Tài liệu

Bài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 503     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Bài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG. - tài liệu, sách iDoc.VnBài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG.,Kiến thức: Nêu được khái niệm suất điện động cảm ứng. Phát biểu được nội dung định luật Faraday. Chỉ ra được sự chuyển hóa…
background image

Bài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG. 

 

 

I. 

MỤC TIÊU: 

Kiến thức: 

-  Nêu được khái niệm suất điện động cảm ứng. 

-  Phát biểu được nội dung định luật Faraday. 

-  Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Kĩ năng: 

-  Giải các bài toán cơ bản về suất điện động  cảm ứng. 

 

II. 

CHUẨN BỊ: 

Giáo viên: 

1.  Phấn màu, thước kẻ. 

2.  Thí nghiệm về tốc động biến thiên từ thông và cường độ dòng điện cảm 

ứng. 

3.  Chuẩn bị phiếu: 

Phiếu học tập 1 (PC1) 

- Suất điện động cảm ứng là gì? 

TL1: 

- Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mach 

kín. 

Phiếu học tập 2 (PC2) 

- Phát biểu định luật Faraday. 

TL2: 

background image

- Độ lớn suất điện động suất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông 

qua mạch kín đó. 

t

e

c



 

Phiếu học tập  3 (PC3) 

- Giải thích về dấu trừ trong biểu thức suất điện động cảm ứng. 

TL3: 

- Trong biểu thức xác định suất điện động cảm ứng: 

t

e

c



, dấu trừ (-) là để phù 

hợp với định luật Len – xơ. 

  +  Với  hướng  của  pháp  tuyến  đã  chọn,  Nếu Φ  tăng  thì  ec    <0:  Dòng  điện  cảm  ứng 

ngược chiều với chiều của mạch. 

  + Nếu Φ giảm ec > 0, dòng điện cảm ứng cùng chiều với chiều của mạch. 

Phiếu học tập 4 (PC4) 

- Phân tích sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ sau: 

Đun nước sôi làm hơi nước sôi thổi quay tua bin máy phát điện và phát ra dòng điện. 

TL4: 

- Trong quá trình truyền nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng và cơ năng chuyển hóa 

thành điện năng. 

Phiếu học tập 5 (PC5): có thể ứng dụng CNTT hoặc dùng bản trong 

1. Suất điện động cảm ứng là suất điện động 

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. 

B. sinh ra dòng điện trong mạch kín. 

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học. 

D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng. 

 

background image

2. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với  

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy. 

 

B. độ lớn từ thông qua mạch. 

C. điện trở của mạch. 

 

 

 

 

D. diện tích của mạch. 

 

3.  Khi  cho  nam  châm  chuyển  động  qua  một  mạch  kín,  trong  mạch  xuất  hiện  dòng 

điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ 

A. hóa năng.   

B. cơ năng.   

C. quang năng. 

D. nhiệt năng. 

 

4. Một khung  dây hình  vuông cạnh 20 cm nằm toàn  độ trong  một từ trường đều  và 

vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường 

giảm từ 1,2 T về 0. suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ 

lớn là 

A. 240 mV.   

B. 240 V. 

 

C. 2,4 V. 

 

D. 1,2 V. 

 

5. Một khung dây hình tròn bán kính 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà 

các đường sức từ vuông với mặt phẳng vòng dây. Trong khi cảm ứng từ tăng từ 0,1 T 

đến 1,1 T thì trong khung dây có một suất điện động không đổi với độ lớn là 0,2 V. 

thời gian duy trì suất điện động đó là 

A. 0,2 s. 

 

B. 0,2 π s. 

 

 

C. 4 s.  

 

D. chưa đủ dữ kiện để xác định. 

 

6. Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà cảm ứng từ có độ lớn ban 

đầu  xác  định.  Trong  thời  gian  0,2  s  từ  trường  giảm  đều  về  0  thì  trong  thời  gian  đó 

khung dây xuất hiện suất điện động với độ lớn 100 mV. Nếu từ trường giảm đều về 0 

trong thời gian 0,5 s thì suất điện động trong thời gian đó là 

A. 40 mV. 

 

B. 250 mV.   

C. 2,5 V. 

 

D. 20 mV. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG.

Kiến thức: Nêu được khái niệm suất điện động cảm ứng. Phát biểu được nội dung định luật Faraday. Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 458 Lượt xem: 19382
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 141 Lượt xem: 15701
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 241 Lượt xem: 15516