Tài liệu

Bài 28: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3456     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Bài 28: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT - tài liệu, sách iDoc.VnBài 28: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT,I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: củng cố kiến thức về tính chất hoá học của brom, iot; So sánh tính oxi hoá của clo, brom, iot 2. Kĩ năng:…
background image

Tiết 47  §. Bài 28: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: 

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:   

1. Kiến thức: củng cố kiến thức về tính chất hoá  học của brom, iot; So sánh 

tính oxi hoá của clo, brom, iot 

 2.  Kĩ  năng:  rèn  kĩ  năng  thực  hành,  quan  sát  hiện  tượng,  giải  thích,  viết 

PTPƯ, viết tường trình 

II. CHUẨN BỊ : 

     - Dụng cụ, hoá chất: theo vở thực hành 

III. PHƯƠNG PHÁP: 

 

-  Hs hợp tác nhóm nhỏ tự làm thí nghiệm, các hs luân phiên nhau làm thí 

nghiệm 

IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC:    

 

Tiết 47 

 

1. Ổn định lớp  

2. Kiểm tra bài cũ: 

Hs1: So sánh tính oxi hoá của clo, brom, iot?Giải thích? 

Hs2: Thuốc thử nhận biết iot?Hiện tượng? 

Bài 28: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: củng cố kiến thức về tính chất hoá học của brom, iot; So sánh tính oxi hoá của clo, brom, iot 2. Kĩ năng: rèn kĩ năng thực hành, quan sát hiện tượng, giải thích, viết PTPƯ, viết tường trình II. CHUẨN BỊ : - Dụng cụ, hoá chất: theo vở thực hành III. PHƯƠNG PHÁP: - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự làm thí nghiệm, các hs luân phiên nhau làm thí nghiệm

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 633 Lượt xem: 48247
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 394 Lượt xem: 25385
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 250 Lượt xem: 22850
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17856
Có thể bạn quan tâm