Thành viên idoc2012

Bài 23: LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

- 11/12/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Bài 23: LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

- 11/12/2012
2,812
Báo lỗi

Củng cố kiến thức về bản chất của sự ăn mòn kim loại, các kiểu ăn mòn kim loại và chống ăn mòn. 2. Kĩ năng: Kĩ năng tính toán lượng kim loại điều chế theo các phương pháp hoặc các đại lượng có liên quan. 3. Thái độ: Nhận thức được tác hại nghiêm trọng của sự ăn mòn kim loại, nhất là nước ta ở vào vùng nhiệt đới gió mùa, nóng nhiều và độ ẩm cao. Từ đó, có ý thức và hành động cụ thể để bảo vệ kim loại, tuyên truyền và vận động mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ này.

Nội dung
Microsoft Word - Bài 23.doc

Bài 23: LUYỆN TẬP: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về bản chất của sự ăn mòn kim loại, các

kiểu ăn mòn kim loại và chống ăn mòn.

2. Kĩ năng: Kĩ năng tính toán lượng kim loại điều chế theo các phương

pháp hoặc các đại lượng có liên quan.

3. Thái độ: Nhận thức được tác hại nghiêm trọng của sự ăn mòn kim loại,

nhất là nước ta ở vào vùng nhiệt đới gió mùa, nóng nhiều và độ ẩm cao. Từ

đó, có ý thức và hành động cụ thể để bảo vệ kim loại, tuyên truyền và vận

động mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ này.

II. CHUẨN BỊ: Các bài tập.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ

TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1

HS vận dụng kiến thức về lí thuyết ăn

Bài 1: Sự ăn mòn kim loại không phải là

A. sự khử kim loại. 

mòn kim loại để chọn đáp án đúng. B. sự oxi hoá kim loại

C. sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác

dụng của các chất trong môi trường.

D. sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất.

Hoạt động 2

 HS xác định trong mỗi trường hợp,

trường hợp nào là ăn mòn hoá học,

trường hợp nào là ăn mòn điện hoá.

 GV yêu cầu HS cho biết cơ chế của

quá trình ăn mòn điện hoá ở đáp án D.

Bài 2: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong

trường hợp nào sau đây ?

A. Ngâm trong dung dịch HCl.

B. Ngâm trong dung dịch HgSO4.

C. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng.

D. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ

thêm vài giọt dung dịch CuSO4. 

Hoạt động 3

 HS so sánh độ hoạt động hoá học

của 2 kim loại để biết được khả năng

ăn mòn của 2 kim loại Fe và Sn.

Bài 3: Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc

bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn

trước là:

A. thiếc B. sắt

C. cả hai bị ăn mòn như nhau

D. không kim loại bị ăn mòn

Hoạt động 3: HS vận dụng kiến thức

về ăn mòn kim loại và liên hệ đến kiến

Bài 4: Sau một ngày lao động, người ta phải

làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị

máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có

thức của cuộc sống để chọ đáp án đúng

nhất.

mục đích chính là gì ?

A. Để kim loại sáng bóng đẹp mắt.

B. Để không gây ô nhiễm môi trường.

C. Để không làm bẩn quần áo khi lao động.

D. Để kim loại đỡ bị ăn mòn. 

Hoạt động 4

 GV ?: Trong số các hoá chất đã cho,

hoá chất nào có khả năng ăn mòn kim

loại ?

 HS chọn đáp án đúng và giải thích.

Bài 5: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ

có khung làm bằng kim loại. Sau một thời

gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá

chất nào sau đây có khả năng gây ra hiện

tượng trên ?

A. Etanol B. Dây nhôm

C. Dầu hoả D. Axit clohiđric

Hoạt động 5

HS vận dụng định nghĩa về sự ăn mòn

hoá học và ăn mòn điện hoá để chọn

đáp án đúng.

Bài 6: Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do

kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi

hoá trong môi trường được gọi là

A. sự khử kim loại.

B. sự tác dụng của kim loại với nước.

C. sự ăn mòn hoá học. 

D. sự ăn mòn điên hoá học.

Hoạt động 6

 GV ?: Ban đầu xảy ra quá trình ăn

mòn hoá học hay ăn mòn điện hoá ? Vì

sao tốc độ thoát khí ra lại bị chậm lại ?

 Khi thêm vào vài giọt dung dịch

CuSO4 thì có phản ứng hoá học nào

xảy ra ? Và khi đó xảy ra quá trình ăn

mòn loại nào ?

Bài 7: Khi điều chế H2 từ Zn và dung dịch

H2SO4 loãng, nếu thêm một vài giọt dung dịch

CuSO4 vào dung dịch axit thì thấy khí H2

thoát ra nhanh hơn hẳn. Hãy giải thích hiện

tượng trên.

Giải

 Ban đầu Zn tiếp xúc trực tiếp với dung

dịch H2SO4 loãng và bị ăn mòn hoá học.

Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2

Khí H2 sinh ra bám vào bề mặt lá Zn , ngăn

cản sự tiếp xúc giữa Zn và H2SO4 nên phản

ứng xảy ra chậm.

 Khi thêm vào vài giọt dung dịch CuSO4,

có phản ứng:

Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu

Cu tạo thành bám vào Fe tạo thành cặp điện

cực và Fe bị ăn mòn điện hoá.

- Ở cực âm (Fe): Kẽm bị oxi hoá.

Zn – 2e  Zn2+

- Ở cực dương (Cu): Các ion H+ của dung

dịch H2SO4 loãng bị khử thành khí H2.

2H+ + 2e  H2

H2 thoát ra ở cực đồng, nên Zn bị ăn mòn

nhanh hơn, phản ứng xảy ra mạnh hơn.

Hoạt động 7

 GV ?: Khi ngâm hợp kim Cu – Zn

trong dung dịch HCl thì kim loại nào bị

ăn mòn ?

 HS dựa vào lượng khí H2 thu được,

tính lượng Zn có trong hợp kim và từ

đó xác định % khối lượng của hợp kim.

Bài 8: Ngâm 9g hợp kim Cu – Zn trong dung

dịch HCl dư thu được 896 ml H2 (đkc). Xác

định % khối lượng của hợp kim.

Giải

Ngâm hợp kim Cu – Zn trong dung dịch HCl

dư, chỉ có Zn phản ứng.

Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

 nZn = nH2 = 0,04 22,4 0,986

 %Zn = 28,89% .100 9

0,04.65   %Cu =

71,11%

V. CỦNG CỐ:

1. Có những cặp kim loại sau đây cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li:

a) Al – Fe; b) Cu – Fe; c) Fe – Sn.

Cho biết kim loại nào trong mỗi cặp bị ăn mòn điện hoá học.

A. Cu, Al, Mg B. Cu, Al, MgO C. Cu, Al2O3, Mg

D. Cu, Al2O3, MgO

2. Vì sao khi nối một sợi dây điện bằng đồng với một sợi dây điện bằng

nhôm thì chổ nối trở nên mau kém tiếp xúc.

VI. DẶN DÒ: Xem trước bài THỰC HÀNH

* Kinh

nghiệm:………………………………………………………………………

…………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang