Tài liệu

Bài 23: LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2370     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Bài 23: LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI - tài liệu, sách iDoc.VnBài 23: LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI,Củng cố kiến thức về bản chất của sự ăn mòn kim loại, các kiểu ăn mòn kim loại và chống ăn mòn. 2. Kĩ năng: Kĩ năng tính toán lượng…
background image

Bài 23:  LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 

I. MỤC TIÊU: 

 1. Kiến  thức: Củng cố kiến thức  về bản  chất của sự ăn  mòn kim  loại, các 

kiểu ăn mòn kim loại và chống ăn mòn. 

 2.  Kĩ  năng:  Kĩ  năng  tính  toán  lượng  kim  loại  điều  chế  theo  các  phương 

pháp hoặc các đại lượng có liên quan. 

 3. Thái độ: Nhận thức được tác hại nghiêm trọng của sự ăn mòn kim loại, 

nhất là nước ta ở vào vùng nhiệt đới gió mùa, nóng nhiều và độ ẩm cao. Từ 

đó, có ý thức  và  hành động cụ  thể để bảo  vệ kim  loại, tuyên truyền  và  vận 

động mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ này.  

II. CHUẨN BỊ: Các bài tập. 

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm. 

IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: 

 1. Ổn định lớp:  

 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 

 3. Bài mới:  

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ 

TRÒ 

NỘI DUNG KIẾN THỨC 

Hoạt động 1 

HS vận dụng kiến thức về lí thuyết ăn 

Bài 1: Sự ăn mòn kim loại không phải là 

A. sự khử kim loại.  

background image

mòn kim loại để chọn đáp án đúng. 

B. sự oxi hoá kim loại  

C. sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác 

dụng của các chất trong môi trường. 

D. sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất. 

 

Hoạt động 2 

 HS xác định trong mỗi trường hợp, 

trường hợp nào là ăn mòn hoá học, 

trường hợp nào là ăn mòn điện hoá. 

 GV yêu cầu HS cho biết cơ chế của 

quá trình ăn mòn điện hoá ở đáp án D. 

Bài 2: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong 

trường hợp nào sau đây ? 

A. Ngâm trong dung dịch HCl. 

B. Ngâm trong dung dịch HgSO4. 

C. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng. 

D. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ 

thêm vài giọt dung dịch CuSO4.  

Hoạt động 3 

 HS so sánh độ hoạt động hoá học 

của 2 kim loại để biết được khả năng 

ăn mòn của 2 kim loại Fe và Sn. 

Bài 3: Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc 

bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn 

trước là: 

A. thiếc 

 

                       B. sắt 

C. cả hai bị ăn mòn như nhau   

D. không kim loại bị ăn mòn 

 

Hoạt động 3: HS vận dụng kiến thức 

về ăn mòn kim loại và liên hệ đến kiến 

Bài 4: Sau một ngày lao động, người ta phải 

làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị 

máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có 

background image

thức của cuộc sống để chọ đáp án đúng 

nhất. 

mục đích chính là gì ? 

 A. Để kim loại sáng bóng đẹp mắt. 

 B. Để không gây ô nhiễm môi trường. 

 C. Để không làm bẩn quần áo khi lao động. 

 D. Để kim loại đỡ bị ăn mòn.  

 

Hoạt động 4 

 GV ?: Trong số các hoá chất đã cho, 

hoá chất nào có khả năng ăn mòn kim 

loại ? 

 HS chọn đáp án đúng và giải thích. 

 

 

Bài 5: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ 

có khung làm bằng kim loại. Sau một thời 

gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá 

chất nào sau đây có khả năng gây ra hiện 

tượng trên ? 

  

A. Etanol 

 

B. Dây nhôm 

  

C. Dầu hoả   

D. Axit clohiđric 

 

Hoạt động 5 

HS vận dụng định nghĩa về sự ăn mòn 

hoá học và ăn mòn điện hoá để chọn 

đáp án đúng. 

Bài 6: Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do 

kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi 

hoá trong môi trường được gọi là 

A. sự khử kim loại.        

B. sự tác dụng của kim loại với nước. 

C. sự ăn mòn hoá học.  

D. sự ăn mòn điên hoá học. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài 23: LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Củng cố kiến thức về bản chất của sự ăn mòn kim loại, các kiểu ăn mòn kim loại và chống ăn mòn. 2. Kĩ năng: Kĩ năng tính toán lượng kim loại điều chế theo các phương pháp hoặc các đại lượng có liên quan. 3. Thái độ: Nhận thức được tác hại nghiêm trọng của sự ăn mòn kim loại, nhất là nước ta ở vào vùng nhiệt đới gió mùa, nóng nhiều và độ ẩm cao. Từ đó, có ý thức và hành động cụ thể để bảo vệ kim loại, tuyên truyền và vận động mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ này.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 631 Lượt xem: 48127
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 386 Lượt xem: 25146
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 250 Lượt xem: 22772
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17810
Có thể bạn quan tâm