Tài liệu

Bài : 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3918     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Bài : 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - tài liệu, sách iDoc.VnBài : 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAMHiểu rõ Việt Nam là 1 nước giàu tài nguyên khoáng sản . Đó là 1 nguồ
Bài : 26
ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
I . MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Hiểu rõ Việt Nam là 1 nước giàu tài nguyên khoáng sn . Đó là 1 nguồn
lực quan trọng để công nghiệp hoá đất ớc .
- Mối quan hệ giữa khoáng sản với lịch sử phát triển . Giải thích vì sao nước
ta giàu tài nguyên khoáng sn .
- Các giai đoạn tạo mỏ và s phân bố các mỏ , các loại khoáng sn chủ yếu
của nước ta .
- Bảo vệ và khai thác hiu quả và tiết kiệm nguồn khoáng sản quý giá ca
nước ta .
II. CHUẨN BỊ :bản đồ địa chất khoáng sản VN , 1 số mẫu khoáng sản , bảng
26.1 , tranh , ảnh
IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
1. On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số và nhn xét trực nhật .
2. Kiểm tra bài cũ : ( 4p )
3. Bài mới : ( 35p )
- Giới thiệu : nước ta nằm ở khu vực giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng
lớn của thế giới là : Địa Trung Hải & Thái Bình Dương , đièu đó ảnh hưởng
đến khoáng sản nước ta như thế nào ? Bài hôm nay cho em biết .
Hoạt động của GV & HS Nội dung chính
Hoạt động 1 : cá nhân .
- Cho học sinh đọc phần 1 SGK .
- GV kết luận : với diện tích lãnh thổ và loại trung
bình của thế giới , vậy Việt Nam được coi là nước giàu
có về tài nguyên khoáng sản.
- GV va cho HS nắm được hiệu của từng loại
khoáng sn và vừa ghi nhớ luôn địa danh có khoáng
sản , như than Quảng Ninh …
Hoạt động 2 : lớp
1. Việt Nam là nước
giàu tài nguyên khoáng
sản .
- Nước ta có nguồn
khoáng sn phong p
, đa dạng : có khoảng
5000 điểm quặng và
khoảng 60 loại khoáng
dản khác nhau , phần
lớn các mỏ có trữ
lượng vùa và nhỏ .
- Vviệc hình thành khoáng sn không phải các loại
khoáng sn đề dược hình thành 1 giai đon , mà nó
hình thành trong một giai đoạn khác nhau :
- Ví dụ như : cũng là qung bôxit ở Cao Bằng , Lạng
Sơn , Hà Giang cũng là bôxit trầm tích của giai đoạn
Cổ kiến tạo , còn bôxit ở Đăk Lăk , lâm Đồng … là bôxit
hìh thành từ đất đỏ feralit phát triển trên đá badan vào
thời kì Tân kiến tạo .
- Tài nguyên khoáng sn không phải là vô tận do đó
trong khai thác phải tiết kiệm , sử dụng phải có hiu
qu
vì nó không thể phục hồi .
Hoạt động 3 : cả lớp
-Giáo dục HS ý thức bảo vệ tài nguyên , khoáng sn
quý giá của tổ quốc và bo vệ môi trường .
? Nêu nhng nguyên nhân dn tới scạn kiệt , thấp
thoáng lãng phí tài ngun Ksn và cho một số dẫn
chứng ?
( Quản lí lỏng lẻo , tự do khai thác bừa bãi )
( Kĩ thuật khai thác lạc hậu , hàmợng quặng còn
2. Sự hình thành các
vùng mỏ cnh ở nước
ta.
- Một số mỏ than ở
Quảng Ninh , dầu mỏ ,
khí đốt ở Vũng Tàu ,
bôxit ở Tây Nguyên ,
sắt , crôm , thiếc ,
apatit , đất hiếm , đá
vôi .
3. Vấn đề khai thác
bảo vệ tài nguyên
khoáng sn .
- Cn thực hiện tốt luật
khoáng sn đẻ khai
thác hợp lí , sử dụng
Bài : 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Bài : 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAMHiểu rõ Việt Nam là 1 nước giàu tài nguyên khoáng sản . Đó là 1 nguồn lực quan trọng để công nghiệp hoá đất nước . - Mối quan hệ giữa khoáng sản với lịch sử phát triển . Giải thích vì sao nước ta giàu tài nguyên khoáng sản . - Các giai đoạn tạo mỏ và sự phân bố các mỏ , các loại khoáng sản chủ yếu của nước ta . - Bảo vệ và khai thác có hiệu quả và tiết kiệm nguồn khoáng sản quý giá của nước ta .- Giới thiệu : nước ta nằm ở khu vực giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng lớn  của thế giới là : Địa Trung Hải & Thái Bình Dương , đièu đó ảnh hưởng đến khoáng sản nước ta như thế nào ? Bài hôm nay cho em biết .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3918     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm