :  So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg và Al với nước.  Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.  Phản ứng của nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH và với dung dịch H2SO4 loãng. Kĩ năng  Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.  Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hoá học. Rút ra nhận xét.  Viết tường trình thí nghiệm.

Nội dung
Microsoft Word - Bài 30.doc

Bài 30: THỰC HÀNH

TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA

CHÚNG

I. MỤC TIÊU:

A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng

Kiến thức

Biết được :

Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :

 So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg và Al với nước.

 Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

 Phản ứng của nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH và với dung dịch

H2SO4 loãng.

Kĩ năng

 Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí

nghiệm trên.

 Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương

trình hoá học. Rút ra nhận xét.

 Viết tường trình thí nghiệm.

B. Trọng tâm

 So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg và Al với nước.

 Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

 Tính chất lưỡng tính của Al(OH)3 .

II. CHUẨN BỊ:

1. Dụng cụ: Ống ngiệm + giá để ống nghiệm + cốc thuỷ tinh + đèn cồn.

2. Hoá chất: Các kim loại: Na, Mg, Al; các dung dịch: NaOH, AlCl3, NH3,

phenolphtalein.

III. PHƯƠNG PHÁP: HS tiến hành thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của

giáo viên.

IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY:

1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện.

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Công việc đầu bước thực

hành.

- GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết thực

hành, những lưu ý cần thiết, thí dụ như

phản ứng giữa Na với nước, không được

dùng nhiều Na, dùng ống nghiệm chứa gần

đầy nước.

- GV có thể tiến hành một số tính chất mẫu

cho HS quan sát.

Hoạt động 2

- Thực hiện thí nghiệm như SGK.

- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan

sát hiện tượng xảy ra.

Thí nghiệm 1: So sánh khả năng

phản ứng của Na, Mg, Al với H2O.

Hoạt động 3

- Thực hiện thí nghiệm như SGK.

- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan

sát hiện tượng xảy ra.

Thí nghiệm 2: Nhôm tác dụng với

dung dịch kiềm.

Hoạt động 4

- Thực hiện thí nghiệm như SGK.

- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan

sát hiện tượng xảy ra.

Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính

của Al(OH)3.

Hoạt động 5: Công việc sau buổi thực

hành.

- GV: Nhận xét, đánh giá buổi thực hành,

yêu cầu HS viết tường trình.

- HS: Thu dọn hoá chất, vệ sinh PTN.

V. CỦNG CỐ:

VI. DẶN DÒ: Tiết sau kiểm tra viết.

* Kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………

…………………

………………………………………………………………………………

…………………………………

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang