Chia sẻ Download
Tài liệu Bài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG.
/6 trang
Thành viên idoc2012

Bài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG.

- 12 tháng trước
730
Báo lỗi

Kiến thức: Nêu được khái niệm suất điện động cảm ứng. Phát biểu được nội dung định luật Faraday. Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.

Nội dung

Bài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG.

I. MỤC TIÊU:

Kiến thức:

- Nêu được khái niệm suất điện động cảm ứng.

- Phát biểu được nội dung định luật Faraday.

- Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.

Kĩ năng:

- Giải các bài toán cơ bản về suất điện động cảm ứng.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

1. Phấn màu, thước kẻ.

2. Thí nghiệm về tốc động biến thiên từ thông và cường độ dòng điện cảm

ứng.

3. Chuẩn bị phiếu:

Phiếu học tập 1 (PC1)

- Suất điện động cảm ứng là gì?

TL1:

- Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mach

kín.

Phiếu học tập 2 (PC2)

- Phát biểu định luật Faraday.

TL2:

- Độ lớn suất điện động suất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông

qua mạch kín đó.

t ec 

 

Phiếu học tập 3 (PC3)

- Giải thích về dấu trừ trong biểu thức suất điện động cảm ứng.

TL3:

- Trong biểu thức xác định suất điện động cảm ứng: t

ec  

 , dấu trừ (-) là để phù

hợp với định luật Len – xơ.

+ Với hướng của pháp tuyến đã chọn, Nếu Φ tăng thì ec <0: Dòng điện cảm ứng

ngược chiều với chiều của mạch.

+ Nếu Φ giảm ec > 0, dòng điện cảm ứng cùng chiều với chiều của mạch.

Phiếu học tập 4 (PC4)

- Phân tích sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ sau:

Đun nước sôi làm hơi nước sôi thổi quay tua bin máy phát điện và phát ra dòng điện.

TL4:

- Trong quá trình truyền nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng và cơ năng chuyển hóa

thành điện năng.

Phiếu học tập 5 (PC5): có thể ứng dụng CNTT hoặc dùng bản trong

1. Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.

D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

2. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy. B. độ lớn từ thông qua mạch.

C. điện trở của mạch. D. diện tích của mạch.

3. Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng

điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. hóa năng. B. cơ năng. C. quang năng. D. nhiệt năng.

4. Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và

vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường

giảm từ 1,2 T về 0. suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ

lớn là

A. 240 mV. B. 240 V. C. 2,4 V. D. 1,2 V.

5. Một khung dây hình tròn bán kính 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà

các đường sức từ vuông với mặt phẳng vòng dây. Trong khi cảm ứng từ tăng từ 0,1 T

đến 1,1 T thì trong khung dây có một suất điện động không đổi với độ lớn là 0,2 V.

thời gian duy trì suất điện động đó là

A. 0,2 s. B. 0,2 π s.

C. 4 s. D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

6. Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà cảm ứng từ có độ lớn ban

đầu xác định. Trong thời gian 0,2 s từ trường giảm đều về 0 thì trong thời gian đó

khung dây xuất hiện suất điện động với độ lớn 100 mV. Nếu từ trường giảm đều về 0

trong thời gian 0,5 s thì suất điện động trong thời gian đó là

A. 40 mV. B. 250 mV. C. 2,5 V. D. 20 mV.

7. Một khung dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạch 20 cm nằm trong từ trường đều

các cạnh vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời

gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là

A. 0,2 A. B. 2 A. C. 2 mA. D. 20 mA.

TL5: Đáp án:

Câu 1: A; Câu 2: A; Câu 3: B; Câu 4: A; Câu 5: B; Câu 6: A; Câu 7: A.

4. Nội dung ghi bảng (ghi tóm tắt kiến thức SGK theo các đầu mục); HS tự ghi

chép các nội dung trên bảng và những điều cần thiết cho họ:

Bài 24. Suất điện động cảm ứng.

I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín.

1.Định nghĩa.

2. Định luật Faraday.

II. Suất điện động cảm ứng và định luật Len – xơ

III. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.

Học sinh:

- Chuẩn bị bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động 1 (... phút): Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Trả lời miệng hoặc bằng phiếu. - Dùng PC 1 – 4 bài 23 để kiểm tra.

Hoạt động 2 (... phút): Tìm hiểu về suất điện động cảm ứng trong mạch kín.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Đọc SGK mục I tìm hiểu và trả lời câu

hỏi PC1.

- Trả lời câu hỏi C1.

- Trả lời PC2.

- Nhận xét câu trả lời của bạn

- Trả lời C2.

- Cho HS đọc SGK, nêu câu hỏi PC1.

- Nêu câu hỏi C1.

- Xác nhận khái niệm.

- Tiến hành thí nghiệm về độ biến thiên

từ thông và cường độ dòng điện cảm

ứng.

- Nêu câu nêu PC2.

- Hướng dẫn HS trả lời.

- Nêu câu hỏi C2.

Hoạt động 3 (... phút): Giải thích về dấu trừ trong biểu thức suất điện động cảm

ứng.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Đọc SGK mục II, trả lời các câu hỏi

PC3.

- Trả lời C3.

- Nêu câu hỏi PC3.

- Nêu câu hỏi C3.

Hoạt động 4 (... phút): Tìm hiểu về sự chuyển hóa năng lượng.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi PC4.

- Lấy thêm ví dụ

- Nêu câu hỏi PC4.

- Cho HS lấy thêm ví dụ về sự chuyển

hóa năng lượng trong hiện tượng cảm

ứng điện từ.

Hoạt động 5 (... phút): Vận dụng, củng cố.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Thảo luận, trả lời câu hỏi theo phiếu - Cho HS thảo luận theo PC5.

PC5.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến

thức trong bài.

Hoạt động 6 (... phút): Giao nhiệm vụ về nhà.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Ghi bài tập về nhà.

- Ghi chuẩn bị cho bài sau.

- Cho bài tập về nhà.

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT